Курсова робота з аудиту

Дисципліни аудит, аудиторський контроль і аудиторська діяльність - один із важливих етапів підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі.


Купити готову курсову роботу по аудиту

У вступі курсової роботи з аудиту обґрунтовується актуальність обраної теми, її можливе наукове та практичне значення в умовах ринкових відносин, об'єкт та предмет дослідження, висвітлюється мета і завдання, об'єкт та предмет дослідження. В теоретичній частині розкривається економічне і соціальне значення дослідження; подається характеристика вирішення поставлених завдань вітчизняними та закордонними дослідниками.

В основній частині курсової роботи наводяться методики аудиту, організаційно-інформаційна модель аудиту, здійснюється аудит підприємства. У висновках курсової роботи з аудиту робляться економічно обґрунтовані висновки, спираючись на результати аудиту.


В нашій базі готових курсових робіт з аудиту присутні курсові з таких тем:

Тема курсової роботи

Зміст
Методика аудиту розрахунків з покупцями і замовникамиsam691
Методика аудиту дебіторської заборгованостіsam690
Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam688
Аудит системи внутрішнього контролю на підприємствіsam687
Організація і методика аудиту інвестиційної діяльності підприємстваsam686
Аудит операцій з грошовими коштами на рахунку в банкуsam685
Методика аудиту власного капіталу підприємстваsam684
Методика аудиту витрат підприємстваsam683
Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємстваsam682
Аудит зобов'язань підприємстваfr180
Аудит кредиторської заборгованостіfr179
Аудит системи внутрішнього контролюfr178
Аудит нематеріальних активів підприємстваfr175
Аудит достовірності фінансової звітності господарського товаристваsam676
Аудит фінансового стану акціонерного товаристваsam675
Аудит достовірності публічної фінансової звітності виробничого підприємстваsam674
Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних системsam673
Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних системsam672
Аудит стану внутрішнього контролю підприємстваsam666
Аудит матеріальних цінностейfr173
Аудит заробітної плати в бюджетних установахrt115
Аудит матеріальних необоротних активівrt106
Аудит витрат на оплату праці підприємствrt101
Аудит оборотних активів підприємстваrt099
Аудит фінансової стійкості підприємстваrt025
Аудит дебіторської заборгованості підприємствrt020
Аудит розрахунків з оплати праціfr170
Аудит фінансової звітностіfr167
Аудит наявності та руху готової продукціїsam655
Аудит операцій, пов’язаних з випуском продукції та її збутомsam654
Аудит розрахунків з покупцями і замовникамиsam653
Аудит нематеріальних активів на підприємствіsam652
Аудит доходів від звичайної діяльностіsam651
Аудит грошових коштівfr165
Аудит виробничих запасівfr164
Аудит цінних паперівfr163
Аудит товарно-матеріальних цінностейfr160
Аудит розрахунків з дебіторамиfr159
Аудит виробничих витрат і собівартостіfr158
Аудит розрахунків підприємстваfr157
Аудит матеріальних оборотних активівfr156
Аудит витрат у операційній діяльності підприємстваfr155
Аудит податків і обов'язкових платежівfr154
Аудит операцій з грошовими коштамиfr153
Аудит операцій з необоротними активами підприємстваfr152
Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємстваsam634
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних системsam633
Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємстваsam632
Аудит капіталу підприємства та ефективності його використанняsam631
Аудит капіталу підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam629
Аудит кредиторської заборгованості підприємства торгівліsam628
Аудит системи управління виробничого підприємстваsam627
Аудит лізингових операційsam626
Аудит формування та ефективності використання прибутку підприємстваsam624
Аудит заборгованості акціонерного товаристваsam623
Аудит операційної діяльності виробничого підприємстваsam622
Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологійsam621
Аудит достовірності фінансової звітності виробничого підприємстваsam619
Аудит організації бухгалтерського обліку підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam618
Аудит доходів підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam617
Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam616
Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства при застосуванні інформаційних технологійsam614
Аудит розрахунків підприємства з бюджетомsam613
Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використанняsam612
Аудит фінансової діяльності акціонерного товаристваsam611
Аудит витрат підприємствsam610
Аудит достовірності публічної фінансової звітності емітентів власників цінних паперівsam606
Операційний аудит капіталу підприємстваsam605
Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємстваsam604
Організація і методика аудиту розрахунків з персоналомsam599
Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємстваsam598
Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних системsam597
Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємстваsam594
Аудит основних засобів в системі управління технічним розвитком підприємстваsam593
Аудит операційних витрат підприємстваsam592
Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товаристваsam591
Аудит запасів виробничих підприємствsam590
Аудит грошових коштів підприємствsam564
Аудит фінансових результатів діяльності підприємстваsam562
Аудит власного капіталуsam561
Аудит доходів підприємстваsam560
Аудит операційної діяльності підприємстваsam559
Аудит операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam552
Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam551
Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємстваsam550
