Оцінка ефективності діяльності підприємства

Курсова робота з оцінки господарювання підприємств

Ми займаємось написанням курсових робіт на тему Управління діяльністю підприємства та аналіз її ефективності. Виконуємо замовлення на курсові роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас курсова робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.

Купити готову курсову роботу на тему: фінансовий аналіз операцій з діяльністю підприємств

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені курсові роботи з оцінки господарювання підприємств. Готові курсові роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 250 грн.


Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності діяльності підприємств

Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення в короткостроковому періоді

В курсовій роботі охарактеризовано економічну сутність діяльності підприємств, вивчено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз ефективності діяльності, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансове планування на підприємстві

В курсовій роботі визначено теорію аналізу діяльності підприємств, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено теоретичну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності складанням фінансових планів, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Підвищення конкурентноспроможності підприємства

В курсовій роботі роз'яснено науковий зміст діяльності підприємств, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки господарювання підприємств, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз стану підприємства на споживчому ринку, зумовлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення діяльності підприємств, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, представлено аналіз структури і динаміки конкурентоспроможності підприємства, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку

В курсовій роботі розроблено науковий зміст діяльності підприємств, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки господарювання підприємств, оглянуто аналіз структури і динаміки , зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, роз'яснено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Збутова діяльність підприємства

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення діяльності підприємств, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, простежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки господарювання підприємств, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз збутовою діяльністю підприємства, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Закупівельна діяльність виробничого підприємства та шляхи його удосконалення

В курсовій роботі оцінено науковий зміст діяльності підприємств, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз , роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Види економічної діяльності

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст діяльності підприємств, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, висвітлено теоретичну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, опрацьовано аналіз структури і динаміки , охарактеризовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Комерційний ризик підприємства та методи управління ним

В курсовій роботі простежено сутнісне значення діяльності підприємств, визначено нормативно-правову базу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки господарювання підприємств, розглянуто методику загального аналізу комерційним ризиком підприємства, висвітлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Організація і методика бухгалтерського обліку на підприємстві

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст діяльності підприємств, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки господарювання підприємств, розроблено аналіз структури і динаміки , з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз конкурентоспроможності підприємства

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення діяльності підприємств, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки господарювання підприємств, простежено аналіз структури і динаміки конкурентоспроможності підприємства, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Формування асортиментної політики підприємства

В курсовій роботі оцінено науковий зміст діяльності підприємств, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки господарювання підприємств, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності асортиментною політикою підприємства, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансових ресурсів підприємства

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу діяльності підприємств, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, обстежено методику загального аналізу фінансових ресурсів підприємства, представлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Бухгалтерський фінансовий облік

В курсовій роботі наведено сутнісне значення діяльності підприємств, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, надано аналіз структури і динаміки , досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Ефективне управління оптовими продажами торговельного підприємства

В курсовій роботі опрацьовано теорію аналізу діяльності підприємств, визначено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки господарювання підприємств, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз оптовими продажами торговельного підприємства, представлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Збутова діяльність виробничого підприємства

В курсовій роботі надано економічну сутність діяльності підприємств, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено теоретичну модель аналізуоцінки господарювання підприємств, розроблено методику загального аналізу збутовою діяльністю виробничого підприємства, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, окреслено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз економічного зростання підприємства

В курсовій роботі простежено економічну сутність діяльності підприємств, проаналізовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки господарювання підприємств, розкрито організацію і здійснення оцінки наявності економічного зростання підприємств, окреслено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Наша база містить курсові роботи з оцінки руху грошових коштів щоб Ваш захист пройшов без проблем Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аналіз операційної діяльності, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу діяльності підприємств:

- Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення в короткостроковому періоді
- Фінансове планування на підприємстві
- Підвищення конкурентноспроможності підприємства
- Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку
- Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку
- Збутова діяльність підприємства
- Закупівельна діяльність виробничого підприємства та шляхи його удосконалення
- Види економічної діяльності
- Комерційний ризик підприємства та методи управління ним
- Організація і методика бухгалтерського обліку на підприємстві

Весь список готових курсових робіт