Факторний аналіз фінансового стану підприємства

Теоретичні засади факторного аналізу

В основі фінансового аналізу лежить факторний аналіз, під яким розуміють методику комплексного і системного вивчення та вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних (результативних) показників.

У завданнях факторного аналізу зв’язки можуть бути прямими і оберненими. При прямому зв’язку зростання (зниження) факторного показника викликає зростання (зниження) результативного показника, а при оберненому - зростання (зниження) факторного показника викликає зниження (зростання) результативного показника.

У факторному аналізі важливішим елементом є моделювання економічних показників.

Побудова детермінованих моделей передбачає:

визначення кількості факторів, виходячи з довжини неперерваного ланцюга прямих зв’язків;

логічний відбір факторів;

визначення кількісних співвідношень факторів та модельованого показника шляхом якісного аналізу.

В основу моделювання факторної системи повинні бути покладені такі економічні критерії виділення факторів як елементів факторної системи: причинність, достатня специфічність, самостійність існування та облікова приналежність. При цьому у факторній системі фактори повинні бути кількісно вимірювальними.

Для проведення факторного аналізу абсолютної ліквідності побудуємо наступну двох факторну модель:

Для оцінки впливу факторів, що вплинули на результативний показник використаємо метод ланцюгових підстановок. Таким чином розрахунки для 2017 року будуть виглядати наступним чином:

Тепер оцінимо вплив факторів:

Зробимо перевірку правильності здійснених розрахунків:

Отже розрахунки були проведені правильно.
В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу фінансового стану підприємства


Факторний аналіз ПрАТ "Оболонь" в 2017 році

Для 2017 року розрахунки будуть виглядати так:

Результати проведеного аналізу можна оформити у вигляді таблиці.

Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт абсолютної ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок за 2017 рік

№ з/пПоказникиУм. позн.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ГКПЗ
1Коефіцієнт абсолютної ліквідностіКа0,040,240,200,140,06
2Грошові коштиГК34721430010828

3Поточні зобов'язанняПЗ7766460352-17312


За результатами проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

за рахунок збільшення грошових коштів ПрАТ "Оболонь" на 10828 тис. грн. за 2017 рік, коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,14 пункти;

за рахунок зменшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 17312 тис. грн. коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,06 пункти.

Отже, показник абсолютної ліквідності ПрАТ "Оболонь" на кінець 2017 року значно покращилась, у порівнянні з кінцем 2017 роком. Це відбулося як за рахунок збільшення грошових коштів, так і за рахунок поточних зобов’язань, що є позитивним моментом.

Аналіз впливу факторів на фінансовий стан в 2018-2019 роках

Аналогічно зробимо розрахунки для 2018 та 2019 року. Результати розрахунків можна представити у вигляді наступних таблиць.


Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт абсолютної ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок за 2018 рік


№ з/пПоказникиУм. позн.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ГКПЗ
1Коефіцієнт абсолютної ліквідностіКа0,240,10-0,14-0,10-0,04
2Грошові коштиГК143008365-5935

3Поточні зобов'язанняПЗ603528149121139


Отже, за результатами аналізу можна зробити наступні висновки:

за рахунок зменшення грошових коштів ПрАТ "Оболонь" на 5935 тис. грн. за 2018 рік, коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився на 0,10 пункти;

за рахунок збільшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 21139 тис. грн. коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився на 0,04 пункти.

Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт абсолютної ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок за 2019 рік


№ з/пПоказникиУм. позн.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ГКПЗ
1Коефіцієнт абсолютної ліквідностіКа0,100,03-0,07-0,04-0,03
2Грошові коштиГК83655294-3071

3Поточні зобов'язанняПЗ8149116190480413


Отже, за даними розрахунку можна зробити наступні висновки:

за рахунок зменшення грошових коштів ПрАТ "Оболонь" на 3071 тис. грн. за 2019 рік, коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився на 0,04 пункти;

за рахунок збільшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 3071 тис. грн. коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився на 0,03 пункти.

Узагальнюючи результати факторного аналізу абсолютної ліквідності можна зробити висновки, що у 2017 році спостерігається тимчасове покращення цього показника, а у наступні 2018, 2019 роках цей показник значно погіршився. Для покращення цього показника підприємству необхідно більш ефективно управляти поточною заборгованістю, спрямовуючи свої зусилля у бік зменшення і в той же час покращити ефективність управління грошовими коштами, а саме збільшувати їх.

Для проведення аналізу показника швидкої ліквідності застосуємо наступну трьох факторну модель:

Для оцінки впливу факторів, що вплинули на результативний показник використаємо метод ланцюгових підстановок:

Тепер оцінимо вплив факторів:

Зробимо перевірку правильності здійснених розрахунків:

Значення співпали, тобто проведені розрахунки були зроблені правильно.

Результати проведеного аналізу можна оформити у вигляді таблиці.

За результатами проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

за рахунок збільшення грошових коштів ПрАТ "Оболонь" на 10828 тис. грн. у звітному році, у порівнянні з попереднім, коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,1394 пункти;

за рахунок збільшення дебіторської заборгованості ПрАТ "Оболонь" на 15856 тис. грн. у звітному році, у порівнянні з попереднім, коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,2042 пункти;

за рахунок зменшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 17312 тис. грн. коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,3131 пункти.


Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт швидкої ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок

№ з/пПоказникиУм. познач.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ГКДЗПЗ
1Коефіцієнт швидкої ліквідностіКш0,7481,4050,65670,13940,20420,3131
2Грошові коштиГК34721430010828


3Дебіторська заборгованістьДЗ546167047215856


4Поточні зобов'язанняПЗ7766460352-17312Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт швидкої ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок

№ з/пПоказникиУм. познач.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ГКДЗПЗ
1Коефіцієнт швидкої ліквідностіКш1,4051,199-0,2059-0,09830,3123-0,41986
2Грошові коштиГК143008365-5935


3Дебіторська заборгованістьДЗ704728931918847


4Поточні зобов'язанняПЗ603528149121139
Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт швидкої ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок

№ з/пПоказникиУм. познач.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ГКДЗПЗ
1Коефіцієнт швидкої ліквідностіКш1,1990,917-0,2815-0,03770,6612-0,90506
2Грошові коштиГК83655294-3071


3Дебіторська заборгованістьДЗ8931914320453885


4Поточні зобов'язанняПЗ8149116190480413Отже, показник швидкої ліквідності ПрАТ "Оболонь" у 2017 році значно покращилась, це відбулося як за рахунок збільшення грошових коштів, так і за рахунок дебіторської заборгованості, але найбільший позитивний вплив на значення цього показника відбувся за рахунок зменшення поточних зобов’язань, що є позитивним моментом.

Аналогічно проведемо розрахунки для 2018 року та 2019 року, результати розрахунків представимо у вигляді таблиць.

За результатами проведених розрахунків за 2018 рік можна зробити наступні висновки:

за рахунок зменшення грошових коштів ПрАТ "Оболонь" на 5935 тис. грн. коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 0,0983 пункти;

за рахунок збільшення дебіторської заборгованості ПрАТ "Оболонь" на 18847 тис. грн. у звітному році, у порівнянні з попереднім, коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,3123 пункти;

за рахунок збільшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 21139 тис. грн. коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 0,4199 пункти.

За результатами проведених розрахунків за 2019 рік можна зробити наступні висновки:

за рахунок зменшення грошових коштів ПрАТ "Оболонь" на 3071 тис. грн. коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 0,0377 пункти;

за рахунок збільшення дебіторської заборгованості ПрАТ "Оболонь" на 53885 тис. грн. у звітному році, у порівнянні з попереднім, коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,6612 пункти;

за рахунок збільшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 80413 тис. грн. коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 0,9051 пункти.

Для проведення факторного аналізу поточної ліквідності побудуємо наступну двох факторну модель:

Для оцінки впливу факторів, що вплинули на результативний показник використаємо метод ланцюгових підстановок:

Тепер оцінимо вплив факторів:

Зробимо перевірку правильності здійснених розрахунків:

Отже розрахунки були проведені правильно.

Аналіз поточної ліквідності підприємства

Результати проведеного аналізу можна оформити у вигляді таблиці.

Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт поточної ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок за 2017 рік

№ з/пПоказникиУм. познач.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ПАПЗ
1Коефіцієнт поточної ліквідностіКп1,242,341,100,580,52
2Поточні активиПА9661214114844536

3Поточні зобов'язанняПЗ7766460352-17312


За результатами проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

за рахунок збільшення поточних активів ПрАТ "Оболонь" на 44536 тис. грн. у звітному році, у порівнянні з попереднім, коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,58 пункти;

за рахунок зменшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 17312 тис. грн. коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,52 пункти.

Отже, показник поточної ліквідності ПрАТ "Оболонь" у звітному році значно покращилась, це відбулося як за рахунок збільшення грошових коштів, так і за рахунок поточних зобов’язань, що є позитивним моментом.

Аналогічно проведемо розрахунки для 2018 і 2019 року. Результати розрахунків представимо у таблицях:

Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт поточної ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок 2018 рік

№ з/пПоказникиУмов. позначенняНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ПАПЗ
1Коефіцієнт поточної ліквідностіКп2,342,28-0,060,73-0,79
2Поточні активиПА14114818548044332

3Поточні зобов'язанняПЗ603528149121139


За результатами проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

за рахунок збільшення поточних активів ПрАТ "Оболонь" на 44332 тис. грн. на кінець року, у порівнянні з початком, коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,73 пункти;

за рахунок збільшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 21139 тис. грн. коефіцієнт поточної ліквідності зменшився на 0,79 пункти.


Таблиця

Розрахунок впливу факторів на коефіцієнт поточної ліквідності ПрАТ "Оболонь" методом ланцюгових підстановок 2019 рік

№ з/пПоказникиУм. познач.На початок рокуНа кінець рокуВідхилення, +/-
загал.у тому числі за рахунок
ПАПЗ
1Коефіцієнт поточної ліквідностіКп2,281,57-0,710,83-1,54
2Поточні активиПА18548025354168061

3Поточні зобов'язанняПЗ8149116190480413


За результатами проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

за рахунок збільшення поточних активів ПрАТ "Оболонь" на 68061 тис. грн. на початок 2019 року, у порівнянні з кінцем 2019 року, коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 0,83 пункти;

за рахунок збільшення поточних зобов’язань ПрАТ "Оболонь" на 80413 тис. грн. коефіцієнт поточної ліквідності зменшився на 1,54 пункти.

В цілому за результатами проведеного аналізу можна зробити висновки, що динаміка показників, що характеризують ліквідність ПрАТ "Оболонь" у 2017 році є позитивною. У наступні роки в основному за рахунок збільшення поточних зобов’язань динаміка погіршилася.


Готові курсові роботи:

- Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз
- Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування
- Аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового становища підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства
- Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій
- Аналіз фінансового стану торговельного підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

Всі курсові з аналізу фінансового стану