Основні аспекти внутрішнього аудиту в комерційних банках

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин особливого значення набуває потреба у здійсненні оперативного внутрішнього аудиторського контролю в комерційних банках.

У зв’язку з цим Постановою Правління Національного банку України від 20.03.1998 року №114 затверджено «Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України».

Внутрішній аудит в банку - це незалежна оцінка систем внутрішнього контролю, яка спрямована на аналізуванні інформаційних систем, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні економічності та ефективності операцій, встановленого у комерційному банку.

Важливим заходом створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку є підтримання взаємовідносин та обмін інформацією між зовнішніми та внутрішніми аудиторами банку, що в свою чергу створює сприятливі умови для обміну інформації щодо покращення ефективності та економічного розвитку банківської діяльності.

Функція внутрішнього аудиту полягає у забезпеченні прогнозування ризиків банківської діяльності в межах встановлених обмежень.

Основним завданням внутрішнього аудиту є дотримання ефективності систем контролю, ідентифікація банківських ризиків, економічність та результат банківських операцій.

При здійсненні внутрішньої перевірки аудитор перевіряє законність, економічну доцільність та ефективність емісійних, касових, розрахунково-кредитних, валютних, інвестиційних операцій, а також достовірність облікових і звітних даних.

Про результати перевірки та виявлені факти порушень нормативно-правових актів, стандартів внутрішнього аудиту та недоліків при оформленні внутрішніх документів, аудитор у письмовій і в усній формі повинен повідомити керівнику підприємства, та надати рекомендації щодо усунення їх і підвищення ефективності банківського бізнесу.Отже, внутрішній аудит є однією з найважливіших ланок управлінської структури банку.

Необхідність перевірки аудиторського контролю дає можливість встановити ефективність систем контролю, ідентифікацію банківських ризиків, покращити економічність та ефективність, що у свою чергу, є запорукою стабільності та надійності банківської системи в цілому.