Контроль товарних операцій на підприємствах торгівлі

Торговельна діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб, громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку (постанова КМУ «Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення» від 8 лютого 1995 року №108). Здійснення торговельної діяльності передбачає ліцензування, патентування та сертифікацію. Правове регулювання торговельної діяльності та її специфіка визначають зміст господарських операцій, які здійснюються тільки на підприємствах торгівлі та впливають на організацію самого бухгалтерського обліку.

Для аудитора при перевірці торговельної діяльності першочерговим завданням є визначення додержання господарюючим суб’єктом правових засад введення такої діяльності. При цьому необхідно зосередити увагу на таких питаннях:

Перевірити наявність ліцензій, які дають право підприємству здійснювати той чи інший вид торговельної діяльності. Особливу увагу потрібно звернути на строки дії таких ліцензій з метою встановлення фактів прострочення їх дії та фактів фальсифікації.

Перевірити наявність патентів та здійснення торговельної діяльності за готівку

Перевірити порядок використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі

Методологія обліку діяльності торговельних підприємств та вимоги законодавства мають свої певні особливості, які потрібно враховувати при здійсненні аудиторської перевірки. До таких особливостей належить зокрема облік:

товарних запасів;

переоцінки товарних запасів.

Аудиторську перевірку обліку товарних запасів доцільно проводити за такими етапами:

визначення правильності формування первісної вартості придбаних товарних запасів;

оцінка методів списання товарних запасів при відпуску та встановлення їх доцільності;
В нашій базі є такі курсові роботи з аудиту товарних операцій підприємства


перевірка та оцінка методології обліку товарних запасів-системи документообороту, стану первинного обліку, синтетичних та аналітичних регістрів обліку

При перевірці підприємств, які здійснюють облік товарних запасів за цінами продажу, особливу увагу приділяють перевірці правильності визначення торгової націнки по реалізованому товару з метою підтвердження собівартості реалізованого товару. Для цього потрібно насамперед підтвердити правильність розрахунку величини середнього процента торгової націнки та встановити його відповідність законодавчозатвердженому порядку.

Аудит комісійної діяльності доцільно проводити за такими етапами перевірки:

документального забезпечення прийняття товарів на комісію;

правильність проведення переоцінки комісійного товару;

правильності нарахування процентів за зберігання комісійного товару, прийнятого від фізичної особи;

правильності та своєчасності відображення в обліку операцій комісійної торгівлі.

Аудиторська практика свідчить, що найтиповішими помилками цього напрямку торговельної діяльності є порушення вимог законодавства в частині оподаткування операцій комісійної торгівлі та методології відображення їх у бухгалтерському обліку.

 

Готові курсові роботи:

- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій