Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків підприємства

Курсова робота з аудиту готівкових і безготівкових коштів

Ми займаємось написанням курсових робіт на тему Аудиторський контроль каси і поточного рахунку підприємств. Виконуємо замовлення на курсові роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас курсова робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.

Купити готову курсову роботу на тему: аудит операцій з касою і безготівковими коштами

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені курсові роботи з аудиту готівкових і безготівкових коштів. Готові курсові роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 250 грн.


Готові курсові роботи з аудиту каси та коштів на рахунку

Аудит касових операцій підприємства

В курсовій роботі розглянуто економічний зміст касових операцій підприємств, проаналізовано огляд законодавчих актів і літератури з аудиту, розроблено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, надано організацію аудиту каси та коштів на рахунку, досліджено аудиторські дії при контролі касових операцій підприємств, розкрито інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, висунуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит операцій на розрахунковому рахунку підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аудиту операцій на розрахунковому рахунку підприємств, висвітлено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, представлено організаційну та функціональну структуру підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, сформульовано організацію аудиту каси та коштів на рахунку, окреслено аудиторські дії при контролі операцій на розрахунковому рахунку підприємств, оглянуто інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, розкрито вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит операцій на поточному рахунку підприємства

В курсовій роботі роз'яснено економічний зміст операцій на поточному рахунку підприємств, обстежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, досліджено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, представлено переддослідну стадію аудиту каси та коштів на рахунку, зумовлено аудиторські дії при контролі операцій на поточному рахунку підприємств, простежено сукупність інформації та методики аудиту, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит операцій на рахунку у банку

В курсовій роботі зумовлено теорію аудиту операцій на рахунку у банку, з'ясовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, досліджено у динаміці за останні три роки основні показники господарювання підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, висвітлено переддослідну стадію аудиту каси та коштів на рахунку, розкрито аудиторську перевірку операцій на рахунку у банку, оглянуто інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, наведено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит касових операцій та безготівкових розрахунків

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з перевірки розрахунків з кредиторами щоб полегшити написання Вашої роботи В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аудит оборотних активів для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту каси та коштів на рахунку:

- Аудит касових операцій підприємства
- Аудит операцій на розрахунковому рахунку підприємства
- Аудит операцій на поточному рахунку підприємства
- Аудит операцій на рахунку у банку

Весь список готових курсових робіт