Деякі аспекти аудиторської діяльності в сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності

В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування. Інструментами для досягнення цієї мети слугують економічний аналіз та аудит.

На початку 90-х років ХХ століття, під час формування незалежної України, аудиторська перевірка була обовязковим елементом діяльності будь-якого підприємства. На даний час багато підприємств не підлягають державному контролю, але власники, інвестори, акціонери повинні знати дійсний стан справ свого підприємства. З цією метою вони запрошують для перевірки аудиторські фірми, які можуть надати висновки з будь-якої економічної, облікової, фінансової або правової тематики.

Аудит відносять до інтелектуальної діяльності, що передбачає дослідження фінансового стану підприємства з метою його поліпшення відповідно до укладених угод. Отже, знання аудитора не може обмежуватись лише сферою аудиту, економічного аналіз, бухгалтерського обліку, статистики, але повинні також включати професійну підготовку в галузі права, судово-бухгалтерської експертизи, технологій виробництва.

Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем, в першу чергу необхідно провести корінну реконструкцію його технічної і інформаційної бази на основі введення автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту. В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій, аудитор повинен не просто орієнтуватися в них, але й досконало володіти ними.

Під час проведення аудиту завжди присутній аудиторський ризик. Він складається з трьох компонентів: власного ризику, ризику контролю і ризику виявлення. І якщо ризик виявлення всебічно залежить від якості та послідовності надання послуг, досвіду аудитора, то власний ризик і ризик контролю може знижуватись до мінімуму при використанні комп’ютерної техніки.Оскільки ці два види ризику практично не залежать від аудитора, а впливає на них стан системи бухгалтерського обліку, якість фінансової звітності, стан системи документації та інформації, механічні засоби захисту, то використання інформаційних технологій та інформаційних мереж значно полегшують роботу аудитора.