Синтетичний та аналітичний облік товарообороту підприємства


Методика відображення в бухгалтерському обліку товарних операцій залежить від наступних факторів:

виду договору;

організації товароруху (наявність чи відсутність складських приміщень);

джерела надходження товарів;

від вітчизняних, іноземних постачальників, від пов’язаних осіб;

податкового статусу підприємства;

форми розрахунків (передоплата, послідуюча оплата, за готівку та інше);

Для обліку руху товарів і тари на приватному підприємстві “Подоляночка” призначені наступні рахунки та субрахунки (таблиця 6.1).

Таблиця 6.1

Рахунки та субрахунки з обліку товарних операцій на підприємстві “Подоляночка”

Шифр та назва рахунку Субрахунок Субрахунки II порядку Мета відкриття субрахунків
1 2 3 4
28 “Товари” 282 “Товари в торгівлі”  
282.1 “Товари в торгівлі” 282.2“Склопосуд в торгівлі” Для відокремленого обліку товарів і склопосуду в магазині.За дебетом відображається збільшення товарів і тари та їх вартості, за кредитом – зменшення.
284 “Тара під товарами і порожня” - Для обліку наявності та руху тари під товарами і порожньої (крім інвентарної). За дебетом відображається надходження тари на підприємство, по кредиту – списання.
285 “Торгова націнка” - Для відображення торгової націнки на товари (різниця між покупною і продажною вартістю товарів). За дебетом відображається нарахування націнки, а за кредитом її списання.
2 3 4
  289 “Транспортно-заготівельні витрати”   - Для обліку транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням товарів. За дебетом відображається нарахування транспортно-заготівельних витрат, а по кредиту – списання.
63 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальни-ками” - Можливість здійснення контролю за станом розрахунків з постачальниками. За кредитом відображається збільшення кредиторської заборгованості, за дебетом – її погашення, списання тощо.
37 “Розрахунки з різними дебіторами” 371”Розрахунки за виданими авансами” - На субрахунку ведеться облік авансів, наданих іншим підприємствам.
374 “Розрахунки за претензіями” - На субрахунку ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками.
64 “Розрахунки за податками й платежами” Субрахунки за видами податків - Можливість здійснення контролю за станом розрахунків з бюджетом за видами податків (податок на прибуток, ПДВ, інші податки).За кредитом рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету суми ПДВ, його сплата, списання тощо.
02 “Активи на відповідальному зберіганні” 023 “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні” - Для обліку заставної тари. По дебету відображається надходження такої тари, а по кредиту її списання.
70 “Доходи від реалізації” 702 “Дохід від реалізації товарів” - Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів.
90 “Собівартість реалізації” 902 “Собівартість реалізованих товарів” - Для відображення собівартості реалізованих товарів, яка визначається згідно із П(С)БО 9 “Запаси”.  
79 “Фінансові результати” 791”Результат основної діяльності - Для визначення прибутку чи збитку від основної діяльності підприємства.
 

На приватному підприємстві “Подоляночка” аналітичний облік товарів і тари по кожній назві товару не ведеться, а обліковуються сумарно в розрізі матеріально-відповідальних осіб.

Розглянемо порядок відображення в обліку підприємства “Подоляночка” окремих операцій з придбання та реалізації товарів і тари.

Приклад 1 Надходження товарів при послідуючій оплаті.

Надійшли на підприємство “Подоляночка” товари від КП “Мрія”, які оприбутковані матеріально відповідальною особою. Оплата – послідуюча.


Вартість товарів 2000
ПДВ 400
Витрати по доставці 150
ПДВ на послуги по доставці 30
Разом до оплати 2580
Торгова націнка (30%) (2000,00*30%) 600
ПДВ на торгову націнку (600,00*20%) 120
Торгова націнка з ПДВ (600,00+400,00+120,00) 1120
Продажна вартість (1120,00+2000,00) 3120

 
Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Оприбутковані товари від постачальника за покупною вартістю (без ПДВ) 282.1 631 2000,00
2 Податковий кредит з ПДВ 641 631 400,00
3 Відображено суму ТЗВ 289 631 150,00
4 Податковий кредит з суми ТЗВ 641 631 30,00
5 На суму торгової націнки, яка включає ПДВ 282.1 285 1120,00

Приклад 2 Надходження товарів на умовах попередньої оплати.

ПП “Подоляночка” отримало товари від ПП “Світанок” на умовах попередньої оплати. Постачальник виставив рахунок-фактуру:

Вартість товарів 10000,00
ПДВ 2000,00
Доставка 400,00
ПДВ по доставці 80,00
До оплати 12480,00

При прийманні товару виявлена нестача з вини постачальника на суму 1200,00грн ( в т.ч ПДВ 200,00). Складено Акт про розбіжностей при прийманні. Торгова націнка на товари – 30%. Виставлено претензію ПП”Світанок”, яку він задовольнив товарами.

Розрахунок продажної вартості товару:

Вартість фактично отриманого товару 9000,00
ПДВ до фактично одержаного товару 1800,00
Торгова націнка до вартості товару, що фактично надійшов (9000,00*20%) 2700,00
ПДВ до торгової націнки 540,00
Продажна вартість одержаного товру 14040,00

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Перераховано ПП “Світанок” передоплату за товар. 371 311 12480,00
2 На суму ПДВ 641 644 2080,00
3 Оприбутковано товари за фактичною наявністю (10000,00-(1200,00-200,00) ) 282.1 631 9000,00
4 ПДВ до фактичної наявності товарів (2000,00-200,00) або (9000,00*20%) 644 631 1800,00
5 Коригування податкового кредиту з ПДВ на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної. 641 644 200,00
6 На суму транспортно-заготівельних витрат 289 631 400,00
7 Списано податковий розрахунок за податковим кредитом до транспортно-заготівельних витрат 644 631 80,00
8 Виставлена претензія постачальнику 374 631 1200,00
9 На суму торговельної націнки, включаючи ПДВ (14040,00-9000,00) 282.1 285 5040,00
10 Зарахування авансу 631 371 12480,00
11 Задоволення претензії постачальником: на суму товарів на суму ПДВ   282.1 641   374 374   1000,00 200,00  
12 На різницю між покупною і продажною вартістю товарів (1000,00*30%)+200,00+((1000,00*30%)*20%     282.1     285     560,00

Приклад 3 Надходження товару в тарі, яка підлягає здачі на переробку.

ПП “Подоляночка” придбало у ТОВ “Лідер” 2500 кг макаронів по ціні 0,80грн/кг вартістю 2000,00 грн у картонній тарі ( 100 картонних ящиків по ціні 1,00грн на суму 100,00). Картонна тара після реалізації затареного в неї товару здається підприємству “Вторсировина”. Торговельна націнка на товар встановлена у розмірі 30%.

Розрахунок продажної вартості товару

Вартість придбаного товару 2000,00
ПДВ на товар 400,00
Торгова націнка на придбаний товар (2000,00*30%) 600,00
ПДВ на торгову націнку (600,00*20%) 120,00
Продажна вартість товару 3120,00

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Оприбутковано макарони 282.1 631 2000,00
2 Оприбутковано картонну тару: ящики 100 шт по ціні 1,00грн   284   631   100,00
3 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 420,00
4 На різницю між покупною і продажною вартістю товару   282.1   285   1120,00
5 Здано картонну тару підприємству “Вторсировина” 100 ящиків (60 кг) по ціні 0,20грн за1 кг     361     712     12,00
6 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 712 641 2,00
7 Списано вартість тари 902 284 100,00
8 Списано на фінансовий результат суму доходів 712 791 10,00
9 Списано на фінансовий результат собівартість тари 791 902 100,00
10 Отримано грошові кошти за здану картонну тару 311 361 12,00

До зворотної тари за умовами поставки і внаслідок багатократного її використання для затарювання в ній товарно-матеріальних цінностей належить металева тара (бідони, бочки), скляна тара (пляшки, банки), картонна тара (гофровані ящики, коробки). При укладенні договору постачання або купівлі-продажу, в якому передбачається повернення тари, сторони також обговорюють умови її постачання. На практиці, як правило, вартість зворотної тари включається до суми, яка підлягає оплаті.

