Курсова робота з контролю і ревізії

Курсова робота з контролю і ревізії за своїм змістом охоплює дисципліни "Державний фінансовий контроль", "Основи наукових досліджень", "Контроль і ревізія", "Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту", "Судово-бухгалтерська експертиза", "Бухгалтерський облік", "Економічний аналіз" тощо.


Купити готову курсову роботу по державному фінансовому контролю

Наші курсові роботи базуються на конкретних матеріалах базового підприємства (установи). Об'єктами, на матеріалах яких виконується курсова робота, може бути підприємство галузей національної економіки різних форм власності та бюджетні установи і організації.


В нашій базі готових курсових робіт з контролю і ревізії присутні курсові з таких тем:

Тема курсової роботи

Зміст
Контроль виконання кошторису бюджетних установrt116
Внутрішній контроль стану дебіторської заборгованості підприємстваrt105
Контроль товарних операцій на підприємствах торгівліrt103
Контроль необоротних активів державних підприємствrt028
Контроль виробничих витрат та калькулювання собівартості продукціїrt026
Контроль фінансового стану підприємстваrt024
Контроль і ревізія основних засобів підприємстваfr146
Контроль виконання кошторису закладів охорони здоров'яkurs114
Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами органу виконавчої владиkurs104
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних коштів в установах охорони здоров'яkurs103
Облік і контроль фінансової звітності підприємстваsam412
Аналіз і контроль товарних операцій підприємстваsam402
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетних установkr736
Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установkr735
Контроль і ревізія майна бюджетних установkr734
Контроль і ревізія немонетарних активів бюджетних установkr733
Контроль і ревізія діяльності закладів освітиkr732
Контроль і ревізія грошових потоків бюджетної установиkr731
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетної установи охорони здоров'яkr730
Контроль і ревізія необоротних активів бюджетних установkr729
Контроль і ревізія грошових коштів бюджетних установkr728
Контроль і ревізія оборотних активів бюджетних установkr727
Контроль і ревізія поточних зобов'язань бюджетних установkr726
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установkr725
Контроль і ревізія заробітної плати бюджетних установkr724
Контроль і ревізія безготівкових розрахунків бюджетних установkr723
Контроль і ревізія касових операцій бюджетних установkr722
Контроль і ревізія операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установkr721
Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку бюджетних установkr720
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетних установkr719
Контроль і ревізія матеріальних цінностей бюджетних установkr718
Контроль і ревізія фінансування і видатків бюджетних установkr717
Контроль і ревізія використання спеціальних коштів бюджетної установиkr716
Контроль і ревізія короткострокових зобов'язань бюджетних установkr715
Контроль і ревізія короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установkr714
Контроль і ревізія матеріальних запасів бюджетних установkr713
Контроль і ревізія монетарних активів бюджетних установkr712
Контроль і ревізія поточної дебіторської заборгованості бюджетних установkr711
Контроль діяльності підприємства житлово-комунального господарстваkr479
Контроль кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиkr478
Контроль товарних ресурсів підприємств торгівліkr477
Контроль і ревізія фінансових результатів підприємстваkr476
Контроль дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу Україниkr475
Контроль виробництва готової продукції (робіт, послуг)kr474
Контроль витрат на продукт та собівартості виробництва продукціїkr473
Контроль основних засобів та їх ефективного використанняkr472
Контроль оплати праці персоналу підприємстваkr471
Контроль фінансового стану бюджетних установkr345
Контроль товарних запасів торговельних підприємствkr344
Контроль ефективності використання прибутку підприємстваkr343
Контроль матеріальних оборотних активів підприємстваkr342
Контроль медикаментів і лікарських засобів в бюджетних установахkr341
Контроль кредиторської заборгованості бюджетної установиkr340
Контроль запасів бюджетної установиkr339
Контроль дебіторської заборгованості підприємств торгівліkr338
Контроль витрат операційної діяльності підприємства торгівліkr337
Контроль валютних операцій підприємствkr336
Контроль активів підприємств та ефективність їх використанняkr335
Контроль лікарських засобів в установах охорони здоров'яkr334
Контроль власних надходжень бюджетних установkr333
Контроль матеріальних активів бюджетної установиkr332
Контроль і ревізія фінансування та використання бюджетних коштівkr331
Контроль видатків в закладах освітиkr330
Контроль збереження та використання капіталу акціонерних товариствkr329
Контроль формування і використання запасів бюджетних установkr328
Контроль поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашенняkr327
Контроль розрахункових операцій підприємствkr326
Контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетних установkr325
Контроль формування й використання запасів торгівельного підприємстваkr324
