Аналіз оборотних активів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з оборотними активами

Актуальність курсової роботи

Керування товариством потребує якісного інформаційного забезпечення, що відображає господарську діяльність; становище і якість матеріально-технічного забезпечення; зобов'язання та прибуток підприємства. Господарювання товариства пов'язане із застосуванням ресурсів, всіх видів коштів, що безперервно рухаються. Кругообіг ресурсів проводиться через господарську діяльність. Вона є найголовнішим об'єктом облікових операцій і відображає господарювання кожного товариства.

Обов'язковою умовою проведення виробництва продукції являється забезпечення оборотними активами - грошовими коштами, виробничими запасами та іншими, внаслідок яких проводиться виробництво товарів. В товариствах протягом вироблення застосовуються обігові ресурси. Якісне застосування яких являється вирішальною умовою покращення якості вироблення товарів і постійного господарювання товариства.

Всі господарські рішення проходять оцінку по кінцевим результатам – сумі прибутку. Головним фактором, який має вплив на суму прибутків є якість оборотних активів. Дохід від продажу та прибутки створюються, якщо предмети праці, які використані в виробництві, переносять свою суму на вартість продукції і знайдуть покупця. Отже, стабілізація забезпеченості оборотних активів являється необхідністю діяльності всіх товариств. В кругооберті оборотних активів по стадіям виробництва оборотні активи необхідно класифікувати: запас по предметам праці, які придбані, але беруть участі в господарстві. Нині підприємство повинно самостійно визначати необхідність утворення різноманітних обігових ресурсів і купувати необхідні активи.

Оскільки обігові ресурси являються найбільшою складовою собівартості товарів, то правильність їх оцінки впливає на достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих активів.

В умовах змін господарської діяльності, аналіз оборотних активів проводить велику роль в системі керування господарюванням підприємства. Завдяки цьому облік використання оборотних активів, в процесі діяльності займає велике значення.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз оборотних активівМета дослідження

Мета курсової роботи - дослідити теоретико-практичні засади оцінки оборотних активів, і розробити пропозиції по їх удосконаленню. Теперішній стан економіки, який заснований на принципах ринковості, а отже і принципах попиту і пропозиції і конкуренції, змушують товариства моментально пристосовуватись до зміни ринкових умов і ухилятися від ризиків, при прийнятті управлінських рішень по використанню оборотних активів.

Завдання курсової роботи:

- дослідити економічний зміст оборотних активів;

- провести оцінку законодавчого забезпечення та спеціальної літератури з аналізу оборотних активів;

- провести аналіз ефективності використання оборотних активів

- оцінити інформаційні технології в аналізі оборотних активів.

Предмет курсової роботи

Стан оцінки оборотних активів.

Об'єкт курсової роботи

ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності оборотних активів підприємства

Аналіз оборотних активів виробничого підприємства
Аналіз руху та ефективності використання оборотних активів підприємства
Методика аналізу оборотних активів підприємства
Економічний аналіз оборотних активів виробничих підприємства
Економічний аналіз оборотних активів бюджетних установ
Аналіз ефективності використання та стану оборотних активів
Аналіз матеріальних оборотних активів підприємства
Аналіз ефективності використання оборотних активів закладів охорони здоров'я
Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства
Фінансовий аналіз матеріальних оборотних активів підприємства
Аналіз оборотних активів установ охорони здоров'я
Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання
Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних активів підприємства
Економічний аналіз оборотних активів закладів охорони здоров'я
Аналіз оборотних активів підприємства промисловості
Економічний аналіз матеріальних оборотних активів торговельних підприємства
Аналіз ефективності використання оборотних активів туристської фірми в сучасних умовах господарювання
Аналіз оборотних активів в системі управління підприємством
Аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання
Аналіз оборотних активів торговельних підприємства
Аналіз оборотних активів підприємства

Економічна характеристика оборотних активів на підприємстві

Оборотний актив складається з грошових коштів та їх еквівалентів, що не обмежені у використанні та інших активів, призначення яких - реалізація на протязі операційного періоду або на протязі одного року з терміну балансу.
Задля ефективного використання оборотних активів, для досягнення основної мети діяльності будь-якого підприємства необхідно більш зважено підійти до процесу економічного аналізу щодо раціональності та повноти використання у фінансово-господарській діяльності.

