Аудит товарів підприємства

Курсова робота з аудиту операцій з товарними запасами

Ми займаємось написанням курсових робіт на тему Аудиторський контроль товарів торговельних підприємств. Виконуємо замовлення на курсові роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас курсова робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.

Купити готову курсову роботу на тему: аудит операцій з товарами

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені курсові роботи з аудиту операцій з товарними запасами. Готові курсові роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 250 грн.


Готові курсові роботи з аудиту товарів

Статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності України

В курсовій роботі проаналізовано економічний зміст експорту і імпорту, сформульовано перегляд нормативно-правової бази з аудиту, висвітлено організаційну та функціональну структуру підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, зумовлено планування аудиту товарів, надано дослідну стадію аудиту експорту і імпорту, розкрито об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аналіз зовнішньої торгівлі товарами

В курсовій роботі наведено теорію аудиту експорту і імпорту товарів, обстежено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, сформульовано діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, розроблено складання програми і плану аудиту товарів, визначено аудиторську перевірку експорту і імпорту товарів, досліджено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, простежено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит наявності і руху товарів на підприємствах торгівлі

В курсовій роботі надано економічний зміст наявності і руху товарів на підприємствах торгівлі, розглянуто обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, охарактеризовано у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, наведено складання програми і плану аудиту товарів, опрацьовано дослідну стадію аудиту наявності і руху товарів на підприємствах торгівлі, досліджено сукупність інформації та методики аудиту, висунуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі оцінено теорію аудиту операцій з товарними запасами, їх надходження, оцінки, реалізації та вибуття, надано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, вивчено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, розкрито складання програми і плану аудиту товарів, охарактеризовано дослідну стадію аудиту операцій з товарними запасами, їх надходження, оцінки, реалізації та вибуття, висвітлено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, представлено застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит реалізації товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі представлено теоретичну сутність реалізації товарів підприємств торгівлі, висвітлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оглянуто організаційно-економічну характеристику підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, вивчено переддослідну стадію аудиту товарів, обстежено аудиторську перевірку реалізації товарів підприємств торгівлі, визначено сукупність інформації та методики аудиту, надано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит надходження товарів в системі управління торговельним підприємством

В курсовій роботі визначено теорію аудиту надходження товарів в системі торговельним підприємством, окреслено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, простежено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, зумовлено переддослідну стадію аудиту товарів, опрацьовано аудиторську перевірку надходження товарів в системі торговельним підприємством, досліджено організаційно-інформаційну модель аудиту, проаналізовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі розкрито теорію аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі, опрацьовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, висунуто коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, досліджено складання програми і плану аудиту товарів, розроблено дослідну стадію аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі, визначено сукупність інформації та методики аудиту, висвітлено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит затрат виробництва та реалізації товарів

В курсовій роботі обстежено доктрину аудиту затрат виробництва та реалізації товарів, окреслено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, зумовлено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, вивчено переддослідну стадію аудиту товарів, сформульовано дослідну стадію аудиту затрат виробництва та реалізації товарів, оцінено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, визначено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аналіз та аудит реалізації товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі висвітлено теоретичну сутність реалізації товарів в підприємствах торгівлі, зумовлено огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, визначено організаційну та функціональну структуру підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, сформульовано планування аудиту товарів, вивчено дослідну стадію аудиту реалізації товарів в підприємствах торгівлі, наведено організаційно-інформаційну модель аудиту, оцінено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Наша база містить курсові роботи з аудиту ефективності використання джерел фінансування щоб Ваш захист пройшов без проблем В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аудит, аналіз і облік експотних та імпортних операцій для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту товарів:

- Статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності України
- Аналіз зовнішньої торгівлі товарами
- Аудит наявності і руху товарів на підприємствах торгівлі
- Аудит товарів підприємства торгівлі
- Аудит реалізації товарів підприємства торгівлі
- Аудит надходження товарів в системі управління торговельним підприємством
- Аудит товарів на підприємствах оптової торгівлі
- Аудит затрат виробництва та реалізації товарів
- Аналіз та аудит реалізації товарів підприємства торгівлі

Весь список готових курсових робіт