Аудит ефективності використання трудових ресурсівsam549
Методика аудиту фінансової звітності підприємстваsam548
Організація і методика аудиту власного капіталу підприємстваsam547
Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємстваsam492
Аудит руху та ефективності використання основних засобів підприємстваsam491
Аудит обліку кредитів і позикsam490
Аудит стану забалансового обліку підприємстваsam489
Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установиsam488
Аудит безготівкових розрахунківsam487
Аудит фінансової стійкості і платоспроможності акціонерних товариств в умовах комп'ютерних інформаційних системsam442
Аудит фінансового стану комерційного банку в умовах застосування інформаційних системsam441
Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam440
Аудит фінансової діяльності підприємстваsam439
Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних системsam438
Аудит системи управління підприємством в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam437
Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam436
Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam435
Внутрішній аудит основних засобівsam434
Аудит процесу інвентаризації на підприємствах в умовах застосування новітніх інформаційних технологійsam433
Аудит інвестиційної діяльності підприємстваsam432
Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних системsam431
Аудит економічного потенціалу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam430
Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam429
Організація і методика аудиту системи внутрішнього контролю підприємстваsam428
Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємстваkurs120
Облік і аудит валютних операцій підприємстваsam409
Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємстваsam408
Аудит наявності і руху товарів на підприємствах торгівліsam407
Аудит основної (операційної) діяльності підприємстваsam406
Облік і аудит фінансової звітності підприємстваsam391
Методика аудиту фінансової діяльності підприємстваsam384
Аудит результатів фінансової діяльності підприємстваsam383
Аудит товарів підприємства торгівліsam382
Аудит розрахункових операцій підприємстваsam381
Аудит первинного обліку підприємстваsam380
Методика аудиту основних засобів підприємства торгівліsam379
Аудит результатів основної діяльності підприємстваsam378
Методика аудиту операційної діяльності підприємства торгівліsam377
Аудит організації бухгалтерського обліку та облікової політики підприємстваsam376
Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємстваsam375
Аудит капіталу підприємства та його оптимізаціяsam374
Методика аудиту капіталу підприємстваsam373
Методика аудиту зобов'язань підприємстваsam372
Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловостіsam371
Аудит дотримання законодавчих та нормативних актів підприємствомsam370
Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємстваsam369
Аудит операцій з грошовими коштами підприємстваsam368
Аудит системи внутрішнього контролю підприємстваsam367
Аудит економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваkr563
Аудит формування та використання прибутку підприємстваkr562
Аудит фінансового стану підприємстваkr561
Аудит виробничих запасів підприємстваkr560
Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємстваkr559
Аудит кредиторської заборгованості підприємстваkr558
Методика аудиту розрахункових операцій підприємстваkr557
Аудит оплати праці і розрахунків з персоналомkr556
Аудит розрахунків з податку на прибуток підприємстваkr555
Аудит прибутку підприємстваkr554
Аудит чистого прибутку підприємстваkr553
Аудит валютних операцій підприємстваkr552
Аудит платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємстваkr551
Аудит джерел фінансування підприємстваkr550
Аудит оборотних активівkr549
Аудит оборотного капіталу підприємстваkr548
Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активівkr547
Аудит ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваkr546
Аудит ефективності використання дебіторської заборгованостіkr545
Аудит ризиків комерційного банкуkr544
Аудит ризику банкрутства суб'єктів господарюванняkr543
Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівліkr542
Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваkr541
Аудит доходів від операційної діяльності підприємстваkr540
Аудит заробітної плати виробничого підприємстваkr539
Аудит оборотних активів виробничих підприємствkr538
Аудит основних засобів виробничих підприємствkr537
Аудит основних засобів підприємстваkr536
Аудит необоротних активів виробничих підприємствkr535
Аудит активів підприємства та ефективності їх використанняkr534
Аудит поточних зобов'язань підприємстваkr533
Аудит безготівкових розрахунків підприємстваkr532
Аудит касових операцій підприємстваkr531
Аудит операцій на розрахунковому рахунку підприємстваkr530
Аудит операцій на поточному рахунку підприємстваkr529
Аудит операцій з цінними паперами підприємстваkr528
Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємстваkr527
Аудит майна підприємстваkr526
Аудит монетарних активів підприємстваkr525
Аудит бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємстваkr524
Аудит розрахунків з кредиторами підприємстваkr523
Аудит реалізації товарів підприємства торгівліkr522
Аудит необоротних матеріальних активів підприємстваkr521
Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметівkr520
Аудит надходження товарів в системі управління торговельним підприємствомkr519
Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємстваkr518
Аудит амортизації і зносу основних засобів підприємстваkr517
Аудит короткострокових зобов'язань підприємстваkr516
Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємстваkr515