Приклад 4 Надходження товару у скляній зворотній тарі.

Між КП “Дзвіночок” і ПП “Подоляночка” укладений договір постачання на продукцію, розлиту в скляну тару, на суму 960,00 грн. Вартість зворотної тари, включеної у договірну ціну продукції, складає 240,00 грн. Вартість тари, визначеної умовами договору як зворотна, до бази оподаткування ПДВ не включається. Сума ПДВ за даною поставкою – 120,00 грн ((960,00-240,00)/6).

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 2 3 4 5
1 Перераховано передоплату за товар і тару 371 311 960,00
2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 120,00
3 Оприбутковано товар, що надійшов до магазину (960,00-120,00-240,00)   282.1   631   600,00
4 Оприбутковано зворотну скляну тару 282.2 631 240,00
5 Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту   644   631   120,00
6 Відвантажено зворотну тару КП “Дзвіночок” 361 702 240,00
7 Списано вартість поверненої тари 902 282.2 240,00
8 Отримано оплату за зворотну тару 311 361 240,00
9 Списано на фінансовий результат: вартість реалізації собівартість тари   702 791   791 902   240,00 240,00

Так як на підприємстві “Подоляночка” облік товарів ведеться за методом ціни продаж, то при реалізації товарів відображається лише їх продажна вартість і ПДВ, а первісна вартість списується в кінці звітного періоду, після списання реалізованої торгової націнки. Реалізована торгова націнка відображається розрахунковим шляхом. Первісна вартість реалізованих товарів визначається як різниця між їх продажною вартістю та сумою реалізованої торгової націнки. Облік транспортно-заготівельних витрат на підприємстві здійснюється на окремому субрахунку 289 “ТЗВ”, отже, крім розрахунку торгової націнки на реалізовані товари складається розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат між сумою залишку товарів і сумою реалізованих товарів. Розглянемо приклад такого розподілу та відображення його в обліку.

Приклад 5 Надходження товару у скляній тарі з подальшою реалізацією його населенню.

ПП “Подоляночка” придбало від ТОВ “Сперко” товар, затарений у скляну тару, який потім було реалізовано населенню. Торгова націнка на товар встановлена на рівні 30%.

Вартість придбаного товару 600,00
ПДВ на вартість придбаного товару 120,00
Вартість скляної тари 240,00
Торгова націнка на товар (600,00*30%) 180,00
ПДВ на торгову націнку (180,00*20%) 36,00
Продажна вартість товару (включаючи тару) 1176,00

Розрахунок розподілу торгових націнок:


Показник Продажна вартість товарів Торгова націнка Транспортно-заготівельні витрати
Сальдо на початок 2486,00 368,00 20,00
Надійшло за місяць 1176,00 336,00 35,00
Реалізовано за місяць 1076,00 ((368,00+336,00)/(2486,00+1176,00))*1076,00 = 206,86 ((20,00+35,00)/(2486,00+1176,00))*1076,00 = 16,16
Сальдо на кінець 2586,00 497,14 38,84

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Оприбутковано товари за покупною вартістю без ПДВ   282.1   631   600,00
2 На суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 120,00
3 На вартість придбаної скляної тари 282.2 631 240,00
4 Нараховано транспортній організації за перевезення товарів   289   685   35,00
5 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 685 7,00
6 Відображення суми торгової націнки, встановленої на вартість товару, що надійшов   282.1   285   336,00
7 Вартість скляної тари включено у вартість товару   282.1   282.2   240,00
8 Отримано виручку за реалізований протягом звітного періоду в скляній тарі товар   301   702   1076,00
9 Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ   702   641   179,33  
10 Списано суму торгової надбавки, що відноситься до реалізованого товару   285   282.1   206,86
11 Списано вартість реалізованого товару (1076,00-206,86) 902 282.1 869,14
12 Списано частину ТЗВ, що припадає на реалізовані товари   902   289   16,16
13 Списано на фінансовий результат: дохід від реалізації собівартість реалізованих товарів   702 791   791 902   896,67 885,3
14 Відображено одержаний прибуток 791 441 11,37

