Характеристика, призначення, та основні функціональні можливості програми "Abacus Professional"

 

 

Зміст

 

Вступ

1. Характеристика програмного комплексу ABACUS Professional

2. Інтеграція функціональних розділів у єдиній системі

3. Багаторівневий синтетичний і аналітичний облік

4. Диференційований підхід до відображення інформації

5. Багатовалютный режим

6. Облік по декількох підприємствах одночасно

7. Розмежування прав доступу

8. Багаторівневі довідники

9. Банк і каса

10. Облік ТМЦ

11. Кадровий облік і заробітна плата

12. Звітність

13. Податковий облік

14. Процедура "Експорт-імпорт"

15. Процедура "Фізичне зрізання"

16. Конструктор ABACUS Designer

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

 

ABACUS Professional, що випускається компанією Омега, пропонує мережний програмний комплекс, що призначений для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку на підприємствах різних видів діяльності. Він може використатися для будь-яких видів господарської діяльності як великих (до 50-60 робочих місць), так і невеликих підприємств (від 1 робочого місця), включаючи банки й бюджетні організації.

Комплекс має відкриту архітектуру й убудовані кошти розробки й настроювання (ABACUS Designer) і може використатися разом з іншими додатками й програмними продуктами.

Відмінними рисами програмного комплексу ABACUS Professional є широкі можливості конфігурування й гнучке настроювання системи під особливості специфіки ведення бухгалтерського й податкового обліку на підприємстві, висока швидкодія й усталена робота при великій кількості користувачів у мережі.Є можливість налаштування на будь-які зміни законодавства без додаткових доробок визначає універсальність програмного комплексу для використання на підприємствах всіх форм власності:

функціональна повнота й відповідність методиці ведення обліку, єдина архітектура й взаємопов'язані розділи, комплексне рішення будь-якого завдання обліку

чотирьохрівневий аналітичний облік, у т.ч. багатовалютний

можливість обробки бухгалтерських проведень із детальним аналітичним проробленням і підтримка складних проведень, що відображають сукупність бухгалтерських операцій незалежність від плану рахунків і структури балансу, гнучке настроювання при зміні методології обліку, конструктор ABACUS Designer (конструктор друкованих форм, форм звітності, відпрацьовування різних функцій, якщо вони не відповідають стандартним тощо); "ABACUS Designer" (AD) надає в розпорядження бухгалтера кошти, що підтримують формування довільним образом запитів до аналітичної й синтетичної інформації в базі даних, необмежену роботу з історією бухгалтерських проведень (додавання, видалення, коректування), доступ до основних розрахункових функцій і процедурам програмного комплексу "ABACUS Professional" (ПК)

Однак сама головне - це можливість створення, реєстрації й виконання нових послідовностей операцій по обробці інформації. Це означає, що залежно від зміни порядку обліку на підприємстві бухгалтер може міняти правила й порядок виконання операцій:

облік витрат на виробництво й калькуляцію собівартості продукції, фінансовий аналіз складський облік, списання по принципах LIFO (Last In First Out), FIFO (First In First Out) і середньозваженій ціні

наявність і супровід довідників організацій, підрозділів, валют, рахунків, номенклатури товарів, і т.д.

система апаратного й програмного захисту інформації відповідно до прав доступу співробітників підприємства

експорт-імпорт інформації для використання отриманих результатів у програмних продуктах інших фірм

 


1. Характеристика програмного комплексу ABACUS Professional

 

Програмний комплекс ABACUS Professional побудований по модульному принципі. Його структуру становлять функціональні модулі (розділи). Всі розділи комплексу створені на єдиної технологічній платформі, мають схожі принципи функціонування й тісно інтегровані між собою.

В основі концепції побудови комплексу лежить єдине поле бухгалтерських проведень. Це означає, що всі операції, виконані в одному розділі комплексу, знаходять своє відбиття у всіх інших розділах, незалежно від того, з якого розділу здійснюється уведення документів (проведень). Всі вони попадають у єдину базу даних, що відповідають елементи якої доступні з кожного розділу комплексу. З основного розділу головного бухгалтера "Роботи з рахунками" доступна вся база даних. Це дає можливість головному бухгалтерові оперативно контролювати й обробляти дані різних напрямків бухгалтерського обліку, виконувати попередні операції з метою підготовки варіантів балансу, аналізувати й проводити фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства, становити звітні й статистичні форми. Крім того, така система забезпечує високий ступінь взаємодії між окремими ділянками роботи бухгалтерії.

У комплексі крім можливості синтетичного обліку (рахунок/субрахунок), реалізовані додаткові можливості аналітичного обліку, тобто угруповання інформації з додаткових ознак, так називаним господарських операціям (ГО) і господарськими підопераціями (ГПО).

При створенні комплексу як інструмент програмування використаний Clarion for Windows v. 5.5.

На програмному рівні в концепцію комплексу закладена ідеологія "файл-сервер". Всі робітники станції (робітники місця користувачів) використають ті самі файли баз даних, і на кожної робочої станції проводиться обробка інформації (уведення, редагування й видалення даних). При одночасному звертанні до одного запису бази даних з різних робочих станцій видаються попереджуючі повідомлення, що дозволяє різним користувачам коректно працювати з одним і тим же розділом бази даних.

Як база даних використаються СУБД1 Clarion (одномашинний варіант комплексу) і СУБД Btrieve (мережний варіант). Для СУБД Btrieve ідеологія обробки даних перестає бути файл-серверної в чистому виді (тому що обробка даних виконується на сервері, при цьому повноцінно використаються транзакції). Комплекс забезпечує одночасну роботу до 30 - 50 робочих станцій з досить високою швидкодією в стандартній мережі EtherNet із серверами Novell NetWare v3.*, v4.*, v5.*, Windows NT\...\2000.

У програмному комплексі передбачена можливість ведення чотирьохрівневого аналітичного обліку. У розділі «Робота з рахунками» використаються убудовані інструменти для виконання бухгалтерських операцій по будь-якому синтетичному рахунку в підтримуваному в цьому рахунку аналітичному розрізі. Це дозволяє виконувати типові операції як над кожним записом-проведенням (уведення, корекція, видалення, копіювання інформації), так і специфічні дії над групою проведень (групове списання курсової різниці, списання в розрізі господарських операцій, аналітичний розбір по обираним ознакам, ведення пакетних і складних проведень та ін.) У програмний комплекс закладена можливість формування й друк балансу, різних звітних документів і довідок для податкових, фінансових і інших організацій, реалізована можливість формування відомості аналітичного обліку в обираному користувачем форматі й аналітичному розрізі.

Концепція побудови програмного комплексу дозволяє відображати всі бухгалтерські операції як в національної, так і в іноземній валюті. При цьому дата уведення проведення й дата валютування проведення можуть не збігатися. Як базова валюта, у якій формується баланс, може бути використана будь-яка валюта. Всі валютні операції у всіх розділах програмного комплексу відслідковуються по коду валюти. Вони можуть бути перелічені в яку-небудь іншу заявлену валюту, у якій буде сформований кожної зі звітів у відповідних розділах комплексу.

 

2. Інтеграція функціональних розділів у єдиній системі

 

Комплекс являє собою набір функціональних розділів, тісно інтегрованих між собою. Інформація, занесена кожним користувачем, попадає в єдину базу даних і знаходить висвітлення у відповідних розділах комплексу, а також в обов'язковому порядку в центральному розділі комплексу "Робота з рахунками".

 

Ця можливість виключає необхідність об'єднання інформації з різних ділянок бухгалтерського обліку, від різних користувачів. Наприклад, реєстрируємі в програмному комплексі первинні документи автоматично породжують проводки по рахунках бухгалтерського обліку, а також по сформованих проводках або групі проводок можна одержати відповідний первинний документ.

