Розвиток ринку аудиторських послуг

Українська економіка стає більш зрілою та передбачуваною. Розвиток приватного бізнесу і динамічне функціонування фінансово-промислових груп (ФПГ) та їх підрозділів позитивно позначається на розвитку ринку аудиторських та консалтингових послуг. Підвищення попиту на аудиторські та консалтингові послуги зумовлює збільшення кількості аудиторських фірм.

Проведенні дослідження ринку аудиторських послуг свідчать, що за останні п’ять років намітилась тенденція зростання не тільки кількості аудиторських фірм але і обсягу аудиторських послуг в Україні. Треба зазначити, що ринок аудиторських послуг поступово стабілізується, а незайнятих напрямків стає все менше.

Згідно реєстру Аудиторської палати України станом на 27 травня 2004 року в Україні діють 2249 аудиторських фірм (АФ) і приватних підприємців-аудиторів (ППА). Найбільша кількість суб’єктів аудиторської діяльності зареєстрована у Києві та області – 746 суб’єктів, у Харкові та області – 225, Дніпропетровську та області – 154 і у Донецьку та області – 146. П’ять років тому (за даними АПУ на 25.01.2001р.) на аудиторському ринку працювало лише 1040 суб’єктів. У Києві та області було зареєстровано 271 АФ і ППА, Харкові – 138, Дніпропетровську – 79, Донецьку – 75. За наведений період АПУ позбавила Свідоцтв про реєстрацію 121 суб’єкта аудиторської діяльності. Лідерство за кількістю суб’єктів аудиторської діяльності зберігається за промислово розвиненими та бізнесовими регіонами, де існує велика фінансова та ділова активність.

Найбільший попит на аудиторські послуги відмічається з боку підприємств, що діють в таких секторах економіки, як енергетика, нафтогазова промисловість, металургія, харчова та хімічна промисловість. Основними споживачами аудиторських послуг традиційно виступають великі акціонерні компанії, хоча існує досить багато невеликих платоспроможних підприємств, які регулярно виступають замовниками.

Найбільш питомими послугами аудиторських фірм на сьогодні є відтворення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, модернізація діючої системи обліку, оптимізація оподаткування, податкова адвокатура, проведення семінарів для підвищення кваліфікації бухгалтерів, видання методичних посібників з обліку, податків, аналізу і аудиту, автоматизація обліку. В останній час росте популярність таких напрямків як екологічний аудит і аудит спорту.Найбільш впливовими аудиторськими фірмами і компаніями на ринку України є представництва фірм «Ернст енд Янг Україна», компанії «Price Waterhouse Coopers», компанії «KPMG», аудиторська фірма «Київська аудиторська група» і аудиторська фірма «Де Візу».

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що збільшення кількості аудиторських фірм і приватних підприємців-аудиторів – це реакція аудиторського ринку послуг на економічний клімат в України. Поряд з цим при такому збільшенні має місце тенденція злиття аудиторських компаній, створення асоціацій, що на нашу думку, сприятиме підвищенню якості аудиторських послуг та зміцненню конкурентних позицій українського аудиту.