Аудит розрахунків підприємства

Курсова робота з аудиту розрахункових операцій

Ми займаємось написанням курсових робіт на тему Аудиторський контроль розрахункових операцій підприємств. Виконуємо замовлення на курсові роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас курсова робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.

Купити готову курсову роботу на тему: аудит операцій з розрахунками

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені курсові роботи з аудиту розрахункових операцій. Готові курсові роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 250 грн.


Готові курсові роботи з аудиту розрахунків

Методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками

В курсовій роботі зумовлено теоретичну сутність розрахунків з покупцями, сформульовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, досліджено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, роз'яснено планування аудиту розрахунків, опрацьовано методику проведення аудиту розрахунків з покупцями, окреслено організаційно-інформаційну модель аудиту, оцінено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахунків з покупцями і замовниками

В курсовій роботі досліджено доктрину аудиту виплат споживачів, охарактеризовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, роз'яснено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, представлено переддослідну стадію аудиту розрахунків, розроблено аудиторські дії при контролі виплат споживачів, висвітлено сукупність інформації та методики аудиту, розглянуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит розрахунків підприємства з бюджетом

В курсовій роботі досліджено теорію аудиту податків і обов'язкових платежів, проаналізовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оцінено організаційно-економічну характеристику підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, окреслено організацію аудиту розрахунків, охарактеризовано аудиторську перевірку податків і обов'язкових платежів, обстежено сукупність інформації та методики аудиту, оглянуто комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства

В курсовій роботі представлено теоретичну сутність розрахункових операцій за поставки, розкрито аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, вивчено організаційно-економічну характеристику підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, оцінено планування аудиту розрахунків, визначено аудиторські дії при контролі розрахункових операцій за поставки, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, обстежено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит безготівкових розрахунків

В курсовій роботі наведено теоретичну сутність безготівкових розрахунків підприємства, представлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розглянуто основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, характеристику теперішнього становища аудиту, розроблено переддослідну стадію аудиту розрахунків, вивчено аудиторську перевірку безготівкових розрахунків підприємства, надано організаційно-інформаційну модель аудиту, обстежено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

В курсовій роботі оцінено теоретичну сутність розрахунків підприємства з бюджетом, з'ясовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, висунуто коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, окреслено організацію аудиту розрахунків, надано аудиторську перевірку розрахунків підприємства з бюджетом, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розкрито комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит безготівкових розрахунків підприємства

В курсовій роботі зумовлено теоретичну сутність безготівкових розрахунків підприємств, розкрито огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, висунуто діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, визначено організацію аудиту розрахунків, наведено аудиторські дії при контролі безготівкових розрахунків підприємств, окреслено організаційно-інформаційну модель аудиту, охарактеризовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахунків з кредиторами підприємства

В курсовій роботі опрацьовано теоретичну сутність розрахунків з кредиторами підприємств, досліджено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оцінено діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто складання програми і плану аудиту розрахунків, окреслено дослідну стадію аудиту розрахунків з кредиторами підприємств, оглянуто сукупність інформації та методики аудиту, зумовлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємства

В курсовій роботі наведено теоретичну сутність розрахунків з фондами соціального страхування підприємств, охарактеризовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, зумовлено коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, сформульовано складання програми і плану аудиту розрахунків, висунуто дослідну стадію аудиту розрахунків з фондами соціального страхування підприємств, розглянуто організаційно-інформаційну модель аудиту, вивчено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит розрахунків з постачальниками підприємства

В курсовій роботі представлено економічний зміст погашення кредиторської заборгованості підприємства перед постачальниками, зумовлено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, проаналізовано організаційно-економічну характеристику підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, опрацьовано складання програми і плану аудиту розрахунків, обстежено аудиторську перевірку погашення кредиторської заборгованості підприємства перед постачальниками, вивчено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, розроблено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахунків з постачальниками

В курсовій роботі обстежено економічний зміст розрахунків з постачальниками, опрацьовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, оглянуто визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, з'ясовано переддослідну стадію аудиту розрахунків, висвітлено аудиторські дії при контролі розрахунків з постачальниками, роз'яснено сукупність інформації та методики аудиту, висунуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит розрахунків підприємства з покупцями і замовниками

В курсовій роботі визначено доктрину аудиту розрахунків з покупцями і замовниками, розкрито перегляд нормативно-правової бази з аудиту, проаналізовано організаційно-економічну характеристику підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, простежено переддослідну стадію аудиту розрахунків, окреслено аудиторську перевірку розрахунків з покупцями і замовниками, вивчено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, обстежено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит розрахунків за страхуванням

В курсовій роботі окреслено теоретичну сутність розрахунків за страхуванням, проаналізовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, представлено складання програми і плану аудиту розрахунків, надано методику проведення аудиту розрахунків за страхуванням, опрацьовано сукупність інформації та методики аудиту, наведено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

В нашій базі є готові курсові роботи з аудиту операцій з грошами, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Аудит доходів підприємств щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту розрахунків:

- Методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками
- Аудит розрахунків з покупцями і замовниками
- Аудит розрахунків підприємства з бюджетом
- Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства
- Аудит безготівкових розрахунків
- Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит безготівкових розрахунків підприємства
- Аудит розрахунків з кредиторами підприємства
- Аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємства
- Аудит розрахунків з постачальниками підприємства

Весь список готових курсових робіт