На ПП “Подоляночка” товари іноді надходять у заставній тарі, для забезпечення своєчасного повернення якої встановлюється застава. Після одержання такої тари підприємство-продавець товару повертає заставу, перераховану йому підприємством-покупцем.

Приклад 6 Надходження товару у заставній тарі з подальшою його реалізацією.

ПП “Подоляночка” придбало від ПП “Космічний простір” напої, розлиті у скляну тару, які потім було реалізовано населенню. Торгова націнка на товар встановлена на рівні 30%. Здійснена передплата за товар.

Вартість придбаних напоїв 5000,00
ПДВ на вартість напоїв 1000,00
Вартість придбаної тари 500,00
ПДВ на вартість тари 100,00
Торгова надбавка (5000,00*30%) 1500,00
ПДВ до торгової націнки (1500,00*20%) 300,00
Продажна вартість (із врахуванням тари і ПДВ на тару) 8400,00

Розрахунок розподілу торгової націнки:

Показник Продажна вартість напоїв Торгова націнка
Сальдо на початок 6430,00 655,00
Надійшло за місяць 8400,00 2800,00
Реалізовано за місяць 8400,00 1956,98
Сальдо на кінець 6430,00 1498,02

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Перераховано передоплату постачальнику за товар   371   311   6000,00
2 Відображено податковий кредит з ПДВ у сумі передоплати   641   644   1000,00
3 Перераховано заставу за тару 377 311 500,00
4 Враховано на позабалансовому рахунку суму перерахованої застави   05   -   500,00
5 Оприбутковано товар 282.1 631 5000,00
6 Враховано суму податкового кредиту з ПДВ 644 631 1000,00
7 Зараховано передоплату постачальнику 631 371 6000,00
8 Оприбутковано тару під товаром 284 631 500,00
9 Прийнято заставну тару на відповідальне зберігання   023   -   500,00
10 Включено вартість тари до вартості товару 282.1 284 500,00
11 Нараховано торгову надбавку (100,00+1500,00+1000,00+300,00)   282.1   285   2900,00
12 Отримано виручку від реалізації товару (2900,00+5000,00+500,00)   301   702   8400,00
13 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 702 641 1383,33
14 Відображена вартість склотари, яка закуплена у населення   284   301   300,00
15 Повернуто заставну тару постачальнику 631 284 500,00
16 Знято з відповідального зберігання вартість заставної тари   -   023   500,00
17 Відображено різницю між заставною і закупівельною вартістю товару   284   746   200,00
18 Отримано від постачальника перераховану заставу за тару   311   377   500,00
19 Списано з позабалансового рахунку заставу - 05 500,00
20 Списано суму торгової націнки, що відноситься до реалізованого товару   285   282.1   1956,98
21 Списано собівартість реалізованих товарів (8400,00-1956,98) 902 282.1 6443,02

Таким чином, оскільки ведення на приватному підприємстві “Подоляночка” бухгалтерського та податкового обліку залежить від форми і порядку розрахунків, від відповідності фактичних даних при прийманні товарів і тари документам постачальника та інших факторів, необхідним є врахування всіх цих елементів для правильної побудови і ведення обліку та відповідності його законодавству.Шляхи удосконалення обліку товарів і тари

< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Облік товарних запасів
- Облік товарних запасів підприємств торгівлі
- Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу
- Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів
- Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку
- Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками
- Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі
- Фінансовий облік товарних запасів підприємства
- Фінансовий облік реалізації товарів
- Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

Всі курсові з обліку товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку