Порядок проведення сертифікації аудиторів України

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на його проведення. Згідно зі статтею 5 Закону України “Про аудиторську діяльність” та статтею 364 Господарського кодексу України аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.

Метою нашої доповіді є прослідкувати порядок одержання сертифікатів для здійснення аудиторської діяльності.

Умови та порядок сертифікації аудиторів Аудиторською палатою України встановлено у Положенні про сертифікацію аудиторів, що затверджене рішенням Аудиторської палати України від 19 листопада 2002 р. № 116 із змінами та доповненнями. Згідно з Положенням про сертифікацію аудиторів особа, що має намір отримати сертифікат серії «А» аудитора України, подає до Аудиторської палати України перелік визначених документів.

Комісія з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України розглядають документи, подані кандидатом та видає (не видає) дозвіл на участь у кваліфікаційних іспитах.

Кваліфікаційний іспит проводять щокварталу у день який визначив Аудиторська плата України. Іспити проводяться у два етапи:

перший — письмове тестування (або тестування на ПЕОМ);

другий — письмове розв'язання ситуаційного завдання з аудиторських проблем.

На даний момент на об'єднаному сайті Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України www.sau-apu.org.ua проводиться конкурс на розробку тестів та ситуаційних завдань для проведення кваліфікаційного іспиту.

У конкурсі можуть взяти участь практикуючі аудитори, викладачі ВУЗів, вчені, обізнані з реальними проблемами українського аудиту та ознайомлені з принципами МСА. Кандидати, що прибули на іспит, повинні пред’являти документ що засвідчує особу і бланк допуску, виданий їм АПУ. Особам, що успішно склали перший етап кваліфікаційного іспиту (набрали не менш як 70 % правильних відповідей за результатами тестування), повідомляють час і місце проведення другого етапу кваліфікаційного іспиту.Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу кваліфікаційного іспиту яких оцінені:

в 60 і більше балів - здобули право на отримання сертифікату аудитора;

в 50-59 балів - здобули право на повторне складання другого етапу кваліфікаційного іспиту на загальних умовах;

в 49 і менше балів - є такими, що не склали іспит.

Після затвердження Аудиторською палатою України результатів іспиту Секретаріат Аудиторської палати України здійснює видачу сертифікатів. Термін чинності сертифікату п’ять років.

Отже, якщо з’явилося бажання надавати аудиторські послуги і ви відповідаєте всім вимогам осіб, які мають право отримати сертифікат аудитора, ви можете скористатися нашими порадами.