Проблеми проведення аудиту в бюджетних установах

Характерною особливістю роботи бюджетних установ є те, що вони фінансуються з бюджетів різних рівнів. Поряд з цим можуть також займатися підприємницькою діяльністю і отримувати за це позабюджетні кошти. Тому в сучасних умовах ринкових перетворень актуальним стає питання за цільовим і ефективним використанням як бюджетних, так і позабюджетних коштів, матеріальних в трудових ресурсів. При цьому використовують різні форми і види контролю.

Одним з видів сучасного контролю є аудит. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ – це форма державного фінансового контролю, яка спрямована на запобігання фінансовим порушенням та забезпечення достовірності фінансової звітності. Основним завданням фінансово-господарського аудиту є сприяння бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення бухгалтерського обліку, законності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, складанні достовірної фінансової звітності та організації дієвого внутрішнього фінансового контролю.

З одного боку, фінансово-господарський аудит є формою поточного фінансового контролю, оскільки він спрямований на запобігання фінансовим порушенням, з іншого боку – формою послідуючого фінансового контролю, так як спрямований на усунення і мінімізацію наслідків допущених порушень. Розв’язяння цієї проблеми вбачається в тому, щоб об’єднати обидва види, оскільки суттєво вони різняться не між собою, а лише з попереднім контролем.

Важлива проблема – правове та нормативне забезпечення аудиту, тобто створення потужної нормативної бази, яка б чітко регламентувала проведення аудиту в бюджетних установах.

Важливим етапом проведення аудиту бюджетних установ є його організація. При організації проведення фінансово-господарського аудиту виникає необхідність знайти відповідь на питання: хто буде проводити аудит; чи у всіх бюджетних установах проводити аудит, чи тільки у тих бюджетних установах, де ревізіями та перевірками у попередніх роках не вдалося суттєво зменшити бюджетні порушення, чи тільки в тих бюджетних установах, де в попередні роки не було встановлено суттєвих порушень фінансової дисципліни, а відтак відпадає потреба здійснювати планово контроль у формі ревізії чи перевірки.
В нашій базі є такі дипломні роботи з державних фінансів управління фінансами


Найбільш реалістичною видається можливість запровадження фінансово-господарського аудиту у найближчі два-три роки силами державної контрольно-ревізійної служби не у всіх бюджетних установах, а лише у окремих із них. У яких саме – це є ще однією з проблем методологічного характеру, розв’язяння якої має наслідком визначення критеріїв відбору бюджетних установ для запровадження фінансово-господарського аудиту.

Отже, впровадження в практику контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ є вкрай необхіднішим. Воно ставить оцінку ефективності роботи органів ДКРС у залежність не від кількості виявлених сум, а від кількості попереджених правопорушень і обсягів недопущених при їх здійсненні втрат. Для досягнення ефективності від проведення аудиту необхідно зосередитися на вирішенні проблем, пов’язаних з його проведенням в бюджетних установах.

 

Готові дипломні роботи:

- Методика і організація внутрішнього аудиту підприємств
- Державний фінансовий аудит – інструмент ефективного управління державними фінансами
- Аудит виконання соціальних бюджетних програм

Всі дипломні з державних фінансів управління фінансами