Аналіз фінансово-господарської діяльності базового підприємства

Базовим підприємством курсової роботи було обрано ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10, що є виробничим підприємством і має на меті одержання прибутку. Основними видами діяльності підприємства є виробництво запчастин до автомобілів, автобусів, мотоциклів всіх типів, марок та моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, інших транспортних засобів
Аналіз основних показників діяльності підприємства за три роки показав, що ресурсний потенціал досить помітно зростає, що характеризує досить ефективну діяльність. Матеріальні ресурси, до складу яких входять сировина, товари та допоміжні матеріали, паливо, досить суттєво зростають за порівняні роки. Так, об’єми товарів, на підприємстві у 2012 році збільшились на 6606,0 тис. грн., або на 10,9%, сировина – на 5158,0 тис. грн., або на 57,6%, допоміжні матеріали – на 14904,0 тис. грн.., або на 102,3% порівняно з 2011 роком. Як видно з даних таблиці 1.5.1 обсяги ресурсного потенціалу підприємства за аналізуємий період значно зростають, що характеризується нарощуванням темпів товарообороту.
ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10 функціонує досить ефективно, а саме: чиста виручка від продажу продукції в 2012 році зростає порівняно з 2010 р. на 152410 тис. грн., або майже в 3,3 рази, а порівняно з 2011 роком – на 53694 тис. грн., або 37,3%, що вказує на досить зважену виробничу програму підприємства на відповідний період розвитку. Необхідним було б відмітити, що відповідні зміни відбулись за рахунок збільшення потужності, попиту на товари, а також не останню роль відіграв і вартісний фактор.
В цілому діяльність підприємства ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10 можна вважати ефективною, тому що всі перелічені показники мають тенденцію до зростання: зросли обсяги реалізації продукції, а отже і фінансові результати, що свідчить про досить продуману і зважену політику управління господарськими процесами. ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10, як підприємство виробництва досить ефективно функціонує. Але все ж таки потрібно дивитися з перспективою в майбутнє, і не лише залишатися на досягнутому рівні, а й покращувати організацію праці та проведення аналітичних та контрольних процедур на підприємстві.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз оборотних активів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз оборотних активів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аналіз зобов'язань

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки обігових ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки обігових ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки обігових ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз ефективності використання оборотних активів

Майновий потенціал ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10 у 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011р. зросла на 14873,3 тис. грн.. Ці зміни відбулись внаслідок зростання власних коштів на 23389,3 тис. грн.., а також внаслідок скорочення суми зобов’язань товариства на 8715,2 тис. грн. В звітному періоді частка позичених коштів зменшилась на 21,4% за абсолютного їх скорочення на 8715,2 тис. грн.. Кількість власних оборотних коштів збільшилась на 15651,6 тис. грн.. або майже в 1,2 рази. Змінилась і їх величина в структурі власних коштів підприємства. Процес погашення довгострокових позик на 1000,0 тис. грн.., короткострокових кредитів – на 3251,6 тис. грн.. (або на 40,6%) та поточних зобов’язань – на 1781,5 тис. грн..(або на 13,2%) позитивно вплинув на фінансове становище ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат № 10.
Позитивно оцінюється приріст обігових ресурсів у 2012-2011рр. на 7633,4 тис. грн. (або 34,6%), який відбувся за рахунок приросту запасів матеріалів на 30,7%, готової продукції на 36,0%, дебіторської заборгованості на 25,2%, грошей та їх еквівалентів в 6 разів. Дані зміни відбулись внаслідок розширення об’ємів продажу товарів та покращення розрахункової дисципліни.


Для успішного захисту у нас є курсові роботи з оцінки доходів і фінансових результатів, які Ви можете замовити Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз собівартості і витрат підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу оборотних активів:

- Аналіз оборотних активів виробничого підприємства
- Аналіз руху та ефективності використання оборотних активів підприємства
- Методика аналізу оборотних активів підприємства
- Економічний аналіз оборотних активів виробничих підприємства
- Економічний аналіз оборотних активів бюджетних установ
- Аналіз ефективності використання та стану оборотних активів
- Аналіз матеріальних оборотних активів підприємства
- Аналіз ефективності використання оборотних активів закладів охорони здоров'я
- Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства
- Фінансовий аналіз матеріальних оборотних активів підприємства

Весь список готових курсових робіт