Аудит матеріальних запасів підприємстваkr514
Аудит немонетарних активів підприємстваkr513
Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперамиkr512
Аудит операцій з іноземною валютою підприємстваkr511
Аудит оренди підприємстваkr510
Аудит основної діяльності підприємстваkr509
Аудит позикового капіталу підприємстваkr508
Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємстваkr507
Аудит прибутку і рентабельності підприємстваkr506
Аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємстваkr505
Аудит соціального страхування підприємстваkr504
Аудит доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємстваkr503
Аудит фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутстваkr502
Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємстваkr501
Облік, аналіз та аудит нематеріальних активівsam341
Організація і методика аудитуsam338
Аудит товарних запасів підприємстваsam333
Аудит розрахунків з постачальниками підприємстваsam332
Аудит операційної діяльності підприємства курсова роботаsam331
Аудит необоротних активів підприємстваsam330
Аудит матеріальних оборотних активів підприємстваsam329
Аудит матеріальних ресурсів підприємстваsam328
Аудит матеріальних витрат підприємстваsam327
Аудит виконання кошторису бюджетної установиsam326
Аудит капіталу підприємстваsam325
Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах Україниsam324
Аудит власного капіталу підприємства курсова роботаsam323
Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємстваkr500
Аудит нематеріальних активів підприємстваkr499
Аудит ліквідації та банкрутства підприємстваkr498
Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємстваkr419
Аудит розрахунків з постачальникамиkr418
Аудит необоротних активів торговельних підприємствkr417
Аудит статутного та додаткового капіталуkr416
Аудит затрат виробництва і реалізації продукції підприємства ресторанного господарстваkr415
Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологійkr414
Аудит витрат торговельного підприємстваkr413
Аудит оплати праці на підприємствахkr412
Аудит трудових ресурсів і фонду оплати праціkr411
Аудит витрат підприємства за економічними елементамиkr410
Аудит товарів на підприємствах оптової торгівліkr409
Аудит статутного капіталу на підприємствахkr408
Аудит основного капіталу підприємстваkr407
Аудит орендних операцій на підприємствахkr406
Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власностіkr405
Аудит заробітної плати підприємстваkr404
Аудит дебіторської заборгованості на підприємствахkr403
Аудит доходів та видатків бюджетних установkr402
Аудит витрат від операційної діяльності підприємства торгівліkr401
Аудит розрахунків підприємства з покупцями і замовникамиkr400
Аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівkr399
Аудит фінансового результату діяльності підприємстваkr398
Аудит грошових потоків підприємства торгівліkr397
Аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВkr163
Аудит розрахунків за страхуваннямkr162
Аудит товарних запасів в підприємствах торгівліkr161
Аудит операцій на рахунку у банкуkr160
Аудит операційної діяльності підприємства торгівліkr159
Аудит розрахунків з дебіторами підприємстваkr158
Методика аудиту нематеріальних активівkr157
Аудит основних засобів торговельного підприємстваkr156
Аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибутокkr155
Аудит звітності бюджетних установkr154
Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємстваkr153
Аудит фінансового стану сільськогосподарських підприємстваkr152
Аудит експортно-імпортних операцій підприємстваkr101
Аудит дебіторської заборгованостіkr100
Аудит фінансової звітності підприємстваkr099
Аудит витрат операційної діяльності підприємстваkr098
Аудит затрат виробництва та реалізації товарівkr097
Аудит витрат підприємства ресторанного господарстваkr096
Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємстваsam300
Аудит зобов'язань підприємстваsam290
Аудит дебіторської заборгованості підприємстваsam286
Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використанняsam210
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємстваsam170
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємстваsam169
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованостіsam168
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівsam167
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементамиsam166
Аналіз та аудит витрат підприємства торгівліkurs97
Аудит та аналіз ефективності господарської діяльності підприємства торгівліkurs96
Аудит витрат на оплату праціkurs89
Аудит запасів підприємстваkurs87
Аудит власного капіталу та його використанняkurs86
Аналіз та аудит реалізації товарів підприємства торгівліkurs83
Аналіз та аудит кредитоспроможності підприємстваkurs73
Аналіз та аудит валових витратkurs71
Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємствіkurs5
Аудит витрат на оплату праці підприємстваkurs33
Аудит достовірності фінансової звітності підприємстваkurs25
Аналіз та аудит фінансової стабільності та платоспроможності підприємстваpas
Аналіз та аудит фінансово-економічного потенціалу підприємства торгівлі та ефективності його використанняlena
Аналіз та аудит ефективності господарської діяльності підприємства торгівліkrab
Аудит обов'язкових платежів в бюджетsam30
Купити готову курсову роботу з аудиту можна за ціною 250 грн.
Виконуємо
написання курсових на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про курсові роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва)


Також ми маємо якісні курсові роботи з різних тем контролю і ревізії для замовлення Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з дисципліни фінансовий аналіз щоб полегшити написання Вашої роботи