Контроль видатків на оплату праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиkr323
Контроль товарних запасів підприємств торгівліkr322
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств торгівліkr321
Аналіз витрат на утримання органів державної фінансової інспекціїkr292
Контроль операцій з товарними ресурсами підприємств торгівліkr241
Контроль використання виробничих матеріальних запасівkr240
Контроль використання та списання лікарських засобів у системі управління установою охорони здоров'яkr239
Контроль витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства торгівліkr238
Контроль та ревізія видатків по захищеним статтям кошторисуkr237
Контроль операцій з матеріальними цінностями органів виконавчої владиkr236
Контроль реалізації товарів підприємств торгівліkr235
Контроль кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиkr234
Контроль розрахункових операцій в закладах охорони здоров'яkr233
Контроль оплати праці та розрахунків з персоналом закладів освітиkr232
Контроль операційних витрат і собівартості реалізованої продукціїkr231
Контроль фінансових результатів підприємств торгівліkr230
Контроль операційних витрат підприємства торгівліkr229
Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установkr228
Контроль необоротних активів органів виконавчої владиkr227
Контроль доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установахkr226
Контроль доходів і видатків на науково-дослідну роботуkr225
Контроль видатків на утримання контрольно-ревізійних органівkr224
Контроль операцій з коштами закладів освітиkr223
Контроль товарів підприємств торгівліkr222
Контроль стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в бюджетних установахkr221
Контроль фінансових результатів торговельного підприємстваkr220
Контроль виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду в установах охорони здоров'яkr219
Контроль кошторису доходів і видатків в бюджетних установахkr218
Контроль діяльності установ пенсійного фондуkr217
Контроль діяльності установ Державного казначействаkr216
Контроль касових операцій в торгівельних підприємствахkr215
Контроль фінансування і кошторисних видатків бюджетний установkr214
Контроль касових операцій фінансово-кредитних установkr213
Контроль стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освітиkr212
Контроль матеріальних активів в підприємстві приватної власностіkr211
Контроль виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиkr210
Контроль фінансового стану закладів освітиkr209
Контроль виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яkr208
Контроль виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів владиkr207
Контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установkr206
Контроль грошових потоків в акціонерних товариствахkr205
Економічний аналіз витрат на утримання контрольно-ревізійних органівkr177
Контроль оплати праці і розрахунків за неї з персоналом підприємстваkr120
Контроль оплати праці і розрахунків з персоналомkr119
Контроль фінансування і кошторисних видатків закладів освітиkr118
Контроль оборотних активів в закладах охорони здоров'яkr117
Контроль товарних запасів підприємстваkr116
Контроль розрахункових операцій у госпрозрахункових установахkr115
Контроль матеріальних оборотних активів підприємствkr114
Контроль діяльності проектно-дослідних підприємствkr113
Контроль матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництваkr112
Контроль надходження товарів та розрахунків з постачальникамиkr111
Контроль операцій з матеріальними активами в закладах освітиkr110
Контроль операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівліkr109
Контроль використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яkr108
Контроль дебіторської заборгованості в будівельних підприємствахkr107
Контроль і ревізія фінансового стану підприємстваkr106
Контроль витрат у підприємствах громадського харчуванняkr105
Контроль операцій з необоротними активами в закладах освітиkr104
Контроль виконання кошторису бюджетних установkr103
Контроль виконання кошторису доходів і видатків науково-дослідних бюджетних установkr102
Аналіз витрат на утримання органів виконавчої владиkr060
Контроль операцій з необоротними активами бюджетної установиkr044
Контроль основних засобів підприємства та ефективності їх використанняkr043
Контроль грошових коштів підприємств споживчої коопераціїkr042
Контроль загального фонду кошторису бюджетної установиkr041
Контроль праці та її оплати в бюджетних установахkr040
Контроль поточних зобов'язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу та своєчасність їх погашенняkr039
Контроль розрахункових операцій підприємстваkr038
Контроль грошових потоків підприємств торгівліkr037
Контроль грошових коштів в державних підприємствахkr036
Контроль грошових потоків підприємстваkr035
Контроль операційної діяльності підприємств торгівліkr034
Контроль фінансового становища підприємстваkr033
Контроль операцій з необоротними активами на підприємствахkr032
Контроль розрахунків в акціонерних товариствахkr031
Контроль діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїkr030
Контроль фінансування та цільового використання бюджетних коштівkr029
Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіkr028
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетних установkr027
Контроль формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствkr026
Контроль виконання кошторису загального фонду бюджетної установиkr025
Контроль виробничої собівартості підприємств промисловостіkr024
Контроль операцій з запасами підприємств торгівліkr023
Контроль витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіkr022
Контроль ефективності використання майна бюджетної установиkr021
Контроль діяльності приватного підприємстваkr020
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємствkr019
Контроль поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняkr018
Контроль товарних операцій підприємств торгівліkr017
Контроль витрат на утримання контрольно-ревізійних органівkr016
Контроль капіталу підприємстваkr015
Контроль і ревізія оборотних активів установ охорони здоров'яkr014
Контроль фінансових результатів страхової компаніїkr013
Контроль кредиторської заборгованості підприємстваkr012
Контроль стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установkr011
Контроль дебіторської заборгованості бюджетної установиkr010
Контроль виробничих запасів підприємстваkr009
Контроль оборотних активів промислових підприємствkr008
Контроль виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиkr007
Контроль і ревізія фінансового стану бюджетної установиkr006
Контроль використання майна бюджетної установиkr005
Контроль операцій з грошовими коштами бюджетної установиkr004
Контроль товарних операцій торговельного підприємстваkr003
Контроль доходів та фінансування в установах охорони здоров'яkr002
Контроль матеріальних оборотних активів торговельних підприємствkr001
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствsam292
Контроль операцій з матеріальними активами бюджетних установsam281
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами підприємств виробництваsam279
Контроль кредиторської заборгованості в підприємствах виробничої сфериsam278
Контроль економічного потенціалу і фінансового стану підприємстваsam277
Контроль необоротних активів бюджетної установиsam276
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівліsam275
Контроль операцій з необоротними активами підприємстваsam221
Контроль запасів підприємств роздрібної торгівліsam220
Контроль виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції підприємств промисловостіsam212
Контроль і ревізія збереження і використання майна на підприємствах комунальної форми власностіsam211
Контроль грошових коштів і розрахунків в бюджетних установахsam160
Контроль розрахунків з нарахування та сплати податку на прибутокsam155
Контроль операцій з необоротними активами підприємств виробничої сфериsam154
Контроль грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установsam153
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами торговельних підприємствkurs92
Контроль і ревізія використання лікарських засобів в установах охорони здоров'яkurs76
Управління комерційним ризиком підприємств торгівліkurs58
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетної установиkurs9
Контроль і ревізія операційної діяльності торговельного підприємстваkurs58
Контроль витрат і собівартості продукції промислових підприємствkurs7
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в органах державної владиkurs6
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами на підприємствахkurs51
Контроль фінансового стану підприємств сфери АПКkurs50
Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності підприємстваkurs49
Контроль і ревізія достовірності обліку і фінансової звітності підприємствkurs48
Контроль товарних ресурсів торговельних підприємствkurs47
Контроль і ревізія операцій із товарно-матеріальними цінностями установ охорони здоров'яkurs46
Аналіз кошторису доходів і видатків в контрольно-ревізійних органахkurs45
Контроль і ревізії стану дебіторської заборгованостіkurs31
Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловостіkurs29
Контроль і ревізія видатків на харчування хворих закладів охорониkurs26
Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах освітиkurs2
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів підприємства ЗАТ ”Укрдорсервіс”kurs19
Контроль витрат у операційній діяльності підприємствkurs17
Контроль і ревізія касових операцій і операцій на поточних рахунках в установах охорони здоров'яkurs16
Контроль і ревізія операцій з необоротними активамиkurs15
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установиkurs14
Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетних установkurs13
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків загального фонду бюджетної установиkurs12
Контроль і ревізія товарних операцій підприємстваkurs11
Контроль витрат на маркетинг і збут продукції підприємствsam32
Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів підприємствmarina
Купити готову курсову роботу з контролю і ревізії можна за ціною 250 грн.
Виконуємо
написання курсових на замовлення з економічних спеціальностей

Більше інформації про курсові роботи
за адресою: 3322398@gmail.com або заповнивши форму (зліва)


В нашій базі є готові курсові роботи з різних тем аналізу господарської діяльності, які можна купити В нашій базі є готові курсові роботи з дисципліни фінансовий облік, які можна купити