Шляхи удосконалення обліку товарів і тари


В останні роки торгівля не повністю справляється з задачами, що поставлені перед нею. Проявляється це в порушенні співвідношення в розміщенні товарних запасів між оптовими та роздрібними ланками. .

Послаблення ролі роздрібної торгівлі в умовах трансформаційних змін, нерівномірного розміщення виробництва товарів, неспроможності роздрібних підприємств встановити стабільні господарські зв’язки з численними виробниками та іншими торгівельними постачальниками, негативно впливає як на рівень торговельного обслуговування населення, так і на стабільність роботи вітчизняних товаровиробників та використання їх потенціалу.

У зв’язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому коригуванню підлягають методологічні та методичні аспекти його організації. Важливим завданням постає підвищення якості управління товарорухом роздрібної ланки, яке, в свою чергу, неможливе без удосконалення всіх його функцій.

Невід’ємною функцією управління товарорухом є бухгалтерський облік, так як саме він формує найбільш повну інформацію про закономірності діяльності та тенденції розвитку роздрібних підприємств в конкретних господарських ситуаціях. Необхідною умовою удосконалення господарського механізму на приватному підприємстві “Подоляночка” в цьому випадку є перехід від журнально-ордерної форми обліку до автоматизованої. Хоча журнально-ордерна форма обліку і дозволяє в значній мірі полегшити працю облікових працівників, знизити її трудомісткість, збільшити оперативність і підвищити достовірність даних бухгалтерського обліку, але разом з тим цій формі обліку властивий ряд недоліків, що робить її незручною та непридатною для використання в сучасних умовах. Серед таких недоліків – ліквідація хронологічного запису, ліквідація логічно обгрунтованих проводок за кожним первинним документом та заміна їх обліковими записами.

Отож, на підприємстві необхідним є застосування автоматизованої форми бухгалтерського обліку. В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік та бухгалтерська інформація можуть бути використані більш широко, ніж при ручній обробці даних, що зумовлено рядом факторів, основними з яких є:

обробка і зберігання великої кількості однакових у структурному плані одиниць облікової інформації;

здійснення вибірки інформації з великої кількості даних;

виконання складних математичних розрахунків;

одержання за лічені хвилини паперових копій будь-якого документу (первинних документів, форм звітності тощо);

багаторазове відтворення будь-яких дій (наприклад, роздрукування примірників певного документу тощо);

При автоматизації обліку торговельних підприємств слід чітко розрізняти інформаційні комп’ютерні системи, призначені для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і системи, які призначені для виконання облікових робіт, пов’язаних з оперативним обліком придбання, зберігання та продажу товарів.

На відміну від бухгалтерських програм, які здебільшого забезпечують складання звітності, система оперативного обліку в роздрібній торгівлі – це інструмент бізнесу. Найбільший ефект досягається при проведенні комплексної комп’ютеризації бухгалтерського та оперативного обліку підприємств роздрібної торгівлі. Кінцевою метою комплексної автоматизації є створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень, вибору стратегії на основі аналізу господарської діяльності за різними показниками і досягнення конкурентоспроможності підприємства.

Сучасні програмні продукти для автоматизації обліку роздрібної торговельної діяльності надають наступні основні можливості (рис.7.1).

Комп’ютерна система дозволяє моделювати картину продажів, що могла б скластися при встановленні різних цін на товари, оцінювати наявні товарні запаси, обчислювати витрати, що припадають на конкретні товари, виявляти найбільш вигідних постачальників. Володіючи такою інформацією, можна закуповувати найбільш ходовий товар в оптимальній кількості. Внаслідок цього зменшуються терміни оборотності засобів, скорочуються витрати.Рис.7.1 Можливості програмних продуктів автоматизації роздрібної торгівлі.


Сучасні системи автоматизації бухгалтерського обліку включають великий набір типових рішень, що забезпечують основні ділянки обліку, але на кожному підприємстві є свої неповторні особливості обліку, які неможливо заздалегідь передбачити. На ринку бухгалтерських програм немає програмних продуктів, які були б стандартом для автоматизації обліку. Однак широкі інструментальні можливості деяких систем у взаємодії з високою кваліфікацією спеціалістів з обліку дозволяє розв’язувати найскладніші задачі. Правильний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються.

Таким чином, вдосконалення обліку надходження та реалізації товарів і тари на роздрібних підприємствах на базі програмних продуктів дозволяє не тільки прискорити облікові процеси, але і сформувати якісну інформаційну базу для прийняття управлінських рішень.< Назад Зміст

Готові роботи:

- Облік товарних запасів
- Облік товарних запасів підприємств торгівлі
- Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу
- Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів
- Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку
- Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками
- Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі
- Фінансовий облік товарних запасів підприємства
- Фінансовий облік реалізації товарів
- Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

Всі курсові з обліку товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку