Контроль виконання кошторису бюджетних установ

В комплексі національної економіки України функціонує значна кількість бюджетних установ. Відповідно до Закону України «Про державний бюджет» на відповідний рік виділяються кошти для забезпечення функціонування установ охорони здоров'я, науки, освіти, культури і інших організацій невиробничої сфери, які мають суворо цільове призначення.

Необхідно відмітити, що сьогодні в Україні нормативно-правова база ще формується і це відображається на недосконалості більшості прийнятих нормативних документів, що регулюють питання контролю виконання кошторису бюджетних установ. Виникають протиріччя в розрізі одного нормативного акту. Деякі положення мають рекомендаційний, а не обов`язковий характер, що призводить до їх недотримання, а під час перевірок – трактуються на свою користь об`єктами перевірки. Велика кількість нормативних документів є неузгодженими з нормами Конституції і знаходяться на стадії розробки. Навіть Бюджетний кодекс України містить недоліки і потребує удосконалення.

Саме тому, в умовах сьогодення масовими є порушення вимог чинного законодавства щодо обмеження використання бюджетних коштів на проведення капітального та поточного ремонту нежитлових приміщень, придбання автомобілів, утримання засобів мобільного зв'язку бюджетних установ, має місце нецільове та неефективне використання бюджетних коштів

Становлення в Україні державного фінансового контролю відбувалося одночасно з процесом державотворення і переходом до ринкових відносин. На жаль, його розбудові відповідно до нових підходів у господарюванні в перші роки незалежності не було приділено належної уваги, що призвело до багаторічного зволікання з формуванням цілісної системи контролю за використанням бюджетних коштів. Спостерігалось зниження інтересу наукової громадськості до розв’язання проблем державного фінансового контролю, і як наслідок ослаблення бюджетного контролю, що не було зумовлено реальним станом справ, зокрема зменшенням числа фінансових порушень і зловживань.
В нашій базі є такі курсові роботи з контролю і ревізії кошторису доходів і видатків бюджетних установ


На сьогоднішній день це призвело до суттєвого відставання у запровадженні форм і методів контролю. Крім того, як наслідок, на сьогодні існує досить невелика кількість літературних джерел присвячених питанням аналізу та контролю за використанням бюджетних коштів вцілому і виконання кошторису бюджетних установ зокрема.

Необхідно ще раз проаналізувати та підсумувати накопичений досвід з приводу законності, цілеспрямованості та ефективності використання бюджетних коштів та широко розкрити дане питання у методичних виданнях та наукових працях, адже сучасний розвиток бюджетних відносин потребує більш поглибленого дослідження даного питання. При цьому не слід залишати поза увагою питання застосування ПЕОМ в аналізі та контролі виконання кошторису.

 

Готові курсові роботи:

- Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків загального фонду бюджетної установи
- Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в органах державної влади
- Контроль виконання кошторису доходів і видатків науково-дослідних бюджетних установ
- Контроль фінансування і кошторисних видатків закладів освіти
- Контроль виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів влади
- Контроль виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'я
- Контроль виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освіти
- Контроль фінансування і кошторисних видатків бюджетний установ
- Контроль кошторису доходів і видатків в бюджетних установах
- Контроль виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду в установах охорони здоров'я

Всі курсові з контролю кошторису доходів і видатків