Аудит оборотних активів підприємства

Курсова робота з аудиту обігових ресурсів

Ми займаємось написанням курсових робіт на тему Аудиторський контроль операцій з оборотними активами підприємств. Виконуємо замовлення на курсові роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас курсова робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.

Купити готову курсову роботу на тему: аудит операцій з оборотними активами

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені курсові роботи з аудиту обігових ресурсів. Готові курсові роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 250 грн.


Готові курсові роботи з аудиту оборотних активів

Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємства

В курсовій роботі вивчено економічний зміст оборотних активів підприємства, сформульовано аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, охарактеризовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, значення аудиту в менеджменті підприємства, визначено складання програми і плану аудиту оборотних активів, проаналізовано методику проведення аудиту оборотних активів підприємства, простежено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, наведено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит оборотних активів

В курсовій роботі оглянуто теорію аудиту оборотних активів підприємства, обстежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, розроблено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, представлено організацію аудиту оборотних активів, оцінено аудиторські дії при контролі оборотних активів підприємства, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, висунуто використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит оборотного капіталу підприємства

В курсовій роботі оцінено теоретичну сутність оборотного капіталу підприємств, визначено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, розроблено визначення та оцінку резервів підвищення ефективності роботи підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, оглянуто складання програми і плану аудиту оборотних активів, висвітлено аудиторську перевірку оборотного капіталу підприємств, вивчено організаційно-інформаційну модель аудиту, наведено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит оборотних активів виробничих підприємств

В курсовій роботі опрацьовано доктрину аудиту оборотних активів виробничих підприємств, простежено перегляд нормативно-правової бази з аудиту, надано організаційно-економічну характеристику підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, роз'яснено складання програми і плану аудиту оборотних активів, висунуто аудиторські дії при контролі оборотних активів виробничих підприємств, вивчено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит матеріальних оборотних активів підприємства

В курсовій роботі розроблено економічний зміст матеріальних обоігових ресурсів підприємства, розкрито обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, розглянуто коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, значення аудиту в менеджменті підприємства, надано складання програми і плану аудиту оборотних активів, висвітлено аудиторські дії при контролі матеріальних обоігових ресурсів підприємства, простежено організаційно-інформаційну модель аудиту, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит оборотних активів

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Для успішного захисту у нас є курсові роботи з перевірки витрат на трудові ресурси, які Ви можете замовити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аудит прибутку підприємства, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту оборотних активів:

- Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємства
- Аудит оборотних активів
- Аудит оборотного капіталу підприємства
- Аудит оборотних активів виробничих підприємств
- Аудит матеріальних оборотних активів підприємства

Весь список готових курсових робіт