 

3. Багаторівневий синтетичний і аналітичний облік

 

Програмний комплекс дозволяє вести синтетичний облік і аналітичний облік операцій господарської діяльності підприємства. Чотири основних (рахунки/субрахунок/госп. операція/госп. підоперація) і чотири додаткових (організації-контрагенти, частка особа, номенклатура, підрозділ) рівня аналітики дозволяють групувати інформацію, що ставиться до певного об'єкта обліку по довільній ознаці.

 

По кожному рівні аналітики можна одержувати оперативні дані по залишкам і оборотам, формувати звітні документи з довільним набором і порядком вкладеності основних і додаткових рівнів аналітики. Така можливість дозволяє одержувати звіти, що відображають інформацію в необхідному ракурсі.

 

4. Диференційований підхід до відображення інформації

 

Поняття "закрита госп. операція/госп. подоперация" дозволяє оперативно відслідковувати закінченість операцій по об'єктах обліку й "відправляти" інформацію з них в "архів". Таким чином, у звичайному режимі бухгалтер працює тільки з тим обсягом інформації, що вимагає його уваги.

 

5. Багатовалютный режим

 

Багатовалютный режим у програмному комплексі ABACUS Professional дозволяє переглядати ту саму проводку як у гривнєвому, так і у валютному еквіваленті, робити перерахування під заявлену валюту, списувати підсумкові й курсові різниці. Це зручно для організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

 

6. Облік по декількох підприємствах одночасно

 

Комплекс дозволяє вести облік декількох підприємств. Бухгалтер може переглядати й коректувати інформацію в різних підприємствах (базах даних) одночасно з одного робочого місця, що дозволяє оперативно проводити порівняльний аналіз їхнього фінансового стану.

 

7. Розмежування прав доступу

 

Ієрархія співробітників бухгалтерії дозволить розмежувати права доступу бухгалтерів до інформації для перегляду й коректування. Розмежування прав доступу здійснюється на рівні доступу до розділів, установлюється право перегляду й/або редагування певних рахунків/субрахунків, формування по них проводок у певній кореспонденції, коректування інформації в закритих періодах, проведення деяких операцій.

 

8. Багаторівневі довідники

 

Вся необхідна довідкова інформація заноситься в стандартні довідники, що входять до складу комплексу (організації, номенклатура, приватні особи, співробітники й т.д.). При бажанні користувачі можуть також створювати власні лінійні або деревоподібні довідники довільного виду.

 

9. Банк і каса

 

Комплекс дозволяє в повному обсязі вести банківські й касові операції, формувати первинні й звітні документи відповідно до поточного законодавства.

 

Великий розділ обліку довгострокових договорів. Він дозволяє вести картотеку договорів із вказівкою короткого змісту, умов взаєморозрахунків, виконавців за договором та інше.

 

Існує можливість ведення аналітичного обліку бухгалтерських операцій за кожним договором (аванси, оплати, закриття договору, списання витрат та інше), відстеження заборгованостей по оплатах з контрагентами, формування й виконання статистичних і економічних запитів по картотеці договорів з одержанням всієї необхідної інформації з фінансового стану договору, а також формування й печатки звітних документів, різного роду довідок, відомостей по договорах.

 

10. Облік ТМЦ

 

Функції складського обліку, закладені в комплексі, дозволяють вести облік товарно-матеріальних цінностей у будь-якій валюті по партіях надходження, місцям зберігання, матеріально-відповідальним особам.

 

Комплекс дозволяє вести облік таких специфічних матеріальних цінностей, як спецодяг відповідно до "Методичних вказівок по бухгалтерському обліку спеціального одягу".

 

11. Кадровий облік і заробітна плата

 

Програмний продукт сполучає у собі кадровий облік і розрахунок заробітної плати. Розділ "Кадровий облік" призначений для зберігання особистої інформації про співробітників (адресний і паспортний дані, ІПН, страховий поліс, стаж і т.д.) зі збереженням повної історії змін кадрових відомостей.

 

У розділі передбачена можливість створення будь-яких друкованих звітів по довільних ознаках, додавання ознак здійснюється шляхом простих настроювань.

 

Розрахунок заробітної плати реалізується по будь-яких алгоритмах залежно від специфіки обліку підприємства (розрахунок лікарняних листів, відпусток, сумісництва, змінної роботи, з урахуванням регіональних особливостей, депонованої заробітної плати, і т.д.)

 

Крім обліку сум у гривнях або у валюті, виданих підзвітним особам на господарські потреби підприємства, існує можливість обліку витрат на відрядження, як по Україні, так і за її межами.

 

12. Звітність

 

Крім внутрішніх бухгалтерських звітів (оборотних відомостей, журналів-ордерів, головної книги й т.д.) комплекс дозволяє настроювати порядок розрахунку й становити проміжну й річну бухгалтерську звітність, а також будь-які бухгалтерські звіти, податкові декларації й звіти довільного виду.

 

13. Податковий облік

 

Ведення податкового обліку одночасно з бухгалтерським у єдиному інформаційному просторі. Протягом звітного періоду чинені операції, оформлювані первинними документами бухгалтерського обліку, стандартним образом відбиваються в податковому обліку.

 

Якщо сума й дата визнання бухгалтерської проводки відповідають сумі й даті визнання доходів або витрат у податковому обліку, то ця проводка може бути прийнята з метою податкового обліку.

 

Необхідність додаткових записів виникає в ті моменти, коли сума, або дата визнання бухгалтерської проводки відрізняється від правил податкового обліку. У цих випадках для податкових записів можна використати спеціально уведені забалансові рахунки.

 

Для того, щоб розділити проводки, суми яких ураховуються в бухгалтерському й податковому обліку, і проводки, суми яких ураховуються тільки в податковому, або тільки в бухгалтерському обліку, у рамках програмного комплексу ABACUS Professional розроблений довідник для формування оподатковуваного прибутку.

 

14. Процедура "Експорт-імпорт"

 

Програма експорту-імпорту інформації забезпечує можливість передачі (експорту) інформації в інші програмні системи, а також одержання (імпорту) даних з інших програмних комплексів і розміщення їх у відповідних базах програмного комплексу.

 

15. Процедура "Фізичне зрізання"

 

Фізичне зрізання бази даних дозволяє зменшити фізичний обсяг робочих баз дані підприємства (його історії проводок) шляхом формування початкових залишків на задану дату й копіювання бухгалтерської інформації, сформованої після цієї дати, у нову базу даних.

 

16. Конструктор ABACUS Designer

 

Конструктор ABACUS Designer є адаптованою до користувача середовищем програмування, що дозволяє розробляти модулі, що практично необмежено розширюють можливості комплексу. Засобами ABACUS Designer можна створювати довільні екранні форми, звітні документи, а також виконувати будь-які операції з інформацією в базах даних програмного комплексу ABACUS Professional.

 


Висновки

 

Програмний комплекс ABACUS Professional призначений для ведення бухгалтерського й податкового обліку на підприємствах будь-якої форми власності, будь-якого виду діяльності (виробництво, торгівля, надання послуг, будівництво та інше), з будь-яким обсягом фінансового документообігу.

ABACUS Professional є сітьовим програмним комплексом, тобто забезпечує одночасну, незалежну роботу в мережі великої кількості користувачів.

План, що настроюється гнучко, рахунків дозволяє адаптувати комплекс до методики обліку, прийнятої на підприємстві.


Список використаної літератури

 

Васьковська М.С. Інформаційні системи обліку: Навч. посіб. для студ. спец. "Облік та аудит" / Технологічний ун-т Поділля. — Хмельницький : ТУП, 2003

Брага В.В. Компьютеризация бухгалтерского учета: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Бухгалтерский учет и аудит" / Всероссийский заочный финансово- экономический ин-т. — М. : Финстатинформ, 1996

www.omega.ru