Аналітична оцінка зобов’язань підприємства

Курсова робота (код: sam600)

Предмет: фінансовий аналіз

Аналіз забезпечень підприємства

Особливим видом зобов’язань є забезпечення наступних витрат і платежів, які створюються за рахунок власного капіталу. Попередній аналіз і контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів здійснюється окремо за кожною операцією щодо їх формування, виходячи з їх економічного змісту, і передбачає перевірку законності, доцільності, правильності визначення величини коштів, що спрямовуються на забезпечення, та термінів розрахунків за забезпеченнями.

Попередній аналіз забезпечень наступних витрат і платежів полягає у визначенні необхідного обсягу створюваного джерела фінансування і здійснюється залежно від виду забезпечення. Аналітична інформація використовується переважно у попередньому контролі відповідності створюваних джерел фінансування потребам підприємства.

Забезпечення виконання гарантійних зобов’язань потребує створення відповідного джерела фінансування, передбачувана величина якого визначається як добуток планового обсягу реалізації продукції (товарів) та очікуваного рівня витрат на виконання гарантійних зобов’язань.

Обсяг забезпечень відшкодування витрат на реструктуризацію визначається відповідно до затвердженого керівництвом плану реструктуризації, виходячи із суми прямих витрат, не пов’язаних з діяльністю підприємства.

Сума забезпечень на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів визначається як різниця між витратами на виконання обтяжливих контрактів, яких не можна уникнути, та очікуваною сумою економічних вигод від цих контрактів.


Презентація на тему фінансовий аналіз зобов’язаньПопередня оцінка зобов’язань підприємства

Попередній аналіз і контроль цільового фінансування як джерел коштів цільового призначення, створених на безоплатній основі, здійснюється у двох напрямах: визначення певних заходів, які потребують фінансування із зовнішніх джерел; оцінка обсягів цільового фінансування відповідно до характеру передбачених заходів.

Подальший розвиток ринкових відносин, елементом яких є ринок фінансових ресурсів (ринок капіталу), актуалізує створення на платній основі довгострокових і короткострокових зобов’язань, серед яких найбільш поширеними є одержані підприємством кредити банків та видані ним векселі.

Попередній аналіз і контроль операцій з одержання кредитів комерційних банків починається з оцінки доцільності залучення капіталу на платній основі. Залучення позикового капіталу у вигляді довгострокових зобов’язань за кредитними угодами може вважатися доцільним, якщо підприємство реалізує довгостроковий інвестиційний проект, метою якого є розвиток або створення необоротних активів. Доцільність операцій з одержання короткострокових кредитів визнається за умови, якщо необхідність відстрочки платежу за поставлені товари, виконані роботи й послуги обумовлено об’єктивними обставинами господарської діяльності підприємства при відсутності інших джерел фінансування. Перевірка доцільності операцій щодо залучення кредитних ресурсів передбачає оцінку обґрунтованості величини кредиту, вартості фінансових ресурсів за даною кредитною угодою та термінів сплати відсотків і повернення основного боргу.


Рисунок із курсової роботи


Економічний фінансовий аналіз ефективності використання зобов'язань підприємств

Оцінка кредитних зобов’язань

Важливим елементом попереднього аналізу і контролю кредитних зобов’язань є оцінка майбутніх витрат щодо залучення позикового капіталу. За використання коштів підприємства сплачують власникам капіталу певний доход у вигляді процентів на вкладений капітал. Ці процентні виплати визначають вартість позикового капіталу, яка належить до фінансових витрат підприємства.Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.