Аудит фінансово-господарської діяльності спільних підприємств

В теперішній час розвиток української економіки характеризується наявністю різноманітних форм власності суб'єктів підприємницької діяльності, оживленням зовнішньоекономічних відносин. У зв'язку із цим виникає необхідність істотної зміни в організації і методології аудиту фінансово-господарської діяльності спільних підприємств як джерела оперативної інформації для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, а також розробки рекомендацій по удосконаленню законодавчої бази.

Задачею аудита є перевірка дотримання законодавства і нормативних документів з питань фінансово-господарської діяльності спільних підприємств, виходячи з особливостей цієї діяльності. Фінансово-господарська діяльність спільних підприємств підлягає аудиторській перевірці за договором з керівниками цих підприємств.

Аудитор насамперед перевіряє правомірність діяльності спільного підприємства, тобто відповідність її статутним документам, і реєстрацію його місцевою державною адміністрацією або іншим уповноваженим на це органом. Підприємство з іноземними інвестиціями може здійснювати будь-якi види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті суспільства. Слід зазначити, що для ведення страхової і посередницької діяльності, зв'язаної з випуском цінних паперів, підприємство повинне одержати ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а для ведення банківської діяльності – ліцензію Національного банку України. Страховою діяльністю ці організації можуть займатися по ліцензії Комітету зі справ нагляду за страховою діяльністю.

Аудит повинен перевірити пільги і гарантії, надані підприємству з іноземними інвестиціями, зокрема наявність у нього встановленої норми іноземного капіталу в статутному фонді підприємства. Бухгалтерський облік і звітність підприємства з іноземними інвестиціями в Україні здійснюються за правилами, установленим нормативними документами України. Разом з тим такі підприємства мають право додатково вести бухгалтерський облік і звітність за правилами, що діє в державі іноземного інвестора
В нашій базі є такі курсові роботи з аудиту операційної діяльності підприємств


У порівнянні з підприємствами інших форм власності відображення в бухгалтерському обліку капіталовкладень на спільних підприємствах має особливості, які необхідно враховувати при проведенні аудита. Зокрема , оприбуткування об'єктів основних фондів у бухгалтерському обліку відбивають на дебеті рахунка «Основні засоби « і кредиті рахунка «Капітальні вкладення», тобто без відображення на рахунку «Статутний фонд».

Утворення, використання й облік резервів по сумнівних боргах спільних підприємств вивчаються аудитом при дослідженні фінансового стану . Суми сумнівних боргів з іншими підприємствами (включаючи іноземні), а також окремими особами спільні підприємства резервують і відносять наприкінці звітного року на рахунок «Прибутки та збитки».

Засоби фінансових вкладень, перераховані спільним підприємством, на які в звітному періоді не надійшли документи, що підтверджують відповідні права спільного підприємства (акції, облігації, свідчення на суми внесків у закордонні підприємства і т.п.), відбивають на рахунку «Фінансові вкладення» окремо. Ці суми повинні досліджуватися аудитом, щоб не було неправильних висновків щодо використання фінансових вкладень.

Доходи (дивіденди) фінансових вкладень (по цінних паперах, від участі в капіталі закордонних підприємств і ін.) враховуються спільним підприємствам на рахунок «Прибутки та збитки» у кореспонденції з рахунками «Розрахунковий рахунок» або «Валютний рахунок». У випадках, коли ці доходи (дивіденди) цілком або частково направляють на реінвестування, у бухгалтерському обліку спільного підприємства здійснюється запис на дебеті рахунка «Фінансові вкладення» і кредиті рахунка «Прибутки та збитки». Ці операції аудит досліджує за даними аналітичного обліку приведених рахунків за допомогою документальних методичних прийомів (зустрічна перевірка, контроль операцій і ін.).

Отже, аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності спільних - підприємств дозволяє враховувати особливості використання спільного капіталу, визначити суму прибутку і розподілу між учасниками, це в сукупності є важливим фактором для прийняття вірних, обґрунтованих управлінських рішень.

 

Готові курсові роботи:

- Аудит витрат операційної діяльності підприємства
- Аудит операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аудит витрат від операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аудит операційної діяльності підприємства курсова робота
- Аудит основної діяльності підприємства
- Методика аудиту операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аудит результатів основної діяльності підприємства
- Аудит основної (операційної) діяльності підприємства
- Аудит операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологій
- Аудит операційної діяльності підприємства

Всі курсові з аудиту операційної діяльності