Аналіз фінансового стану підприємств

Курсова робота (код: sam595)

Предмет: фінансовий аналіз

Теоретичні основи аналізу фінансового стану

Прийняття управлінських рішень стосовно капіталу значною мірою базується на результатах контрольно-аналітичних досліджень фінансового стану, що підтверджують або заперечують необхідність створення додаткових джерел фінансування відповідно до стратегічних цілей управління підприємством.

Ретроспективний аналіз і заключний контроль капіталу слід розпочинати з дослідження причин зміни фінансового стану, що характеризується загальною величиною, складом і структурою економічного потенціалу (активів і капіталу), показниками платоспроможності й фінансової стійкості підприємства, а також оборотністю (доходністю) та рентабельністю активів і капіталу.

Побудова системи аналітичних показників здійснюється, виходячи з очікуваних наслідків руху капіталу підприємства. Безпосередньо від створення, збільшення, скасування або зменшення джерел фінансування залежать загальна величина і структура капіталу підприємства, а також абсолютна величина і рівень його фінансових витрат. Характер розміщення фінансових ресурсів в активах підприємства спричиняє до зміни загальної величини і структури активів, впливає на оборотність (доходність) і рентабельність активів та капіталу.


Презентація на тему фінансовий аналіз фінансового стануМетодика аналізу фінансового стану

Структура активів і капіталу підприємства визначає його платоспроможність та фінансову стійкість, а показники абсолютної вартості активів і капіталу та величини доходів, витрат і чистого прибутку обумовлюють доходність і рентабельність активів і капіталу підприємства.

Отже, система аналітичних показників підприємства, що знаходяться під впливом руху капіталу, має включати наступні групи:

- показники, що характеризують загальну величину, склад і структуру економічного потенціалу підприємства;

- показники платоспроможності;

- показники фінансової стійкості;

- показники оборотності (доходності) активів і капіталу;

- показники рентабельності активів і капіталу.

Показники загальної величини, складу і структури економічного потенціалу представляють інформаційну базу аналізу і контролю динаміки активів і капіталу в результаті формування джерел фінансування та розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства.

Показники платоспроможності розраховуються як відношення оборотних активів різного ступеня ліквідності до поточних зобов’язань підприємства і дозволяють оцінити здатність підприємства відшкодувати поточні борги у визначені терміни.

Показники фінансової стійкості обчислюються як співвідношення окремих статей балансу і характеризують фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, мобільність власного капіталу, здатність капіталу утворювати активи, рівень заборгованості підприємства тощо.


Рисунок із курсової роботи


Фінансовий економічний аналіз стійкості, ліквідності, платоспроможності, оборотності, рентабельності підприємств

Коефіцієнти фінансового стану підприємства

Коефіцієнти оборотності активів і капіталу характеризують віддачу (доходність) економічного потенціалу підприємства і обчислюються як відношення доходів підприємства, одержаних за відповідний період, до середніх залишків активів або капіталу, обчислених за той же період.

Рентабельність підприємства визначається відношенням чистого прибутку, отриманого за відповідний період, до середніх залишків активів або капіталу, обчислених за цей же період.

Джерелами первинної інформації для розрахунку фінансових показників, які формуються під впливом руху капіталу, є баланс і звіт про фінансові результати підприємства. За умови побудови бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних інформаційних технологій, отримання необхідної інформації, розрахунок коефіцієнтів та їх відхилень від стандартів контролю має здійснюватись в автоматичному режимі.

Розробка критеріїв оцінки фінансових коефіцієнтів залежить від характеру економічного явища, яке вони відображають. Саме тому одні показники оцінюються за загальними критеріями, які використовуються переважною кількістю країн з ринковою економікою (показники платоспроможності), критерії оцінки інших показників потребують уточнення відповідно до характеру і обсягу фінансово-господарської діяльності підприємства (показники фінансової стійкості), а оцінка деяких залежить від середньогалузевих значень та власних досягнень підприємства (показники оборотності й рентабельності активів і капіталу).

Управління фінансовим станом підприємства

Характер управлінських рішень за результатами аналізу і контролю фінансового стану обумовлюється параметрами виявленого відхилення фактичних даних від стандартів контролю (критеріїв оцінки) та терміном, протягом якого спостерігається дане відхилення. Стандартний набір управлінських рішень за результатами контролю фінансових показників визначається підприємством. Кожне прийняте рішення має бути конкретизоване залежно від причини виявленого відхилення.Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.