Вибір найбільш раціонального шляху розвитку аудиту в Україні

Новим видом фінансового контролю є незалежний аудит, який існує в Україні на протязі 13 років. На сьогоднішній день цей напрямок діяльності має суттєві проблеми, які мають різносторонню спрямованість.

Один напрямок це такі спроби зі сторони законодавчих органів, як відмінити або значно звузити аудиторську діяльність та обов'язковість аудиту. Другий напрямок пов´язаний зі спробою гармонізувати український аудит відносно міжнародної теорії та практики. Гармонізація обумовлена ініціативою НБУ щодо введення в обіг таких термінів як «міжнародний аудит» та «міжнародний сертифікат аудитора». Але в міжнародній практиці наявності «міжнародного сертифікату аудитора» не вимагають.

Виходячи з цього можна з впевненістю стверджувати, що український аудит потребує змін, та виділення наступних зовнішніх факторів, які певним чином впливають на аудиторську діяльність:

відносність податкового кодексу який узгодов би усі податки що сплачує підприємство;

фіскальний тиск та корумпованість відносин;

нерозуміння керівникі підприємств повного обсягу аудиту;

відсутність реального ринку цінних паперів та відповіднавідсутність зацікавленості акціонера до фінансової звітності, про яку висловлює свою думку аудитор.

До внутрішніх професійних проблем в українському аудиті, слід віднести ціновий фактор та якість аудиторських послуг.

Перелічєні проблеми обумовлюють необхідність змін в аудиті. До основних напрямків змін в незалежному аудиті слід віднести:

розвиток правового поля аудиту у підприємництві;

організація контролю якості аудиторських робіт та послуг;

забезпечення реальної професійної незалежності аудитора;

страхування аудиторського ризику;

підвищення рівня професійної компетентності аудиторів.Реалізація змін вказаних напрямках покладена на Спілку аудиторів України (САУ). Це логічно, так як жодна організація, окрім професійних об'єднань, не сертифікує аудиторів та не здійснює контроль над якістю послуг.

Реалізація запропованих дій сприятиме розвитку аудити в Україні.