Контроль і ревізія фінансового стану установ охорони здоров’я

Зважаючи на реальний економічний потенціал України, зростає актуальність удосконалення організації контролю не лише на державному рівні, а й на рівні підприємств, установ та організацій. За таких умов аналіз виступає необхідною умовою ефективного управління діяльності суб’єктів господарювання, а контроль стає визначальним складником управління господарськими системами, що покликаний сприяти стабілізації економіки України.

В умовах нестабільності економіки України, постійних змін у законодавстві, що регламентує діяльність бюджетних установ, виникають питання щодо можливості адаптації до певних умов внутрішнього та зовнішнього середовища, набуття стабільного фінансового стану, який характеризується отриманням, організацією руху та використання ресурсного потенціалу установи.

В цілому фінансовий стан – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсного потенціалу.

Фінансовий стан бюджетних установ дуже специфічний порівняно із фінансовим станом підприємств з приватним капіталом.

Зокрема тому, що він характеризується переважно майном установи, основними засобами та матеріальними ресурсами. Основні засоби і матеріальні ресурси є необхідною умовою функціонування бюджетної установи, і тому контроль наявності і ефективності їх використання мають важливе значення. Тому основною метою установ охорони здоров’я є саме вибір оптимальних напрямків розвитку фінансового стану установи в цілому та ефективне управління основними засобами і матеріальними ресурсами.

Аналіз та контроль фінансового стану бюджетної установи є постійною необхідністю, оскільки не можливо вести господарство без відповідної та достовірної інформації щодо реального стану та співвідношення активів, інформації щодо джерел надходження та використання ресурсів а також даних щодо заборгованості установи.
В нашій базі є такі дипломні роботи з контролю і ревізії бюджетних установ фінансового стану бюджетних установ


Наявність в установі достатньої кількості необхідних основних засобів та матеріалів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності такої установи на високому рівні та його ефективне функціонування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення контролю і аналізу наявності, руху і ефективного використання основних засобів та матеріальних ресурсів установ, підприємств та організацій.

Актуальними проблемами розвитку України, які потребують невідкладного вирішення, є подолання суспільно-господарської кризи та розбудова економічно суверенної держави. Їх слід вирішувати за допомогою комплексу заходів, адекватних стану національного господарства України, а також шляхом реформування існуючих соціально-економічних механізмів та конструювання нових, притаманних розвиненим країнам світу.

 

Готові дипломні роботи:

- Контроль і ревізія фінансового стану установ охорони здоров'я

Всі дипломні з контролю фінансового стану