Аудит фінансової та інвестиційної діяльності підприємства

Курсова робота з аудиту інвестиційної та фінансової діяльності

Ми займаємось написанням курсових робіт на тему Аудиторський контроль фінансового та інвестиційного господарювання. Виконуємо замовлення на курсові роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас курсова робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.

Купити готову курсову роботу на тему: аудит операцій з інвестиційними доходами і фінансовими витратами

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені курсові роботи з аудиту інвестиційної та фінансової діяльності. Готові курсові роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 250 грн.


Готові курсові роботи з аудиту фінансової та інвестиційної діяльності

Організація і методика аудиту інвестиційної діяльності підприємства

В курсовій роботі визначено економічний зміст інвестиційної діяльності, висвітлено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, розкрито організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, оцінено організацію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, простежено методику проведення аудиту інвестиційної діяльності, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, наведено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит системи управління виробничого підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аудиту менеджменту на підприємстві, з'ясовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, проаналізовано організаційно-економічну характеристику підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, досліджено організацію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, опрацьовано методику проведення аудиту менеджменту на підприємстві, обстежено організаційно-інформаційну модель аудиту, представлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит фінансової діяльності акціонерного товариства

В курсовій роботі простежено теоретичну сутність формування і використання капіталу підприємства, окреслено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, досліджено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, опрацьовано організацію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, надано аудиторську перевірку формування і використання капіталу підприємства, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товариства

В курсовій роботі досліджено теоретичну сутність процесу інвестування підприємств, обстежено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оцінено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, розкрито складання програми і плану аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, роз'яснено дослідну стадію аудиту процесу інвестування підприємств, проаналізовано сукупність інформації та методики аудиту, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі визначено теоретичну сутність фінансової діяльності, розроблено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, наведено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, представлено планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, опрацьовано методику проведення аудиту фінансової діяльності, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, простежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі вивчено доктрину аудиту фінансової діяльності підприємства, оцінено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, висунуто визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, досліджено складання програми і плану аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, розкрито аудиторські дії при контролі фінансової діяльності підприємства, простежено сукупність інформації та методики аудиту, розглянуто комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит інвестиційної діяльності підприємства

В курсовій роботі наведено теорію аудиту інвестиційної діяльності підприємства, оглянуто обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, розглянуто коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, характеристику теперішнього становища аудиту, представлено планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, зумовлено аудиторські дії при контролі інвестиційної діяльності підприємства, обстежено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі наведено теорію аудиту фінансової діяльності підприємства, розкрито перегляд нормативно-правової бази з аудиту, простежено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, опрацьовано переддослідну стадію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, розроблено методику проведення аудиту фінансової діяльності підприємства, проаналізовано сукупність інформації та методики аудиту, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Методика аудиту фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі з'ясовано економічний зміст фінансової діяльності підприємств, досліджено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розроблено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, характеристику теперішнього становища аудиту, представлено організацію аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, оцінено аудиторську перевірку фінансової діяльності підприємств, розкрито об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит результатів фінансової діяльності підприємства

В курсовій роботі визначено теоретичну сутність фінансової діяльності підприємств, надано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, сформульовано організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, наведено планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, розроблено методику проведення аудиту фінансової діяльності підприємств, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аудиту, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством

В курсовій роботі вивчено теорію аудиту дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством, розкрито перегляд нормативно-правової бази з аудиту, з'ясовано діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, роз'яснено планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, оцінено аудиторські дії при контролі дотримання законодавчих та нормативних актів підприємством, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Організація і методика аудиту

В курсовій роботі оцінено економічний зміст та його організація, наведено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розкрито основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, розглянуто планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, охарактеризовано методику проведення аудиту та його організація, визначено сукупність інформації та методики аудиту, роз'яснено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит та аналіз ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі

В курсовій роботі сформульовано економічний зміст ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, проаналізовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, наведено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, розглянуто складання програми і плану аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, вивчено методику проведення аудиту ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, охарактеризовано інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, визначено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аналіз та аудит ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі

В курсовій роботі з'ясовано доктрину аудиту ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, простежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, охарактеризовано визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, досліджено планування аудиту фінансової та інвестиційної діяльності, оцінено аудиторську перевірку ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, надано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

В нашому банку готових робіт є курсові роботи з аудиту операцій з товарними запасами для купівлі Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аудит капіталу підприємства для замовлення
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту фінансової та інвестиційної діяльності:

- Організація і методика аудиту інвестиційної діяльності підприємства
- Аудит системи управління виробничого підприємства
- Аудит фінансової діяльності акціонерного товариства
- Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товариства
- Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит фінансової діяльності підприємства
- Аудит інвестиційної діяльності підприємства
- Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємства
- Методика аудиту фінансової діяльності підприємства
- Аудит результатів фінансової діяльності підприємства

Весь список готових курсових робіт