Внутрішньогосподарський контроль: стан та шляхи удосконалення

Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль являє собою систему безупинного спостереження за ефективністю використання майна підприємства, законність і доцільність господарських операцій і процесів, збереження грошових коштів і матеріальних цінностей. У той же час внутрішньогосподарський контроль є складовою частиною ринкового механізму, одним із прийомів перевірки виконання прийнятих рішень, найважливішою функцією управління економікою.

Особливе значення має внутрішньогосподарський контроль на підприємствах, де зосереджується велика маса цінностей. Він здійснюється безпосередньо на підприємстві відповідними службами, що дає можливість своєчасно виявити недоліки при здійсненні операцій, вжити певних заходів щодо їх усунення.

У важкому, занедбаному стані перебуває внутрішньогосподарський контроль на підприємствах усіх форм власності. Передусім це стосується державних підприємств, де спостерігається дублювання і паралелізм у діяльності економічних і технічних служб при здійснені внутрішньогосподарського контролю. Для того щоб позбавитись недоліків і добитись ефективної діяльності внутрішньгосподарського контролю, на кожному підприємстві необхідно чітко визначити об’єкти і суб’єкти контролю, методичні прийоми стосовно кожної контрольованої ділянки та закріпити це в методичних вказівках (рекомендаціях, інструкціях), затверджених керівником підприємства.

Значна роль у виявленні і попереджені нестач, розкрадань належить внутрішньогосподарському контролю. Тому з метою забезпечення збереження майна, своєчасного попередження нестач, розтрат і непродуктивних втрат потрібно, насамперед, забезпечити ефективність контролю. Функції ці повинні здійснювати керівники і фахівці структурних підрозділів підприємств, працівники бухгалтерій при виконанні своїх функціональних обов’язків. Одним із недоліків практики здійснення такого контролю є те, що методичні прийоми його практично не розроблені. Як результат внутрішньогосподарський контроль проводиться інтуїтивно та згідно досвіду фахівців, що здійснюють контрольні функції на власний розсуд, адже практично відсутні необхідні методичні вказівки щодо здійснення контролю. У зв’язку з цим питання контролю взагалі упускаються, його проводять (формально) лише після здійснення операцій, як правило, у період подання документів до бухгалтерії.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Однією з проблем подальшого удосконалення внутрішньогосподарського контролю з метою підвищення ефективності його функцій є використання на робочих місцях комп’ютерної техніки. Дані, отримані за допомогою комп’ютерів, оперативно і швидко можуть дати керівникам і спеціалістам цих підприємств, а також фахівцям їх структурних підрозділів необхідну інформацію щодо тих, або інших об’єктів.

Отже, у системі внутрішньогосподарського контролю формується внутрішня інформація про діяльність підприємства для конкретних потреб управління (удосконалення виробництва, зменшення витрат тощо). Слід зазначити, що дані внутрішньогосподарського контролю становлять комерційну таємницю і не підлягають розголошенню, оскільки вони відображають стратегію й тактику підприємства в його конкурентній боротьбі.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами