Аудит заробітної плати в бюджетних установах

В становленні ринкової системи господарювання, реформування форм власності, структурної перебудови економіки України потребують наявності висококваліфікованих кадрів. Саме тому, центральне місце в аудиті діяльності установ охорони здоров’я посідає матеріальне стимулювання працівників, а саме заробітна плата, що є винагородою, обчисленою, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. У зв’язку з тим, що у кошторисах бюджетних установ у сучасних умовах витрати на заробітну плату складають від 60 до 85 відсотків, тому особлива увага повинна приділятися аудиту фонду оплати праці. Через неможливість функціонування жодної установи без матеріального стимулювання, необхідно засвідчити, що дана тема надзвичайно актуальна.

На сьогодні існує досить багато проблем, їх розглядом та розв’язанням займались такі відомі економісти як О.В. Лишиленко, Р.Л. Хом’як, В.С. Тимофєєв, Б.Ф. Усач, Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. Але всі питання ще не знайшли своєї остаточної відповіді.

При аудиті заробітної плати в установах охорони здоров’я необхідно приділити особливу увагу наступним напрямкам роботи.

Першим етапом є встановлення посадових окладів медичним працівникам та керівникам закладів охорони здоров’я у відповідності з присвоєною кваліфікаційною категорією та терміном її дії.

Наступним етапом має стати встановлення правильності підвищення схемних посадових окладів у зв’язку з наявністю наукового ступеня, почесного звання, у зв’язку з небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці.

Важливим аспектом є встановлення надбавок за тривалість безперервної роботи в окремих закладах, підрозділах та на посадах.

Обов’язковим етапом є встановлення надбавок за тривалість безперервної роботи в окремих закладах, підрозділах та на посадах.
В нашій базі є такі курсові роботи з аудиту заробітної плати


Наступним напрямком повинно стати встановлення доплат за роботу у нічний час, суміщення професій, збільшення обсягів виконуваних робіт.

Одним з основних напрямків має бути встановлення відповідності фактичної чисельності працівників кількості, затвердженій в штатному розписі.

Важливим етапом є співставлення ставок заробітної плати по розрахунково-платіжних відомостях - ставкам, затвердженим в тарифікаційних списках і штатному розписі у відповідності з передбаченим фондом заробітної плати.

Таким чином, проведення якісного і ефективного аудиту заробітної плати в закладах охорони здоров’я сприятиме стимулюванню, за допомогою оплати праці, роботи лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу. Що в свою чергу призведе до зменшення чисельності лікарів, яким невистачає робочих місць, більш високого обслуговування хворих, ефективної медичної допомоги, утримання їх на лікуванні та здійснення профілактичних заходів.

 

Готові курсові роботи:

- Аудит заробітної плати підприємства
- Аудит заробітної плати виробничого підприємства

Всі курсові з аудиту заробітної плати