Організація зовнішнього контролю якості аудиту в Україні

Контроль якості роботи аудиторів в Україні є однією з головних проблем в організації аудиторської діяльності. Він забезпечує престиж аудиторської фірми, високі показники роботи та довіру замовника аудиторських послуг.

Під контролем якості роботи аудиторської фірми аудитора) розуміють систему заходів , політики та процедури контролю, які спрямовані на забезпечення виконання всіх аудиторських перевірок та надання супутніх аудиту послуг що встановлені міжнародними стандартами аудиту та чинним законодавством України, забезпечити контроль якості можна шляхом зовнішніх та внутрішніх контрольних дій.

Внутрішній контроль здійснюється керівництвом і персоналом самої аудиторської фірми.

Зовнішній контроль забезпечують державні або професійні організації.

Зовнішній контроль якості – це оцінка ефективності процедур внутрішнього контролю як на рівні діяльності фірми, так і на рівні виконання окремої цільової задачі в цілях удосконалення стандартів аудиту.

У літературі зазначено, що об'єктом перевірки при здійсненні зовнішнього контролю якості аудиту є аудиторська фірма, філіал аудиторської фірми, аудиторська бригада і аудитор. Таке твердження є некоректним, тому що об’єктом контролю є якість аудиту та надання аудиторських послуг. Контроль якості має охоплювати всі види діяльності аудиторської фірми.

Чинним діючим законодавством України на сьогодні не врегульовано багато питань, які відносяться до контролю якості діяльності аудиторів, а саме:

періодичність проведення перевірок та їх термін;

принципи відбору аудиторських фірм (аудиторів) для контролю їх діяльності;

регламентація тривалості перевірок;

вимоги до документування перевірок якості;

санкції, які можуть приміняться до аудиторів при виявленні фактів не відповідності якості аудиту;фінансування контролю якості

чітке встановлення прав та обов'язків перевіряючи та суб'єктів перевірки.

Для вирішення названих проблем рекомендовано здійснити наступні заходи:

прийняти конкретне рішення про періодичність проведення перевірок;

класифікувати аудиторські фірми на основі їх звітів ;

розробити робочі документи, контрольні списки, тести ;

встановити додаткові вимоги до підвищення професійної кваліфікації, зауваження, грошові штрафи;

внести зміни до податкового законодавства з метою віднесення витрат на фінансування контролю якості аудиту до валових витрат;

Впровадження запропонованих заходів підвищить зацікавленість аудиторських фірм (аудиторів) у здійсненні зовнішнього контролю та забезпечить зниження ризику у замовників аудиту.