Аналіз грошових коштів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з грошовими коштами

Актуальність курсової роботи

В господарювання товариства перебувають в господарських зв'язках з різними товариствами та фізособами. Постійний оборот господарських коштів викликає безперервне поновлення різних перерахувань коштів. Перерахування бувають як зовнішні так і внутрішні, а підприємства виступають як постачальниками так і замовниками. Більше поширені види зовнішніх розрахунків являються оплати з продавцями за продукцію і послуги та з покупцями. Від них залежить ліквідність підприємства, його фінансове становище та інвестиційна привабливість. Із внутрішніх оплат необхідно приділити особливу увагу на оплати за підзвітними сумами та на заробітну плату. Ці розрахунки проводяться в основному готівкою і пов'язані з витратами товариства.

Так як грошові кошти - це найбільш ліквідні активи, то від їх наявності залежить вчасність погашення зобов’язань товариства.

Раціональне становлення попередніх операцій потрібна для стійкості щодо оберненості засобів товариства, закріплення в ній платіжної дисципліни та удосконалення його фінансового становища. Також, правильна організація оплат, раціональність становлення обліку унеможливить погані наслідки від діяльності.

При нестачі власних коштів товариства вимушені залучати позики та різноманітні кредити. Основними постачальниками цих коштів є комерційні банки. Тому облік позик і аудит за їх своєчасними погашеннями в теперішні часи має особливе значення.

Мета курсової роботи

Мета складається з удосконалення методології оцінки грошових коштів товариств. На етапі превентивного аналізу грошових коштів необхідно відзначити важливіші запитання, якщо відповісти на них, можливо буде відзначити обсяг аналізу, якими засобами потрібно проводити аналіз.

Завдання курсової роботи

Для розкриття вибраної теми необхідно дослідити питання організації аналізу грошових засобів готівкових, на поточних та інших спеціальних рахунках.

При дослідженні теми курсової роботи потрібно вирішити завдання:

- розглянути економічний зміст грошових коштів,

- надати організаційну оцінку товариства;

- визначити законодавчу базу з оцінки грошових коштів;

- провести оцінку грошових коштів товариства;

Предметом курсової роботи грошові кошти приватного підприємства.

Презентація для захисту курсової роботи Аналіз грошових коштів

Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності грошових коштів підприємства

Аналіз грошового обороту підприємства

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст грошових коштів підприємства, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз грошових потоків, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошового обороту

В курсовій роботі обстежено сутнісне значення грошових коштів підприємства, надано нормативно-правову базу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оцінено методику загального аналізу грошових потоків, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу грошових коштів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, визначено організацію і здійснення оцінки наявності грошових коштів товариства, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів бюджетних установ

В курсовій роботі надано економічну сутність грошових коштів підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, висунуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз грошових коштів бюджетних установ, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст грошових коштів підприємства, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності грошових коштів підприємств, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст грошових коштів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, наведено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, розглянуто теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів підприємств різних форм власності

В курсовій роботі визначено науковий зміст грошових коштів підприємства, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, надано аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємств різних форм власності, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оцінено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та ефективності їх використання в підприємствах

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст грошових коштів підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, визначено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оглянуто аналіз структури і динаміки грошових коштів в підприємствах, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетних установ

В курсовій роботі представлено теорію аналізу грошових коштів підприємства, розроблено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оглянуто аналіз структури і динаміки операцій з грошовими коштами бюджетних установ, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів бюджетної установи

В курсовій роботі окреслено науковий зміст грошових коштів підприємства, опрацьовано законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, простежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, досліджено методику загального аналізу грошових коштів бюджетної установи, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та їх руху на підприємствах

В курсовій роботі висвітлено економічну сутність грошових коштів підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, обстежено методику загального аналізу грошових коштів та їх руху на підприємствах, наведено напрямки удосконалення методики аналізу, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів на підприємствах

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення грошових коштів підприємства, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз грошових коштів на підприємствах, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів бюджетної установи

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення грошових коштів підприємства, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, окреслено аналіз структури і динаміки грошових коштів бюджетної установи, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу грошових коштів підприємства, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, представлено вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів підприємства споживчої кооперації

В курсовій роботі розглянуто сутнісне значення грошових коштів підприємства, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, оглянуто аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємств споживчої кооперації, розкрито виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів в державних підприємствах

В курсовій роботі вивчено економічну сутність грошових коштів підприємства, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, опрацьовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розкрито інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності грошових коштів в державних підприємствах, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу грошових коштів підприємства, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, висвітлено аналіз структури і динаміки операцій з грошовими коштами бюджетної установи, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі роз'яснено економічну сутність грошових коштів підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, охарактеризовано аналіз структури і динаміки операцій з грошовими коштами бюджетної установи, окреслено напрямки удосконалення методики аналізу, розроблено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами торговельних підприємств

В курсовій роботі розроблено науковий зміст грошових коштів підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності операцій з грошовими коштами торговельних підприємств, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічна сутність грошових коштів

Успішне господарювання товариства в теперішнього часу можливе тільки за умови здійснення постійного руху грошових коштів – їх приходу та вибуття.
Розробка всіх родів господарських операцій товариства створює грошовий потік. Цей потік товариства являє собою постійний процес і являє поняття “грошовий потік”.
Традиційно в літературі поняття “гроші” подаються через визначення їх функцій. Гроші – це засіб виміру, засіб обігу та платежу, засіб збереження вартості. Використання цього методичного підходу дозволяє таким чином висвітити значення грошей на рівні підприємства.
Недоліками нормативної бази являється її нестабільність, часта зміна законодавчих актів. В результаті, щоб зробити аудит на підприємстві за певний період часто необхідно користуватися декількома нормативними актами, що стосуються одного питання, або одним нормативним актом, який змінювався декілька разів, що ускладнює як роботу бухгалтера, так і роботу аудитора.

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Базовим підприємством, на матеріалах якого була написана робота є ТОВ «Укрклімат Інжиніринг».
Метою створення підприємства було задоволення попиту населення на товари широкого вжитку, отримання доходів шляхом організації оптової та роздрібної торгівлі.
Основними цілями та завданнями підприємства є: оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання власного виробництва й інших виробників; зовнішня торгівля недержавних організацій; посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання.
Аналіз основних показників ресурсів дозволив зробити висновок, що у 2014 році ресурси підприємства не змінювались і знаходиться в досить позитивному стані, так як власний капітал був на достатньому рівні і значно переважав довгострокові та поточні зобов'язання. В 2015 році відбулось зниження власного капіталу з одночасним зростанням поточних зобов'язань. У 2016 році відбулось зростання власного капіталу, а також значне підвищення поточних зобов'язань. Як наслідок підприємство збільшило свої ресурси, а це говорить про стабільне становище і фінансову незалежність.
Аналіз тенденції динаміки фінансових результатів свідчить, що в протягом всіх трьох років, що аналізуються, підприємство отримувало прибутки. Дохід від реалізації товарів, чистий дохід від реалізації товарів і собівартість реалізованої продукції мають однакові тенденції в розвитку. Так в 2014-2015 роках відбувається незначне збільшення Починаючи з 2015 року відбувається значне збільшення як доходів так і собівартості аж до кінця 2016 року, коли вони досягли максимального результату. Завдяки тому, що чисті доходи від реалізації продукції завжди перевищують собівартість, підприємство протягом всіх п'яти років отримує значний валовий прибуток. Так в 2016 році він склав 3851,0 тис. грн., що на 1091,0 тис. грн. (39,5%) більше за 2015 рік, на 93,0 (290,6 %) більше за 2014 рік.
Таким чином, останні два роки діяльності ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» можна оцінити позитивно. Відбулось значне збільшення доходів від реалізації продукції і, завдяки перевищенню доходів над витратами, підприємство отримало в 2016 році максимальний чистий прибуток. Це говорить про досить ефективну політику управління майновим потенціалом підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз грошових коштів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз грошових коштів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз витрат

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів Другий розділ курсової роботи

Загальний аналіз грошових коштів

Оцінка грошових коштів представляє собою процес дослідження результативних показників їх формування в товаристві з ціллю знаходження резервів подальшого покращення якості їх функціонування.
Позитивна тенденція надходження і вибуття операційних грошових коштів ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» в 2015 та 2016 році відбулась за рахунок операційного прибутку, хоча в 2015 році він значно зменшився за рахунок придбання поточних ресурсів та погашення поточних зобов'язань.
Аналізуючи рух інвестиційних грошових коштів необхідно сказати, що в 2016 році він був від'ємним і порівняно з 2015 роком зменшився на 788,0 тис.грн. (256,7%), а порівняно з 2014 роком на 309,0 тис.грн, що становить аж 179,7%. Це в першу чергу пояснюється тим, що в 2014 році були реалізовані фінансові інвестиції, тоді як в 2015 та 2016 роках відбулось придбання необоротних активів, що і призвело до зниження чистого руху інвестиційних грошових коштів.
Рух коштів від фінансової діяльності в 2016 році порівняно з 2014 роком збільшився на 508,0 тис.грн. (205,7%), а порівняно з 2015 роком збільшився на 543,0 тис.грн., або на 192,6%. Це пояснюється тим, що в 2016 році було надходження і погашення позики а також інші платежі, тоді як в 2014 і в 2016 роках було надходження власних фінансових ресурсів відповідно на 89,0 тис.грн. і 128,0 тис.грн, але в 2015 році ще відбулося погашення позики, що зумовило зниження надходження грошей від фінансування.
За результатами аналізу надходження грошей за видами господарювання ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» необхідно провести висновок, що гроші товариства в 2014 та 2016 формуються в по операційним результатам, а в 2015 році - це надходження було переважно за рахунок інвестицій. Чисте надходження операційних грошей в 2016 році був найбільшим, в підсумку його вистачило щоб покрити вибуття грошей від фінансування. За результатами загальний чисте надходження грошей за 2016 рік виявився позитивним і становив – 99,0 тис.грн.

Аналіз ефективності використання грошових коштів

Аналізуючи коефіцієнти, що характеризують рівень якості грошових коштів ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» в 2016 році, можна сказати, що він був ефективним, оскільки коефіцієнти якості грошових коштів і ефективності чистого грошового руху мають позитивне значення. На ці показники в першу чергу вплинув чисте надходження коштів за 2016 рік, який виявився позитивним.
Важливим елементом інфраструктури сучасного суспільства є інформаційна технологія. Вона передбачає якісно нову організацію збору, переробки і доведення інформації.
Останнім часом ринок комп'ютерних технологій переповнений програмними прикладними продуктами для бухгалтерського обліку і економічного аналізу. Але жоден з них не може бути визнаним досконалим засобом автоматизації системи обліку та аналізу. Причинами цього є постійні зміни як в законодавстві України, так і в ситуації на внутрішньому ринку, що призводить до швидкого старіння програм і необхідності їх постійного оновлення. Майже всі програми намагаються продублювати ручний бухгалтерський облік тоді, як для комп'ютерної системи необхідна своя форма обліку.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з оцінки розрахунків з дебіторами, які Ви можете замовити Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Аналіз запасів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу грошових коштів:

- Аналіз грошового обороту підприємства
- Аналіз грошового обороту
- Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства
- Економічний аналіз грошових коштів бюджетних установ
- Аналіз грошових коштів підприємства
- Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві
- Фінансовий аналіз грошових коштів підприємств різних форм власності
- Аналіз грошових коштів та ефективності їх використання в підприємствах
- Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетних установ
- Фінансовий аналіз грошових коштів бюджетної установи

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку