Деякі аспекти методики одержання доказів

На аудиторську думку про достатність і належність аудиторських доказів впливають такі фактори, як: оцінка аудитором характеру та розміру ризику, притаманних як на рівні фінансової звітності, так і на рівні залишків на рахунку чи класу операцій; характер систем обліку та внутрішнього контролю й оцінка ризиків контролю; суттєвість питань, які вивчаються й розглядаються; досвід, набутий протягом попередніх аудиторських перевірок; результати аудиторських процедур, включно з можливими виявленими випадками шахрайства чи помилок; джерело та надійність наявної інформації.

При одержанні аудиторських доказів шляхом впровадження тестів систем контролю аудитор повинен розглянути достатність та належність аудиторських доказів для обґрунтування оцінки розміру ризику невідповідності внутрішнього контролю.

Аспектами систем обліку та внутрішнього контролю, щодо яких аудитор одержує аудиторські докази, є: структура і функціонування. Твердження фінансової звітності - це твердження керівництва, чи то чітко висловлені, чи навпаки, втілені у фінансовій звітності. Вони можуть бути поділені на такі категорії: наявність, права і обов'язки факт події, повнота оцінки, вимір та представлення і розкриття. Аудиторські докази одержуються стосовно кожного суттєвого твердження фінансової звітності та не можуть служити підставою для неодержання аудиторських доказів стосовно інших тверджень, наприклад, тверджень правильності їх оцінки. По багатьох об'єктах контролю аудитор повинен встановити їх реальний стан.

Аудиторські докази отримують шляхом фактичного, документального і комбінованого контролю.

Основним зобов'язанням аудитора є отримання достатньо обґрунтованих аудиторських доказів щодо реальності статей балансу.

Основними прийомами документального контролю є: зустрічна перевірка документів; взаємний контроль документів; хронологічний аналіз господарських операцій; співставлення документів, які відображають операції (факти), з документами, які їх обґрунтовують; зіставлення документів, які відображають дані про той обсяг робіт, який необхідно виконати, і фактично виконаний. Документи можуть перевірятись суцільним або вибірковим способом. Для одержання аудиторських доказів аудитор досліджує зміст господарських операцій, встановлює їх законність, доцільність і достовірність.Використовуючи всю систему наведених методів і прийомів, аудитор пізнає об'єктивну істину щодо інформації суб'єкта господарювання. Встановивши істину та підтвердивши її зібраними доказами, аудитор оприлюднює свій висновок для користувачів звітної чи будь-якої іншої, в залежності від виду аудиту, інформації.

Висновок аудитора, складений на підставі доведеної об'єктивної істини щодо будь-якої дії чи події господарюючого суб'єкта, зведе до найменшого ризик користувачів інформації. цінностей, повинні підлягати ретельній перевірці, щоб можна було впевнитись, що ці помилки допущені ненавмисно і за ними не криються факти.