Аудит витрат підприємств

Курсова робота (код: sam610)

Предмет: аудит

Етапи аудиту витрат

Початковим етапом аудиту є принципова оцінка стану бухгалтерського обліку на підприємстві. Аудитор повинен ознайомитись з порядком обліку витрат та доходів.

Наступним етапом є оцінка доходів і витрат (проведення економічного аналізу). Одержану в результаті аналізу інформацію аудитор повинен використати при підготовці аудиторського висновку.


Презентація на тему аудит витратАудит загальновиробничих витрат

Під час аудиту витрат на виробництво досліджують:

1) дотримання встановленого порядку відображення в обліку і включення в собівартість всіх витрат на виробництво в тому звітному періоді, до якого вони відносяться, незалежно від часу їх попередньої або наступної оплати; своєчасність, повноту і достовірність відображених в звіті витрат, пов’язаних з виробництвом і експлуатацією;

2) правильність і своєчасність списання на виробничі рахунки вартості матеріалів, палива, електроенергії, газу, тепла, різного роду послуг, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, наявність випадків затримки їх списання або переносу на наступні місяці;

3) правильність розподілення витрат на утримання і експлуатацію обладнання, загально-експлуатаційних і цехових витрат між реалізованою продукцією, незавершеним виробництвом, а також між окремими видами продукції та послугами;

4) правильність ведення обліку і списання на собівартість витрат майбутніх періодів;

5) чи не віднесені на зменшення або збільшення собівартості продукції (послуг) суми, які не мають прямого відношення до собівартості: прибутки, які виявлені в звітному році, але відносяться до операцій минулих років; суми, отримані від абонентів і замовників щодо перерахунків за реалізовану в минулому році продукцію (послуги); суми надходжень в погашення дебіторської заборгованості, списані в минулому році на збиток; суми за розрахунками з покупцями за продукцію (послуги), сплачену і не отриману в минулих роках; витрати за рахунок спеціальних фондів і цільового фінансування; збитки від стихійних лих і витрати, пов’язані з ліквідацією їх наслідків.Рисунок із курсової роботи


Аудиторський контроль операційних, виробничих, фінансових витрат діяльності підприємств та собівартості продукції і товарів

Аудит витрат на оплату праці

Одним з основних питань аудиту витрат є перевірка правильності розрахунку оплати праці і віднесення її на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.

Перевіряючи витрати на заробітну плату, слід звернути увагу на таке:

- чи не допускались виплати зарплати за невідпрацьований час;

- чи не допускались виплати зарплати на підставних і вигаданих осіб;

- правильність підсумків у відомостях на виплату заробітної плати;

- чи не було в них підчисток, дописувань, які нічим не обумовлені.

Аудиту підлягають табелі обліку використання робочого часу, які повинні бути оформлені належним чином.

Вибірково перевіряються розрахунки по зарплаті та нарахуванню випускних.

Необхідно також перевірити фактичне відпрацювання робочого часу сумісниками, особливо зовнішніми.

При аудиті виплати заробітної плати, слід звертати особливу увагу на відповідність отриманих працівником сум його окладу за штатним розкладом.

Важливо також перевірити відповідність підсумків розрахункових і платіжних відомостей по заробітній платі. Вибірково зробити перевірку на предмет підтвердження факту отримання окремими працівниками нарахованих сум.Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.