Внутрішньогосподарський контроль та внутрішній аудит: проблема трактування понять

За роки реформування бухгалтерського обліку в Україні однією з найбільш негативних тенденцій є запозичення іноземних термінів без її додаткового аналізу та урахування вітчизняного досвіду. Сучасні науковці використовують зарубіжну лексику для позначення явищ і понять, що вже мають українську назву. Зокрема, на теренах нашої держави протягом тривалого часу вітчизняні вчені досліджували та відпрацьовували зміст і призначення внутрішньогосподарського контролю. Але прагнення привести у відповідність бухгалтерський облік і контроль в Україні до міжнародних стандартів багато науковців вживають як еквіваленти поняття внутрішньогосподарського контролю та внутрішнього аудиту.

Однак поняття «внутрішній аудит» і «внутрішньогосподарський контроль» мають різне значення, що часто не враховується.

Дехто ототожнює ці два поняття, стверджуючи про необхідність створення на підприємстві лише однієї служби контролю, або як варіанту – служби внутрішнього аудиту чи служби внутрішньогосподарського контролю; дехто, навпаки, стверджує, що для якісного функціонування підприємства необхідно створювати як службу внутрішнього аудиту, так і службу внутрішньогосподарського контролю.

Основними підходами до трактування змісту внутрішньогосподарського контролю є тлумачення контролю як:

форми зворотнього зв’язку (В.М. Мельник, А.С. Пантелєєв, А.Л. Звєздін);

спостереження (І.А. Бєлобжецький, Є. Калюга); виду контролю (М.Я. Штейман, А.К. Солодов);

контрольної функції (М.Т. Білуха);

система контрольних процедур (В.Д. Андрєєв);

процесу (В.В. Бурцев, А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партін);

адміністративного і бухгалтерського (А.А. Терехов, М Хорнгрен, Дж. Фостер).

Постала необхідність єдиного трактування поняття внутрішньогосподарський контроль, яке б об’єднало наведені вище погляди.
В нашій базі є такі дипломні роботи з фінансового менеджменту управління фінансами


Щодо трактування внутрішнього аудиту найбільш поширеним є його визначення як структурного елементу внутрішньогосподарського контролю (В.В. Бурцев, Л. Драгун, О. Вініченко, Л. Сухарєва, И.Н. Дмитренко, М.В. Борисенко).

При ототожненні термінів внутрішньогосподарського контролю і внутрішнього аудиту науковці не враховують той факт, що аудит завжди пов’язаний з перевіркою фінансової звітності, тому є недоцільним застосування цього терміну до внутрішніх документів та звітності. Тим більше контроль є постійним і систематичним, а аудит проводиться тільки для окремих підприємств.

Підсумовуючи, відмітимо, що віддаючи данину моді, деякі науковці використовують іноземні терміни на заміну вітчизняних. При цьому втрачається зміст самих понять і порушуються правила правопису, оскільки іноземні поняття пишуть за традицією українськими літерами. Тому пропонуємо користуватися вітчизняними термінами, зокрема внутрішньогосподарським контролем.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств

Всі дипломні з фінансового менеджменту управління фінансами