Аналіз фінансових результатів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з фінансовим результатом підприємства

Актуальність теми курсової роботи

Фінансовий результат – найважливіший показник діяльності господарюючого суб'єкта, відображаючий зміни вартості власних фінансових ресурсів товариства за звітний період в результаті комерційної діяльності. Якщо фінансові результати в звітному періоді позитивні (прибуток), то створюється приріст власних ресурсів, якщо отриманий збиток від господарювання, відбувається зменшення власних ресурсів товариства.

Отримання доходів показує на те, що товарні ресурси товариства знайшов покупця, що він відзначається якостям ринкової економіки за вартістю, іншими технологічними якостями.

Величина надходження коштів відзначає товарну стратегію товариства по керуванню наявними активами та затратами, особовим складом товариства і витрат на них, основною стратегією товариства.

Діяльність товариства по реалізації продукції і надходження коштів залежать від якості системи торговельних процесів, рівня використання наявних активів, ефективності проведених затрат тощо.

В управлінні прибутками товариства особливу увагу займають знаходження ресурсів збільшення доходу. В ринкових умовах великими ресурсами прибутків товариства є зростання інших різновидів господарювання, що забезпечують надходження інших доходів від них.

Кінцевим фінансовим результатом діяльності товариства є прибутки товариства.

Прибуток підприємства – це те, для чого працює (чи повинно працювати) кожне підприємство. Потенційних та реальних користувачів фінансової звітності цікавить саме прибуток підприємства. Ось чому для економіста формування прибутку – одне з найбільш відповідальних напрямків роботи.

Практично вже здійснилась реформа бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Зареєстровані майже всі національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, введений в дію новий план рахунків.

Система управління підприємством може ефективно функціонувати тільки при наявності інформаційного забезпечення. Облікова інформація є основою прийняття важливих управлінських рішень як всередині підприємства, так і зовні нього. Вона забезпечує кількісну інформацію для реалізації трьох функцій: планування, контролю і аналізу.

Звітність про фінансові результати вміщує важливіші показники ефективності господарської діяльності підприємства. Ці дані поряд з балансом підприємства складають основну інформацію, необхідну підприємствам, що співпрацюють з підприємством, акціонерам, дебіторам, кредиторам, банкам, податковим органам.

Фінансові результати товариства потрібно постійно й всебічно аналізувати з використанням різноманітних методик та засобів оцінки. Це зробить можливим аналіз фінансових результатів господарювання товариства як за один рік, так і за декілька років, надасть можливість відзначити слабкі сторони у господарській діяльності та методи якіснішого використання наявних активів, їх ефективного розміщення.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз фінансових результатівМета дослідження

Метою курсової роботи є вивчення фінансових результатів на підставі законодавчої та нормативної бази, спеціальної літератури і практичних матеріалів здійснення висновків та надання пропозицій щодо удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів торговельного підприємства. В умовах реформування бухгалтерського обліку порядок формування та відображення в обліку та звітності доходів, витрат, прибутку підприємства зазнав істотних змін.

< h3>Завдання курсової роботи

Основними завданнями курсової роботи є:

- Дати економічну характеристику доходам, витратам та прибуткам товариства, зробити аналіз нормативно-правової бази і спеціальної літератури;

- Дослідити питання обліку та в фінансовій звітності доходу, витрат та прибутків товариства;

- Розглянути методику аналізу фінансових результатів;

- Провести оцінку прибутку та визначити фактори, впливаючі на його створення;

- Розглянути систему автоматизації оцінки фінансового результату.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності фінансових результатів підприємства

Управління доходами підприємства торгівлі

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність фінансових результатів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки прибутків і збитків, висунуто аналіз структури і динаміки надходжень від реалізації, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз формування фінансових результатів підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу фінансових результатів підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки прибутків і збитків, висунуто аналіз структури і динаміки прибутку підприємства, роз'яснено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розкрито використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз доходу від реалізації продукції та товарів підприємства

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення фінансових результатів підприємства, розкрито правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки прибутків і збитків, досліджено аналіз структури і динаміки доходу від реалізації підприємства, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансових результатів підприємства

В курсовій роботі оцінено науковий зміст фінансових результатів підприємства, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки прибутків і збитків, охарактеризовано методику загального аналізу фінансових результатів підприємства, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст фінансових результатів підприємства, висвітлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, надано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки прибутків і збитків, розглянуто методику загального аналізу доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств, розкрито виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансових результатів торгівельного підприємства

В курсовій роботі надано теорію аналізу фінансових результатів підприємства, висунуто законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено теоретичну модель аналізуоцінки прибутків і збитків, визначено організацію і здійснення оцінки наявності фінансових результатів торгівельного підприємства, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства

В курсовій роботі вивчено науковий зміст фінансових результатів підприємства, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки прибутків і збитків, обстежено методику загального аналізу фінансових результатів операційної діяльності підприємства, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансових результатів від діяльності підприємства

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу фінансових результатів підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, досліджено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки прибутків і збитків, окреслено аналіз структури і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства, оглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансових результатів підприємства торгівлі

В курсовій роботі розкрито сутнісне значення фінансових результатів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, надано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, окреслено теоретичну модель аналізуоцінки прибутків і збитків, сформульовано аналіз структури і динаміки фінансових результатів підприємств торгівлі, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового результату діяльності підприємства

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення фінансових результатів підприємства, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки прибутків і збитків, висунуто аналіз структури і динаміки фінансових результатів діяльності підприємств, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

В курсовій роботі простежено економічну сутність фінансових результатів підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки прибутків і збитків, визначено аналіз структури і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства, обстежено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення фінансових результатів підприємства, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки прибутків і збитків, наведено аналіз структури і динаміки фінансових результатів в системі підприємством, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансових результатів підприємства

В курсовій роботі висунуто економічну сутність фінансових результатів підприємства, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки прибутків і збитків, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності фінансових результатів промислових підприємств, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічна сутність фінансових результатів підприємства

В курсовій роботі викладені теоретичні та практичні питання, що торкаються аналізу фінансових результатів підприємства.

Оскільки надходження коштів здійснює основу для фінансування товариства, якщо його обсяг достатній для погашення затрат товариства з продажу продукції та інших видів господарювання, погашення зобов'язань з бюджету та формування чистого прибутку, в першому розділі подана характеристика доходів підприємства, наведена їх класифікація. Відхилення між цими фінансовими показниками є основою економічного розвитку суб'єкта господарювання.

Прибуток підприємства – це те, для чого працює кожне підприємство. Потенційних та реальних користувачів фінансової звітності цікавить саме прибуток підприємства. Все це обумовило актуальність теми магістерської роботи.

Аналіз нормативно-правової бази та огляд спеціальної літератури

Вивчення спеціальної літератури та набуття практичних навичок в результаті проведеного дослідження формування та обліку фінансових результатів діяльності були зроблені наступні висновки:

Прибуток формується шляхом співставлення доходів та витрат діяльності, які були понесені для отримання цього доходу.

Існує велика кількість законодавчих та нормативних документів, які регулюють облік та порядок складання фінансових результатів господарювання товариств. Прийняття НП(С)БО спричинило виникнення публікацій в періодичній літературі з приводу пояснення їх основних положень та викриття деяких недоліків, а, насамперед, публікацій щодо обліку, порядку формування прибутків від господарювання товариства.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз фінансових результатів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз фінансових результатів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз собівартості і витрат

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки прибутків і збитків Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки прибутків і збитків Другий розділ курсової роботи Методика оцінки прибутків і збитків Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аналізу формування фінансових результатів

Побудована організаційно – інформаційна модель аналізу фінансових результатів.

Запропонована методика загальної та факторної оцінки фінансових результатів. Застосована при аналізі фінансових результатів – чистий прибуток зменшився на в 2014 році на 53 тис. грн. за рахунок впливу інтенсивних факторів.

Викладена методика аналізу прибутковості господарювання товариства. Показники прибутковості в 2014 році в порівнянні з 2013 погіршилися, що говорить про зменшення ефективності діяльності.

Навели методику матричного аналізу ефективності діяльності та методи комплексного рейтингового аналізу господарювання товариства. Порівняли їх результати на конкретному прикладі.

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Об'єкт дослідження – є торговельним підприємством, яке протягом досліджуваного періоду має постійний прибуток, що характеризує його стабільне положення на ринку України.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до діючої нормативно-правової бази, прийнята система фінансового обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Фінансова звітність відповідає встановленим вимогам поточного законодавства та реально відображає його фінансове становище.

Удосконалення управління фінансовими результатами

На цих висновках можна внести ряд пропозицій:

Впровадити на підприємстві систему обліку за центрами відповідальності та розробляти прогнозний Звіт про фінансові результати діяльності. Ці заходи дадуть змогу контролювати поточну ситуацію на підприємстві та своєчасно викривати помилки, направляти діяльність підрозділів підприємства в необхідне русло.

Розробити посадові інструкції для кожного працівника бухгалтерії з метою підвищення якості їх роботи та бухгалтерської служби в цілому.

Для спрощення ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також для зниження можливості виникнення помилок, застосовувати на підприємстві додаткову деталізацію інформації на рахунках бухгалтерського обліку. Цей спосіб дає змогу без додаткових розрахунків складати податкову декларацію.

Провести зміни в своїй асортиментній політиці. Більшу увагу слід приділяти товарам широкого вжитку та постійного попиту. Це дозволить підприємству прискорити термін реалізації товарів та строк отримання виручки від їх продажу.

Впровадити запропоновану методику аналізу фінансових результатів на підприємстві .

Використовувати викладену методику рейтингової оцінки діяльності підприємств для періодичного порівняння підприємства з аналогічними.Також ми маємо якісні курсові роботи з перевірки достовірності фінзвітності підприємства для замовлення Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аналіз кредиторської заборгованості для замовлення
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу фінансових результатів:

- Управління доходами підприємства торгівлі
- Аналіз формування фінансових результатів підприємства
- Аналіз доходу від реалізації продукції та товарів підприємства
- Аналіз фінансових результатів підприємства
- Економічний аналіз доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства
- Аналіз фінансових результатів торгівельного підприємства
- Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства
- Аналіз і оцінка фінансових результатів від діяльності підприємства
- Економічний аналіз фінансових результатів підприємства торгівлі
- Аналіз фінансового результату діяльності підприємства

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку