Проблеми сучасного аудиту

Інтеграція економіки України в міжнародні ринкові відносини зумовила необхідність становлення та розвитку нових форм фінансового контролю – незалежного аудиту. Подальший розвиток якого вимагає вирішення питань, пов’язаних з підвищенням його організаційного, інформаційного, методичного та якісного рівня. Назріла гостра проблема для аудиторських фірм - перехід на якісно новий рівень організації праці, включаючи нове розуміння терміну «аудит», який мимоволі здійснює перевірки дотримання податкового

законодавства за настійною вимогою економічних суб’єктів, які вони неправомірно називають «аудитом».

Аудиторська палата України своїм рішенням від 18 квітня 2003 року №122 АПУ затвердила Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як Національні стандарти аудиту, тому вони підлягають обов'язковому застосуванню суб'єктами аудиторської діяльності. Однак, введені в дію стандарти не мають методичних роз’яснень і рекомендацій щодо порядку їх застосування з урахуванням особливостей невеликих та середніх аудиторських фірм та індивідуальних аудиторів.

Деякі питання дотримання аудиторами стандартів в процесі своєї діяльності можна вирішити запровадженням комп’ютеризації їх праці, яка передбачає рамки виконання послідовних дій, документування аудиторських процедур, а також можливість контролю за їх виконанням.

Технологія вирішення аудиту з використанням нових комп’ютерних технологій повинна включати такі основні етапи:

підготовчий – вивчення потреб клієнта, збір інформації про нього, складення документів, що визначають цілі і завдання аудиторської фірми, а також перелік аудиторських послуг, заключення договору;

планування аудиту - визначення рівня суттєвості, аудиторських ризиків, розрахунок величини вибірки, формування загального плану та програми аудиту;

проведення аудиту – здійснюється виконання аудиторських процедур відповідно до програми аудиту, відображення результатів у робочих документах аудитора;заключний етап –підготовка аудиторського висновку і письмової інформації клієнту;

аналіз фінансового стану підприємства-клієнта – проведення аналізу ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ефективності діяльності компанії;

контроль якості аудита – внутрішньофірмовий контроль та оцінка якості аудиторської перевірки.

Для аудиторських фірм при впровадженні такої автоматизованої системи пропонується використовувати програмні продукти: «ЭкспрессАудит:ПРОФ», AuditXp «Комплекс Аудит» та «AuditNET».

Отже, запровадження комп’ютерних технологій в аудиторську діяльність надасть можливість аудиторам підвищити якість і продуктивність виконання аудиторських процедур, їх документальне оформлення, забезпечить дотримання вимог стандартів аудиту та підвищить якість перевірки.