Ціни та ціноутворення на товари в торгівліПорядок визначення роздрібних цін на товари народного споживання на підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування направлений на дотримання прав споживачів відносно одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про ціни на товари.

Інформування покупців про роздрібні ціни на підприємствах роздрібної торгівлі здійснюється за допомогою ярликів цін (цінників) або вказівкою цін на зразках товарів.Роздрібні ціни на товари народного споживання – це ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають незалежно від форми розрахунків безпосередньо громадянам або іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Використання підприємствами роздрібної торгівлі та іншими організаціями цінників, що містять ціни в іноземній валюті та в інших одиницях, які не є валютою України, заборонено. Згідно із Законом України “Про реєстратори розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг” за невиставлені цінники, а також за використання цінників, що містять ціни в іноземній валюті, підприємства, які здійснюють такі порушення, сплачують штраф у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний цінник.

На підприємствах роздрібної торгівлі, які застосовують сучасну технологію автоматизованої ідентифікації товарів за їхніми штриховими кодами і на яких значення цін товарів міститься в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій (РРО), підпис цінників робітниками, які відповідальні за їх формування, встановлення та застосування, з датою і печаткою або штампом не являється обов’язковим. У всіх інших випадках цінники підприємств роздрібної торгівлі обов’язково повинні бути підписані відповідальним за це робітником і завірені печаткою або штампом суб’єкта господарювання з вказівкою дати підписання.

Робітники, відповідальні за формування, встановлення та застосування роздрібних цін, призначаються керівником суб’єкта господарювання. Визначення цін олівцем забороняється.

Робітники суб’єкта господарювання до початку роботи повинні перевірити наявність і правильність оформлення ярликів цін (цінників) на товари, що продаються. У “Куточку покупця” підприємства роздрібної торгівлі повинна міститись інформація про право покупця на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари, виставлені для продажу.

Поточний облік товарів у роздрібній торгівлі ведеться за роздрібними цінами.


Розглянемо два приклади визначення торговельної націнки:

Приклад 1

До магазину надійшов товар за покупною ціною 1200,00 грн, ПДВ = 240,00 грн. Розпорядженням керівника на цей вид товару встановлена торговельна націнка 30%.

Розрахунок продажної роздрібної ціни товару:

1. Покупна ціна без ПДВ 1200
 2. Торговельна націнка 30% 360
 3. Ціна продажу без ПДВ ( 1200,00 + 360,00 ) 1560
 4. Сума ПДВ (1560,00 * 20% ) або ( 360,00 * 20% + 240,00 ) 312
 5. Роздрібна ціна (1200,00 + 360,00 + 312,00 ) або ( 1200,00 + 240,00 + 360,00 + 72 ) 1872

 

Приклад 2

До магазину надійшов товар за покупною ціною 1200,00 грн; ПДВ = 240,00 грн.

З урахуванням попиту на цей товар, ціна продажу встановлена на рівні 1800,00 грн.

 

1. ПДВ у ціні продажу (1800,00 / 6 ) 300
2. Торговельна націнка (1800,00 – 1200,00 – 300,00 ) 300

 

Інфляційні процеси, підвищення цін, коливання попиту і пропозиції на окремі групи товарів призводять до невідповідності облікової і ринкової ціни товарів. Для приведення у відповідність облікових цін з ринковими цінами застосовують переоцінки. При проведенні переоцінок товарів необхідно дотримуватись вимог П(С)БО 9 “Запаси” та “Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, яка залежалась з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення і товарно-матеріальних цінностей, по яких існує надлишок” від 15.12.99р. №149/300.

Уцінка товарів у роздрібній торгівлі проводиться:

На дату балансу - необхідність такої уцінки передбачена П(С)БО 9: товари на дату складання звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною або чистою вартістю реалізації. Первісна вартість може бути вище чистої вартості реалізації, якщо товари зіпсовані, якщо ціна на них знизилась, якщо вони пошкоджені чи застарілі або іншим чином втратили первісну очікувану вигоду.

За господарською потребою – згідно Положення “Про порядок уцінки продукції” уцінку можна проводити за даними інвентаризації на перше число наступного місяця по товарах:

що залежалися ( не мають збуту > 3 місяців);

що втратили свої початкові властивості;

Уцінка товарів проводиться за наказом керівника комісією, яка складає опис-акт знижених у ціні товарів (додаток 6). В акті зазначають назву товарів, кількість, роздрібну ціну, вартість товарів за продажними цінами до і після уцінки, суму уцінки.

Дооцінка товарів можлива лише в одному випадку – коли зростає їх чиста вартість реалізації.


Отже, можна зробити висновок, що для прийняття вірних управлінських рішень на підприємствах роздрібної торгівлі, необхідним є правильне визначення роздрібної ціни, складовими якої є первісна вартість та торговельна націнка на товар. Для приведення у відповідність облікових цін з ринковими цінами необхідним є здійснення переоцінок.Документальне оформлення надходження та реалізації товарів і тари

< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Облік товарних запасів
- Облік товарних запасів підприємств торгівлі
- Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу
- Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів
- Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку
- Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками
- Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі
- Фінансовий облік товарних запасів підприємства
- Фінансовий облік реалізації товарів
- Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

Всі курсові з обліку товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку