Аналіз грошових коштів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з грошовими коштами

Актуальність курсової роботи

В господарювання товариства перебувають в господарських зв'язках з різними товариствами та фізособами. Постійний оборот господарських коштів викликає безперервне поновлення різних перерахувань коштів. Перерахування бувають як зовнішні так і внутрішні, а підприємства виступають як постачальниками так і замовниками. Більше поширені види зовнішніх розрахунків являються оплати з продавцями за продукцію і послуги та з покупцями. Від них залежить ліквідність підприємства, його фінансове становище та інвестиційна привабливість. Із внутрішніх оплат необхідно приділити особливу увагу на оплати за підзвітними сумами та на заробітну плату. Ці розрахунки проводяться в основному готівкою і пов'язані з витратами товариства.

Так як грошові кошти - це найбільш ліквідні активи, то від їх наявності залежить вчасність погашення зобов’язань товариства.

Раціональне становлення попередніх операцій потрібна для стійкості щодо оберненості засобів товариства, закріплення в ній платіжної дисципліни та удосконалення його фінансового становища. Також, правильна організація оплат, раціональність становлення обліку унеможливить погані наслідки від діяльності.

При нестачі власних коштів товариства вимушені залучати позики та різноманітні кредити. Основними постачальниками цих коштів є комерційні банки. Тому облік позик і аудит за їх своєчасними погашеннями в теперішні часи має особливе значення.

Мета курсової роботи

Мета складається з удосконалення методології оцінки грошових коштів товариств. На етапі превентивного аналізу грошових коштів необхідно відзначити важливіші запитання, якщо відповісти на них, можливо буде відзначити обсяг аналізу, якими засобами потрібно проводити аналіз.

Завдання курсової роботи

Для розкриття вибраної теми необхідно дослідити питання організації аналізу грошових засобів готівкових, на поточних та інших спеціальних рахунках.

При дослідженні теми курсової роботи потрібно вирішити завдання:

- розглянути економічний зміст грошових коштів,

- надати організаційну оцінку товариства;

- визначити законодавчу базу з оцінки грошових коштів;

- провести оцінку грошових коштів товариства;

Предметом курсової роботи грошові кошти приватного підприємства.

Презентація для захисту курсової роботи Аналіз грошових коштів

Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності грошових коштів підприємства

Аналіз грошового обороту підприємства

В курсовій роботі визначено теорію аналізу грошових коштів підприємства, розглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, надано методику загального аналізу грошових потоків, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошового обороту

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу грошових коштів підприємства, надано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, охарактеризовано аналіз структури і динаміки грошових потоків, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства

В курсовій роботі вивчено економічну сутність грошових коштів підприємства, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, досліджено аналіз структури і динаміки грошових коштів товариства, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів бюджетних установ

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст грошових коштів підприємства, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, висунуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, сформульовано аналіз структури і динаміки грошових коштів бюджетних установ, розглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів підприємства

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення грошових коштів підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, визначено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, проаналізовано методику загального аналізу грошових коштів підприємств, зумовлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення грошових коштів підприємства, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, роз'яснено організацію і здійснення оцінки наявності грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів підприємств різних форм власності

В курсовій роботі наведено сутнісне значення грошових коштів підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, обстежено вертикальний і горизонтальний аналіз грошових коштів підприємств різних форм власності, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та ефективності їх використання в підприємствах

В курсовій роботі розкрито сутнісне значення грошових коштів підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, висвітлено вертикальний і горизонтальний аналіз грошових коштів в підприємствах, розроблено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетних установ

В курсовій роботі визначено сутнісне значення грошових коштів підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, висвітлено методику загального аналізу операцій з грошовими коштами бюджетних установ, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів бюджетної установи

В курсовій роботі надано науковий зміст грошових коштів підприємства, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, досліджено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, охарактеризовано вертикальний і горизонтальний аналіз грошових коштів бюджетної установи, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів та їх руху на підприємствах

В курсовій роботі розроблено економічну сутність грошових коштів підприємства, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, розкрито аналіз структури і динаміки грошових коштів та їх руху на підприємствах, висвітлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз грошових коштів на підприємствах

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу грошових коштів підприємства, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності грошових коштів на підприємствах, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз грошових коштів бюджетної установи

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу грошових коштів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, вивчено методику загального аналізу грошових коштів бюджетної установи, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі окреслено науковий зміст грошових коштів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, охарактеризовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, проаналізовано аналіз структури і динаміки операцій з грошовими коштами бюджетної установи, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів підприємства споживчої кооперації

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст грошових коштів підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз грошових коштів підприємств споживчої кооперації, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз грошових коштів в державних підприємствах

В курсовій роботі обстежено сутнісне значення грошових коштів підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, надано вертикальний і горизонтальний аналіз грошових коштів в державних підприємствах, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі простежено економічну сутність грошових коштів підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності операцій з грошовими коштами бюджетної установи, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установи

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність грошових коштів підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, простежено аналіз структури і динаміки операцій з грошовими коштами бюджетної установи, розкрито розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз операцій з грошовими коштами торговельних підприємств

В курсовій роботі досліджено економічну сутність грошових коштів підприємства, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки готівкових і безготівкових монетарних активів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності операцій з грошовими коштами торговельних підприємств, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічна сутність грошових коштів

Успішне господарювання товариства в теперішнього часу можливе тільки за умови здійснення постійного руху грошових коштів – їх приходу та вибуття.
Розробка всіх родів господарських операцій товариства створює грошовий потік. Цей потік товариства являє собою постійний процес і являє поняття “грошовий потік”.
Традиційно в літературі поняття “гроші” подаються через визначення їх функцій. Гроші – це засіб виміру, засіб обігу та платежу, засіб збереження вартості. Використання цього методичного підходу дозволяє таким чином висвітити значення грошей на рівні підприємства.
Недоліками нормативної бази являється її нестабільність, часта зміна законодавчих актів. В результаті, щоб зробити аудит на підприємстві за певний період часто необхідно користуватися декількома нормативними актами, що стосуються одного питання, або одним нормативним актом, який змінювався декілька разів, що ускладнює як роботу бухгалтера, так і роботу аудитора.

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Базовим підприємством, на матеріалах якого була написана робота є ТОВ «Укрклімат Інжиніринг».
Метою створення підприємства було задоволення попиту населення на товари широкого вжитку, отримання доходів шляхом організації оптової та роздрібної торгівлі.
Основними цілями та завданнями підприємства є: оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання власного виробництва й інших виробників; зовнішня торгівля недержавних організацій; посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання.
Аналіз основних показників ресурсів дозволив зробити висновок, що у 2014 році ресурси підприємства не змінювались і знаходиться в досить позитивному стані, так як власний капітал був на достатньому рівні і значно переважав довгострокові та поточні зобов'язання. В 2015 році відбулось зниження власного капіталу з одночасним зростанням поточних зобов'язань. У 2016 році відбулось зростання власного капіталу, а також значне підвищення поточних зобов'язань. Як наслідок підприємство збільшило свої ресурси, а це говорить про стабільне становище і фінансову незалежність.
Аналіз тенденції динаміки фінансових результатів свідчить, що в протягом всіх трьох років, що аналізуються, підприємство отримувало прибутки. Дохід від реалізації товарів, чистий дохід від реалізації товарів і собівартість реалізованої продукції мають однакові тенденції в розвитку. Так в 2014-2015 роках відбувається незначне збільшення Починаючи з 2015 року відбувається значне збільшення як доходів так і собівартості аж до кінця 2016 року, коли вони досягли максимального результату. Завдяки тому, що чисті доходи від реалізації продукції завжди перевищують собівартість, підприємство протягом всіх п'яти років отримує значний валовий прибуток. Так в 2016 році він склав 3851,0 тис. грн., що на 1091,0 тис. грн. (39,5%) більше за 2015 рік, на 93,0 (290,6 %) більше за 2014 рік.
Таким чином, останні два роки діяльності ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» можна оцінити позитивно. Відбулось значне збільшення доходів від реалізації продукції і, завдяки перевищенню доходів над витратами, підприємство отримало в 2016 році максимальний чистий прибуток. Це говорить про досить ефективну політику управління майновим потенціалом підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз грошових коштів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз грошових коштів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз витрат

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки готівкових і безготівкових монетарних активів Другий розділ курсової роботи

Загальний аналіз грошових коштів

Оцінка грошових коштів представляє собою процес дослідження результативних показників їх формування в товаристві з ціллю знаходження резервів подальшого покращення якості їх функціонування.
Позитивна тенденція надходження і вибуття операційних грошових коштів ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» в 2015 та 2016 році відбулась за рахунок операційного прибутку, хоча в 2015 році він значно зменшився за рахунок придбання поточних ресурсів та погашення поточних зобов'язань.
Аналізуючи рух інвестиційних грошових коштів необхідно сказати, що в 2016 році він був від'ємним і порівняно з 2015 роком зменшився на 788,0 тис.грн. (256,7%), а порівняно з 2014 роком на 309,0 тис.грн, що становить аж 179,7%. Це в першу чергу пояснюється тим, що в 2014 році були реалізовані фінансові інвестиції, тоді як в 2015 та 2016 роках відбулось придбання необоротних активів, що і призвело до зниження чистого руху інвестиційних грошових коштів.
Рух коштів від фінансової діяльності в 2016 році порівняно з 2014 роком збільшився на 508,0 тис.грн. (205,7%), а порівняно з 2015 роком збільшився на 543,0 тис.грн., або на 192,6%. Це пояснюється тим, що в 2016 році було надходження і погашення позики а також інші платежі, тоді як в 2014 і в 2016 роках було надходження власних фінансових ресурсів відповідно на 89,0 тис.грн. і 128,0 тис.грн, але в 2015 році ще відбулося погашення позики, що зумовило зниження надходження грошей від фінансування.
За результатами аналізу надходження грошей за видами господарювання ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» необхідно провести висновок, що гроші товариства в 2014 та 2016 формуються в по операційним результатам, а в 2015 році - це надходження було переважно за рахунок інвестицій. Чисте надходження операційних грошей в 2016 році був найбільшим, в підсумку його вистачило щоб покрити вибуття грошей від фінансування. За результатами загальний чисте надходження грошей за 2016 рік виявився позитивним і становив – 99,0 тис.грн.

Аналіз ефективності використання грошових коштів

Аналізуючи коефіцієнти, що характеризують рівень якості грошових коштів ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» в 2016 році, можна сказати, що він був ефективним, оскільки коефіцієнти якості грошових коштів і ефективності чистого грошового руху мають позитивне значення. На ці показники в першу чергу вплинув чисте надходження коштів за 2016 рік, який виявився позитивним.
Важливим елементом інфраструктури сучасного суспільства є інформаційна технологія. Вона передбачає якісно нову організацію збору, переробки і доведення інформації.
Останнім часом ринок комп'ютерних технологій переповнений програмними прикладними продуктами для бухгалтерського обліку і економічного аналізу. Але жоден з них не може бути визнаним досконалим засобом автоматизації системи обліку та аналізу. Причинами цього є постійні зміни як в законодавстві України, так і в ситуації на внутрішньому ринку, що призводить до швидкого старіння програм і необхідності їх постійного оновлення. Майже всі програми намагаються продублювати ручний бухгалтерський облік тоді, як для комп'ютерної системи необхідна своя форма обліку.Наша база містить курсові роботи з оцінки розрахунків з дебіторами щоб Ваш захист пройшов без проблем В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аналіз запасів підприємства, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу грошових коштів:

- Аналіз грошового обороту підприємства
- Аналіз грошового обороту
- Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства
- Економічний аналіз грошових коштів бюджетних установ
- Аналіз грошових коштів підприємства
- Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві
- Фінансовий аналіз грошових коштів підприємств різних форм власності
- Аналіз грошових коштів та ефективності їх використання в підприємствах
- Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетних установ
- Фінансовий аналіз грошових коштів бюджетної установи

Весь список готових курсових робіт