Ризики бізнесу як предмет внутрішнього аудиту

Щоб зрозуміти, що таке ризик, необхідно зрозуміти стан середовища, в якому проходять бізнес-процеси. Це стан невизначеності. Ми нічого не знаємо про кінцевий результат з повною впевненістю. Невпевненість формується з урахуванням багатьох факторів. Ризик – це можливість наслідків, котрих ми не чекаємо та які сприймаються нами зі знаком «мінус». Але цю ситуацію можна роздивитися і з позитивного боку. Оцінка ризиків стимулює до пошуку найбільш оптимальних рішень, та зумовлює необхідність організації оперативного контролю, що збільшує адекватність отриманих результатів поставленим цілям.

Існує значна кількість класифікацій ризиків. Однією з найбільш вагомих груп ризиків є стратегічні ризики. Звісно, для кожного ризику є аналіз заходів, котрі для них використовуються. Також у сфері діяльності підприємств усіх галузей важливо виділити таку групу, як інформаційні ризики.

Управління ризиками – це специфічна сфера економічної діяльності, що потребує глибоких знань у сфері сучасного бізнесу, спеціальних методів аналізу, сучасних методів аналізу, оцінки, управління ризиками. Процес управління ризиками – це системна робота по аналізу ризику, розробці та прийняттю певних заходів для оптимізації управління при певній вірогідності ризику.

При практичному прийнятті будь-якого управлінського рішення є певні принципи:

не можна ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал;

необхідно продумати наслідки ризику;

не можна ризикувати більшим заради меншого.

Ці принципи досить консервативні, але прийняття їх до уваги може зберегти бізнес.

Також є загальні підходи до управління ризиками:

уникнення ризику;

переніс ризику;

зниження збитків;

прийняття ризику.

Зараз більшість компаній недооцінюють важливість внутрішнього аудиту в забезпеченні ефективної роботи та стабільного зростання. Тому деякі компанії, крім західних, задовольняються роботою ревізорів. Але функції ревізора значно вужчі за функції аудитора, їх часто виконує бухгалтер.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Внутрішні аудитори мають певні напрями діяльності:

Ідентифікація, оцінка і моніторинг ключових ризиків.

Оцінка ефективності діючої системи внутрішнього контролю та при необхідності створення нової.

Перевірка виконання встановлених внутрішніх політик та процедур.

Формування звітності про систему внутрішнього аудиту.

Як висновок можна сказати, що світ визнав цінність внутрішнього аудиту. В країнах з розвинутим корпоративним керуванням внутрішньому аудиту присвячують не менше уваги, ніж зовнішньому. Управління внутрішнього аудиту були запроваджені у більш ніж 80% компаній Німеччини та Великобританії, 70% французьких компаній та 60% швейцарських. В Україні система внутрішнього аудиту тільки створюється, тому актуалізується необхідність дослідження цього питання, визначення критеріїв ефективності аудиту, розробка та апробація відповідних методик оцінки ризиків бізнесу з метою збільшення ефективності управління.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами