Дипломна робота з обліку, аналізу, контролю, аудиту і ревізії

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.

Приклад магістерської роботи з обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема магістерської дипломної роботи

Код
Організація і методика обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd874
Організація і методика складання фінансової звітності в бюджетних установахd873
Особливості формування витрат підприємства та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємстваd872
Прогнозування рейтингу комерційного банкуd871
Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі товарами в Україніd870
Вдосконалення механізму управління валютними ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльностіd869
Використання логістичних підходів в оптимізації транспортного забезпечення експортної діяльності підприємстваd868
Вдосконалення корпоративної фінансової стратегії експортноорієнтованих підприємствd867
Організація обліку і контролю дебіторської заборгованостіd866
Управління індивідуальним кредитним ризиком в банкуd865
Облік і аудит розрахунків з персоналом підприємстваd864
Теоретичні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових коштів підприємстваd863
Розвиток та особливості обліку злиття та поглинання банків в Україніd862
Облік, аналіз розрахунків з покупцями та теоретичні основи їх аудитуd861
Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємстваd860
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємстваd859
Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємствd858
Особливості обліку та оподаткування заробітної платиd857
Облік, аналіз і контроль фінансових результатів підприємствd856
Облік, аналіз і контроль реалізації товарів підприємства торгівліd855
Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ)d854
Облік та аналіз наявності і руху готової продукції на складах та в бухгалтеріїd853
Управління грошовими потоками підприємстваd852
Оподаткування сільськогосподарських підприємствd851
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємстваd850
Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналізd849
Організація і методика обліку і аналізу розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими платежами підприємстваd848
Облік і аудит операцій з основними засобами підприємстваd847
Облік і податковий аудит витрат виробничого підприємстваd846
Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та їх ефективністьd845
Облік, аналіз і аудит основних засобівd844
Облік, аналіз і аудит розрахунків за соціальним страхуванням підприємстваd843
Облік, зовнішній аудит і аналіз операційної діяльності підприємстваd842
Облік, аудит і аналіз кредиторської заборгованості на підприємствіd841
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємстваd840
Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємстваd839
Облік, аналіз і аудит операційних витрат підприємстваd838
Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядникамиd837
Облік та аудит розрахунків з оплати праціd836
Ефективність діяльності підприємства та її підвищенняd835
Організація і методика фінансового моніторингуd834
Облік, аналіз і аудит розрахунків з дебіторами підприємстваd833
Облік, аудит і аналіз матеріальних витрат підприємстваd832
Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємстваd831
Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовахd830
Організаційно-методичні засади обліку, аналізу і аудиту заробітної плати підприємстваd829
Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці підприємстваd828
Моніторинг фінансового стану підприємстваd827
Система внутрішнього фінансового контролю на підприємствіd826
Внутрішній аудит бухгалтерського обліку бюджетної установи: організація і методикаd825
Облік і аудит фінансових активів підприємстваd824
Зовнішнє середовище міжнародного маркетингу та його вплив на ефективність діяльності підприємстваd823
Організація і методика надання аудиторських послугd822
Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємстваd821
Облік і аудит фінансових витрат підприємстваd820
Облік і аудит лізингових операцій комерційного банкуd819
Облікова політика та її формування на підприємствіd818
Управління залученими депозитними ресурсами банкуd817
Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показниківd816
Організація і методика обліку і аудиту операційних витрат підприємстваd815
Облік, аналіз і аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd814
Облік, аналіз і аудит грошових коштівd813
Облік, аналіз і аудит власного капіталуd812
Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованостіd811
Управління інвестиційною привабливістю підприємстваd810
Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активівd809
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходівd808
Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витратd807
Облік, аналіз і аудит малоцінних необоротних матеріальних активівd806
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів підприємствd805
Облік, аналіз і аудит готівкових і безготівкових розрахунківd804
Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядникамиd803
Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємстваd802
Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємствd801
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту кредиторської заборгованості підприємстваd800
Ідентифікація, облік та аудит нематеріальних активівd799
Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестиційd798
Методика та організація внутрішнього аудиту в банкахd797
Діагностика фінансового стану підприємстваd796
Управління вартістю підприємства торгівліd795
Облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємстваd794
Облік, аналіз і аудит лізингових операцій підприємстваd793
Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послугd792
Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товариствіd791
Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємствіd790
Облік, аналіз і аудит заробітної плати та розрахунків з персоналом підприємстваd789
Методика і організація обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості в системі управління підприємствомd788
Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємствомd787
Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємствіd786
Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установахd785
Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методикаd784
Управління і планування прибутку підприємстваd783
Управління дебіторською заборгованістю підприємстваd782
Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємстваd781
Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежахd780
Аудит фінансового стану бюджетної установиd779
Аудит виконання соціальних бюджетних програмd778
Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємствd777
Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукціїd776
Формування фінансової стратегії на торговельному підприємствіd775
Оцінка вартості торговельного підприємстваd774
Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємством роздрібної торгівліd773
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів від операційної діяльності підприємстваd772
Облік, аналіз і контроль фінансової діяльності суб'єктів господарюванняd771
Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту лізингових операційd770
Облік, зовнішній аудит та аналіз витрат на збут у системі управління підприємствомd769
Облік і аудит власного капіталу підприємстваd768
Облік і контроль операційної діяльності сільськогосподарських підприємствd767
Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємстваd766
Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємствd765
Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємстваd764
Фінансовий аналіз стану та ефективності використання оборотних активівd763
Фінансовий аналіз активів підприємства, їх складу і структуриd762
Управління власними фінансовими ресурсамиd761
Формування і використання капіталу підприємств – аналіз стану і шляхи поліпшенняd760
Система прибуткового оподаткування юридичних і фізичних осіб та її оптимізаціяd759
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарівd758
Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологійd757
Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальникамиd756
Облік, аналіз і контроль підприємств роздрібної торгівліd755
Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємстваd754
Організація і методика обліку, контролю й аналізу операцій на поточних рахунках у банкуd753
Облік, аудит і аналіз спожитих протягом звітного періоду затратd752
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємстваd751
Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств роздрібної торгівліd750
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльностіd749
Облік і аудит операцій на рахунках підприємств в банківських установахd748
Теоретичні основи обліку і аудиту видатків на оплату праці бюджетних установd747
Облік праці та аналіз її продуктивності в підприємствіd746
Облік, контроль та фінансовий аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємстваd745
Державний фінансовий аудит – інструмент ефективного управління державними фінансамиd744
Аудиторський ризик при наданні впевненості, теорія і методологіяd743
Фінансовий аналіз і контроль ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємстваd742
Аналіз і контроль грошових коштів підприємстваd741
Економічний аналіз і контроль виробничої діяльності промислових підприємствd740
Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємстваd739
Організація і методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності суб'єкта господарюванняd738
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності)d737
Управління фінансами акціонерних товариствd736
Теоретико-методологічні основи аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd735
Організація і методика аудиту і аналізу фінансового стану підприємстваd734
Капітал підприємства та методика управління нимd733
Методика і організація обліку, аналізу і контролю зобов'язань підприємствd732
Управління фінансовим станом підприємстваd731
Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ)d730
Управління фінансами акціонерних комерційних банківd729
Організація і методика обліку, контролю та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальникамиd728
Удосконалення обліку, аудиту та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальниками підприємства торгівліd727
Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальникамиd726
Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівліd725
Організація та методика контролю розрахункових операцій підприємствd724
Організація та методика контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства сфери торгівліd723
Облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використанняd722
Управління ризиками в банкуd721
Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємствd720
Управління рекламною діяльність торговельного підприємстваd719
Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльностіd718
Управління маркетинговими процесами туристичної фірмиd717
Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу та контролю економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd716
Економічний механізм управління рестораномd715
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці та аналіз їх ефективності у менеджменті персоналу підприємстваd714
Методика і організація внутрішнього аудиту підприємствd713
Облік фінансових результатів діяльності, аналіз і аудит прибутку підприємстваd712
Методика і організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємств ресторанного господарстваd711
Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємстваd710
Управління інвестиційною діяльністю підприємстваd709
Управління якістю обслуговування клієнтів компаніїd708
Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринкуd707
Пряме оподаткування фізичних осіб та напрями удосконаленняd706
Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праціd705
Методика і організація обліку і контролю запасів і аналіз ефективності їх використання в підприємствах торгівліd704
Методика і організація обліку запасів та контроль за їх використанням в виробничих підприємствахd703
Бухгалтерський облік та звітність в Державному казначействі України та напрями їх удосконаленняd702
Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємстваd701
Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарівd700
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємствd699
Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd698
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємстваd697
Контроль і аналіз фінансування діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби Україниd696
Облік, фінансовий аналіз і аудит ефективності використання капіталу підприємстваd695
Облік і звітність доходів та видатків місцевих бюджетівd694
Стратегічний потенціал готелю «Козацький»d693
Вдосконалення системи контролю на підприємствіd692
Організація і методика аналізу і контролю розрахунків із заробітної плати в бюджетних установахd691
Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємстваd690
Аналіз і аудит фінансового стану підприємстваd689
Організація і методика фінансового аналізу і аудиту розрахункових операцій підприємствd688
Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd687
Управління формуванням позикового капіталу підприємстваd686
Управління формуванням та використанням власних фінансових ресурсів підприємстваd685
Управління структурою капіталу підприємстваd684
Оптимізація грошових потоків підприємстваd683
Формування стратегії розвитку підприємстваd682
Облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємстваd681
Облік, аналіз, аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства торгівліd680
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємстваd679
Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідаціїd678
Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутстваd677
Організація і методика аудиту дебіторської заборгованостіd676
Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємстваd675
Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємстваd674
Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємствd673
Організаційно-методологічні основи аналізу і контролю фінансового стану бюджетної установиd672
Управління власним капіталом підприємстваd671
Теоретичні і методологічні аспекти обліку, аналізу і контролю доходів та витрат бюджетних установd670
Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуттяd669
Облік, зовнішній аудит та економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd668
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємствd667
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємствd666
Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваd665
Облік нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використанняd664
Облік і аудит амортизації інших необоротних матеріальних активівd663
Організаційно-методологічні засади аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd662
Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємствd661
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу та контролю короткострокових зобов'язань підприємстваd660
Управління капіталом комерційного банку та його оптимізаціяd659
Управління фінансовими результатами підприємстваd658
Управління прибутком підприємстваd657
Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd656
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установd655
Облік, аналіз і контроль соціального страхування бюджетних установd654
Облік, аналіз і контроль розрахунків з фондами соціального страхування бюджетних установd653
Облік, аналіз і контроль поточної дебіторської заборгованості бюджетних установd652
Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установd651
Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установd650
Облік, аналіз і контроль матеріальних запасів бюджетних установd649
Облік, аналіз і контроль короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установd648
Облік, аналіз і контроль короткострокових зобов'язань бюджетних установd647
Облік, аналіз і контроль запасів бюджетних установd646
Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємствd645
Облік, аналіз і аудит соціального страхування підприємствd644
Облік, аналіз і аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємствd643
Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємствd642
Облік, аналіз і аудит поточної дебіторської заборгованості підприємствd641
Облік, аналіз і аудит позикового капіталу підприємствd640
Облік, аналіз і аудит основної діяльності підприємстваd639
Облік, аналіз і аудит оренди підприємствd638
Облік, аналіз і аудит операцій з іноземною валютою підприємствd637
Облік, аналіз і аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами підприємствd636
Облік, аналіз і аудит оборотного капіталу підприємствd635
Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємствd634
Облік, аналіз і аудит матеріальних запасів підприємствd633
Облік, аналіз і аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємствd632
Облік, аналіз і аудит короткострокових зобов'язань підприємствd631
Облік, аналіз і аудит запасів підприємствd630
Облік, аналіз і аудит джерел фінансування підприємствd629
Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємствd628
Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємствd627
Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутстваd626
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу та контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці будівельних підприємствd625
Управління формуванням та розподілом прибутку підприємстваd624
Дослідження ринкового ціноутворення на послуги підприємств готельного господарстваd623
Удосконалення стратегії управління готельного комплексуd622
Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі виробів з пластичних мас в Україніd621
Дослідження основних аспектів розвитку персоналу та організації праці на підприємстві готельного господарстваd620
Експертиза косметичних товарів при перетинанні кордонуd619
Товарознавча характеристика асортименту, якості і організація збуту пакування із картону для харчових продуктівd618
Управління якістю послуг підприємств готельного господарстваd617
Менеджмент персоналу та вдосконалення організації праці в готельному комплексі «Прем'єр Палац» м. Київd616
Формування асортименту та забезпечення конкурентності м'яких меблівd615
Управління якістю в сфері готельного господарстваd614
Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємствd613
Аудит дебіторської заборгованості підприємстваd612
Теоретичні засади аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd611
Організація і методологія контролю розрахунків автотранспортного підприємства з бюджетомd610
Формування системи професійного розвитку персоналу організаціїd609
Оподаткування діяльності підприємствd608
Оподаткування підприємств громадського харчуванняd607
Формування асортименту та забезпечення конкурентності шкіряного взуттяd606
Дослідження якості та конкурентоспроможності печива вітчизняного виробництваd605
Формування асортименту та забезпечення конкурентності лляних тканин для столової білизниd604
Планування прибутку підприємстваd603
Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)d602
Організація обліку, контроль та аналіз в управлінні безготівковими розрахунками на підприємствіd601
Облік, аналіз і аудит необоротних матеріальних активів підприємствd600
Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівліd599
Організація і методика обліку і аудиту розрахунків з постачальникамиd598
Облік, аналіз і аудит розрахунків з кредиторами підприємствd597
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту результатів операційної діяльності підприємстваd596
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності підприємствd595
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємстваd594
Облік, аналіз і аудит кредитних операцій комерційних банківd593
Облік, аналіз і аудит доходів і витрат комерційних банківd592
Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установd591
Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використанняd590
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємстваd589
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів торговельного підприємстваd588
Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємствd587
Контроль фінансового стану будівельного підприємстваd586
Контроль оборотних активів підприємстваd585
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю короткострокових зобов'язань підприємств (установ)d584
Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльностіd583
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємстваd582
Організація та методика аналізу джерел фінансування підприємстваd581
Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd580
Облік, аналіз і контроль власних надходжень бюджетних установd579
Облік, аналіз і контроль використання спеціальних коштів бюджетної установиd578
Облік, аналіз і контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиd577
Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємствd576
Облік, аналіз і аудит майна підприємствd575
Облік, аналіз і контроль майна бюджетних установd574
Облік, аналіз і контроль фінансування і видатків бюджетних установd573
Облік, аналіз і аудит адміністративно-управлінських витрат підприємств d572
Облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємствd571
Облік, аналіз і аудит валютних операцій підприємствd570
Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємствd569
Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами підприємствd568
Облік, аналіз і контроль матеріальних цінностей бюджетних установd567
Облік, аналіз і контроль доходів і видатків бюджетних установd566
Облік, аналіз і аудит прибутку підприємствd565
Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємствd564
Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємствd563
Облік, аналіз і контроль операцій на поточному рахунку бюджетних установd562
Облік, аналіз і аудит операцій на поточному рахунку підприємствd561
Облік, аналіз і контроль операцій по розрахунковому рахунку бюджетних установd560
Облік, аналіз і аудит операцій по розрахунковому рахунку підприємствd559
Облік, аналіз і контроль касових операцій бюджетних установd558
Облік, аналіз і аудит касових операцій підприємствd557
Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків бюджетних установd556
Облік, аналіз і аудит безготівкових розрахунків підприємствd555
Облік, аналіз і контроль виконання кошторису бюджетних установd554
Облік, аналіз і контроль заробітної плати бюджетних установd553
Облік, аналіз та аудит розрахунків з податку на прибуток підприємствd552
Облік, аналіз та аудит оплати праці і розрахунків з персоналомd551
Облік, аналіз та аудит розрахунків з постачальниками підприємствd550
Облік, аналіз і аудит розрахункових операцій підприємствd549
Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованості підприємствd548
Облік, аналіз і контроль кредиторської заборгованості підприємствd547
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установd546
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствd545
Облік, аналіз і контроль поточних зобов'язань бюджетних установd544
Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань підприємстваd543
Облік, аналіз і аудит зобов'язань підприємстваd542
Облік, аналіз і аудит капіталу підприємствd541
Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установd540
Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємствd539
Облік, аудит та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd538
Облік, аналіз і аудит матеріальних активів бюджетної установиd537
Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використанняd536
Облік, аналіз і контроль грошових потоків бюджетних установd535
Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установd534
Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установd533
Облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємствd532
Облік, аналіз і контроль необоротних активів виробничих підприємствd531
Облік, аналіз і аудит необоротних активів виробничих підприємствd530
Облік, аналіз і контроль необоротних активів бюджетних установd529
Облік, аналіз і аудит необоротних активів бюджетних установd528
Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установd527
Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємствd526
Облік, аналіз і контроль нематеріальних активівd525
Бухгалтерський облік та контроль в системі управління матеріальними активами установ ветеринарної медициниd524
Аналіз і контроль в системі управління грошовими потоками підприємств матеріального виробництваd523
Контроль та ревізія орендних операцій підприємств промисловостіd522
Контроль і ревізія доходів і видатків установ охорони здоров'яd521
Методологія і організація аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd520
Облік, аналіз та контроль податку на прибуток підприємствd519
Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємствd518
Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємствd517
Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємствd516
Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установd515
Облік, аналіз і аудит заробітної плати виробничих підприємствd514
Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльностіd513
Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємствіd512
Теоретично-методологічні основи аналізу і контролю грошових потоків підприємства торгівліd511
Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємствd510
Облік, аналіз і аудит грошових потоків бюджетної установиd509
Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваd508
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю витрат підприємстваd507
Теоретичні і методичні основи аналізу і контролю діяльності закладів освітиd506
Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd505
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd504
Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємстваd503
Теоретичні та методичні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd502
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованостейd501
Аудит дебіторської заборгованості підприємствd500
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю кредиторської заборгованості бюджетних установd499
Організація і методика аналізу та аудиту ризиків комерційного банкуd498
Організація і методологія аналізу і аудиту економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd497
Контроль діяльності підприємств комунального господарстваd496
Контроль виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиd495
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd494
Формуванням товарних запасів торговельного підприємстваd493
Фінансово-економічна взаємодія страхових компаній та банківських установd492
Формування асортименту та виявлення споживчих переваг щодо якості непродовольчих товарівd491
Контроль і ревізія фінансових результатів страхової компаніїd490
Удосконалення торговельно-виробничої діяльності підприємства громадського харчування ТОВ “Віктор Лтд” м. Києваd489
Управління ризиком незбалансованої ліквідності банкуd488
Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконаленняd487
Фінансовий контроль в системі управління бюджетними коштамиd486
Фінансове планування на торговельному підприємствіd485
Аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd484
Управління розвитком підприємстваd483
Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd482
Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємстваd481
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівліd480
Методологія і організація обліку і внутрішнього контролю руху матеріальних ресурсів на підприємстві активd479
Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівліd478
Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємстваd477
Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з постачальникамиd476
Аналіз платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd475
Методологія і організація контролю розрахунків з персоналом підприємстваd474
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установd473
Облік, аудит та аналіз операцій з необоротними активами торговельних підприємствd472
Облік, контроль та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd471
Облік, контроль та аналіз використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd470
Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю виконання кошторису бюджетної установиd469
Облік, контроль та аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установиd468
Облік, аудит та аналіз статутного та додаткового капіталуd467
Облік, аналіз і аудит затрат виробництва і реалізації продукції підприємств ресторанного господарстваd466
Облік і контроль формування і використання запасів бюджетної установиd465
Облік і аудит стану та ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємстваd464
Облік, контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств торгівліd463
Облік і аналіз грошових потоків підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd462
Облік, контроль та аналіз грошових потоків підприємстваd461
Методологія і організація внутрішнього контролю підприємствd460
Облік, аудит та аналіз витрат торговельного підприємстваd459
Облік, аналіз і контроль витрат операційної діяльності підприємства торгівліd458
Облік, аналіз і контроль валютних операцій підприємствd457
Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використанняd456
Облік, аналіз і контроль використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd455
Товарознавча оцінка асортименту та оцінка якості товарів лакофарбової промисловостіd454
Оцінка конкурентоспроможності і асортименту яблукd453
Оцінка конкурентоспроможності, асортименту холодильників, їх збут та мерчендайзингd452
Дослідження послуг комерційних банків Україниd451
Контроль та аналіз дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу Україниd450
Облік експортних операцій в бухгалтерському і податковому обліку та їх аналізd449
Експертиза керамічних облицювальних матеріалів та порядок їх митного оформлення при перетинанні митного кордону Україниd448
Формування асортименту та забезпечення конкурентності лляної тканиниd447
Порівняльна характеристика різних СМЗ для прання бавовняних та лляних тканинd446
Товарознавча характеристика асортименту, виявлення споживчих переваг щодо функціональних параметрів відеокамер та їх продажd445
Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та формування асортименту жіночого взуттяd444
Порівняльна характеристика асортименту та якості плодово-овочевих соків вітчизняного та зарубіжного виробництва, оцінка їх конкурентоспроможностіd443
Товарознавча експертиза та порядок оформлення морожених рибних товарів при переміщенні через митний кордон Україниd442
Дослідження споживних м'яких меблівd441
Дослідження якості та властивостей художньо-декоративних виробів з фарфору та їх митне оформленняd440
Дослідження споживних властивостей буряків, їх зберігання та комунікації зі споживачамиd439
Експертиза якості насіннячкових плодівd438
Оцінка асортименту та конкурентоспроможності парфумівd437
Експертиза якості приладів для прибирання приміщеньd436
Особливості експертизи світлотехнічних приладів побутового призначення та їх митне оформленняd435
Товарознавча характеристика та конкурентоспроможність солодкого перцю, який реалізується в м. Києві, та організація торгівлі плодоовочевою продукцієюd434
Товарознавча характеристика якості, визначення коду за УКТ ЗЕД та митне оформлення косметичних засобів для дітейd433
Управління якістю та безпечністю мийних засобів (за матеріалами магазину)d432
Порівняння споживних властивостей фарфорових виробів вітчизняного і закордонного виробництва, їх митне оформленняd431
Оцінка споживчих властивостей, якості та оптова закупівля синтетичних миючих засобів вітчизняного та іноземного виробництваd430
Порівняльна характеристика асортименту, якості та дослідження ринку декоративної косметики вітчизняного та закордонного виробництваd429
Товарознавча характеристика овочевих закусочних консервів із баклажанів та вивчення попиту на нихd428
Порядок проведення експертизи приладів для теплової переробки харчових продуктів та їх митне оформленняd427
Удосконалення оподаткування, як фактор розвитку підприємництваd426
Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємствіd425
Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”d424
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту оплати праці на підприємствахd423
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ “Готель “Салют”d422
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємстваd421
Удосконалення обліку, контролю та аналізу виробництва готової продукції (робіт, послуг)d420
Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукціїd419
Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активівd418
Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту ліквідації та оцінка банкрутства підприємстваd417
Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використанняd416
Впровадження системи управлінського обліку (контролінгу) в підприємствіd415
Товарознавча оцінка асортименту, оцінка якості, виявлення споживчих переваг лакофарбових товарів та організація їх рекламиd414
Підвищення ефективності господарської діяльності готелюd413
Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналомd412
Контроль і оцінка фінансового стану підприємствd411
Управління маркетинговими комунікаціями туристичної фірмиd410
Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарстваd409
Удосконалення обліку, аналізу і контролю статутного капіталу підприємств різних форм власностіd408
ПДВ, як складова формування дохідної частини державного бюджету Україниd407
Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВd406
Облік, аналіз і аудит розрахунків за страхуваннямd405
Облік, аналіз і аудит оплати праці та розрахунків з персоналомd404
Облік, аналіз і аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі d403
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту операцій на рахунку у банкуd402
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів і фонду оплати праціd401
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства за економічними елементамиd400
Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємстваd399
Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівліd398
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності d397
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу та аудиту ефективності використання основного капіталу підприємстваd396
Доходи та видатки в регіональних відділеннях Пенсійного фонду Україниd395
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємствd394
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту орендних операцій на підприємствахd393
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власностіd392
Система управління конкурентоспроможністю підприємства та обґрунтування напрямів її вдосконаленняd391
Обліку, аналіз і аудит заробітної плати підприємствd390
Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості на підприємствахd389
Облік і аналіз грошових коштів підприємствd388
Контроль і ревізія власних надходжень бюджетних установd387
Облік, аналіз та аудит доходів та видатків бюджетних установd386
Облік, аналіз і контроль операцій з матеріальними активами бюджетної установиd385
Облік, аналіз і аудит витрат від операційної діяльності підприємств торгівліd384
Облік, аналіз і контроль фінансування та цільового використання бюджетних коштівd383
Облік, аналіз і контроль в системі управління видатками в закладах освітиd382
Облік, аналіз і аудит розрахунків з покупцями і замовникамиd381
Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівd380
Облік, аналіз і контроль збереження та використання капіталу акціонерних товариствd379
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємстваd378
Облік, аналіз і контроль формування і використання запасів бюджетних установd377
Контроль і аналіз поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашенняd376
Облік і контроль розрахункових операцій підприємствd375
Контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиd374
Облік, аналіз і контроль формування й використання запасів торгівельного підприємстваd373
Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиd372
Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємств торгівліd371
Облік і контроль товарних операцій підприємств торгівліd370
Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств торгівліd369
Облік, аналіз і аудит експортно-імпортних операцій підприємстваd368
Теоретичні та практичні основи аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd367
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами бюджетної установиd366
Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використанняd365
Організаційно-методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємствd364
Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користуванняd363
Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої коопераціїd362
Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудитуd361
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємстваd360
Контроль і ревізія виконання кошторису загального фонду бюджетної установиd359
Контроль і ревізія праці та її оплати в закладах освітиd358
Облік, аналіз та аудит витрат операційної діяльності підприємстваd357
Контроль і ревізія поточних зобов'язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу та своєчасність їх погашенняd356
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємствd355
Формування асортиментної політики роздрібного торговельного підприємстваd354
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу та аудиту операційної діяльності підприємства торгівліd353
Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності в Україніd352
Методика і організація фінансового аналізу та аудиту розрахунків з дебіторамиd351
Контроль і ревізія фінансування і кошторисних видатків закладів освіти d350
Інформатизація органів державної влади та управління d349
Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємстваd348
Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівліd347
Закупівельна діяльність підприємства та шляхи її удосконалення d346
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталуd345
Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'яd344
Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів d343
Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства d342
Фінансовий менеджмент в страхових компаніях d341
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування d340
Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємстваd339
Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємствd338
Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємстваd337
Удосконалення обліку та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі d336
Проект комплексного закладу ресторанного господарства в Оболонському районі м. Києва d335
Облік, аналіз і зовнішній аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток d334
Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренціїd333
Облік та аудит доходів і витрат діяльності комерційних банківd332
Маркетингові дослідження проблем розвитку роздрібної торговельної мережі d331
Контроль та ревізія розрахункових операцій у госпрозрахункових установах d330
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємств d329
Управління обіговими активами торговельного підприємства d328
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і внутрішнього контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств d327
Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ d326
Облік та контроль проектно-дослідних підприємств d325
Контроль і ревізія матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництваd324
Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками d323
Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)d322
Мотиваційний механізм управління готелем d321
Розвиток спільних підприємств в економіці України d320
Управління прибутком від операційної діяльності підприємстваd319
Розвиток персоналу як напрям підвищення ефективності діяльності державних службовців d318
Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку d317
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в закладах освіти d316
Методи і форми управління персоналом в підприємствах готельного господарства d315
Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельних підприємствd314
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі d313
Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd312
Управління податками платежів у підприємстві ресторанного господарства d311
Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства d310
Управління комерційним ризиком торговельного підприємства d309
Аналіз і оцінка виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установd308
Дослідження збутової діяльності торговельно-виробничого підприємства d307
Прогнозування обсягу товарообороту торговельних підприємств d306
Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин d305
Контроль та ревізія дебіторської заборгованості в будівельних підприємствахd304
Удосконалення управління торгово-виробничою діяльністю у рестораніd303
Управління витратами торговельного підприємстваd302
Облік готівкових і безготівкових операційd301
Формування стратегії підприємства готельного господарстваd300
Контроль фінансового стану підприємстваd299
Проект комплексного закладу ресторанного господарства у Харківському районі, м. Київd298
Облік, аналіз та контроль зобов'язаньd297
Контроль та ревізія витрат у підприємствах громадського харчуванняd296
Оподаткування діяльності підприємств та його вдосконаленняd295
Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємстваd294
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах освітиd293
Удосконалення комплексу маркетингу діяльності туристичного підприємстваd292
Теоретичні і методологічні засади аналізу і контролю виконання кошторису бюджетних установ d291
Удосконалення матеріального стимулювання працівників та підвищення ефективності праці в рестораніd290
Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетних установd289
Аудит фінансового стану сільськогосподарських підприємствd288
Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків науково-дослідних бюджетних установd287
Контроль і ревізія розрахункових операцій підприємстваd286
Контроль і ревізія грошових потоків підприємств торгівліd285
Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах d284
Контроль руху грошових потоків підприємстваd283
Контроль і ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd282
Контроль і ревізія фінансового стану підприємствd281
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами на промислових підприємствахd280
Контроль і ревізія розрахунків в акціонерних товариствах d279
Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїd278
Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів d277
Контроль і ревізія фінансування та цільового використання бюджетних коштівd276
Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіd275
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d274
Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствd273
Контроль і ревізія виконання кошторису загального фонду бюджетної установи d272
Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості d271
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємствd270
Контроль і ревізія операцій з запасами підприємств торгівліd269
Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіd268
Контроль ефективності використання майна бюджетної установиd267
Контроль і ревізія діяльності приватного підприємстваd266
Облік, аналіз та аудит витрат підприємств ресторанного господарстваd265
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємствd264
Контроль і ревізія поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняd263
Контроль і ревізія товарних операцій підприємств торгівліd262
Контроль і ревізія витрат на утримання контрольно-ревізійних органівd261
Контроль і ревізія капіталу підприємстваd260
Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'яd259
Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компаніїd258
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості підприємстваd257
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установd256
Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетної установиd255
Облік, аналіз та контроль виробничих запасів підприємства d254
Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств d253
Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями d252
Контроль і ревізія фінансового стану бюджетної установиd251
Контроль ефективності використання майна бюджетної установи d250
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d249
Контроль і ревізія товарних операцій торговельного підприємства d248
Контроль і ревізія доходів та фінансування в установах охорони здоров'яd247
Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністюd246
Аудит операційної діяльності підприємства торгівлі d245
Контроль і ревізія операцій з товарними ресурсами підприємств торгівліd244
Контроль і ревізія використання виробничих матеріальних запасів d243
Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів у системі управління установою охорони здоров'яd242
Контроль і ревізія витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємств торгівліd241
Контроль та ревізія видатків по захищеним статтям кошторису d240
Контроль і ревізія операцій з матеріальними цінностями бюджетної установи d239
Облік, аналіз і контроль реалізації товарівd238
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиd237
Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах охорони здоров'яd236
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d235
Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ d234
Контроль і ревізія операційних витрат і собівартості реалізованої продукції d233
Удосконалення фінансового контролю і аналізу використання праці та її оплати d232
Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd231
Аналіз і контроль фінансових результатів підприємств торгівліd230
Контроль і аудит операційних витрат підприємства d229
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємстваd228
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd227
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установd226
Контроль необоротних активівd225
Контроль і ревізія доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установахd224
Ревізія і контроль доходів і видатків на науково-дослідну роботуd223
Контроль і ревізія видатків на утримання контрольно-ревізійних органівd222
Удосконалення фінансового контролю та аналізу використання матеріальних ресурсівd221
Контроль і ревізія операцій з коштами бюджетної установи d220
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю виконання кошторису доходів і видатків у закладах освітиd219
Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю органів виконавчої владиd218
Організація та методика аналізу та контролю кредитів комерційного банкуd217
Контроль і ревізія товарних операцій торговельних підприємствd216
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської заборгованості підприємствd215
Організаційно-методологічні аспекти контролю і аналізу фінансового стану установ охорони здоров'яd214
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освітиd213
Контроль і ревізія фінансових результатів торговельного підприємстваd212
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду в установах охорони здоров'яd211
Аналіз і контроль виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яd210
Фінансовий аналіз і контроль у пенсійному фондіd209
Фінансовий аналіз і контроль діяльності установ державного казначейства d208
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємства d207
Контроль і ревізія касових операцій в торгівельних підприємствах d206
Контроль і ревізія фінансування і кошторисних видатків у закладах освіти d205
Контроль і ревізія касових операцій фінансово-кредитних установd204
Видатки на утримання органів виконавчої владиd203
Організаційні та методологічні основи оцінки та аналізу фінансового стану підприємства d202
Касові операції та операції на рахунках банкуd201
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'яd200
Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd199
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю операцій з товарними ресурсамиd198
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освітиd197
Аналіз та оцінка діяльності бюджетних установd196
Аналіз і контроль розміщення капіталу та ефективності і інтенсивності його використання в акціонерних товариствахd195
Аналіз та діагностика ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd194
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd193
Облік, аналіз та аудит заробітної плати підприємстваd192
Облік, аналіз та аудит витрат на оплату праці d191
Аналіз та оцінка зобов'язаньd190
Фінансовий аналіз боргових зобов'язань державиd189
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та напрямки його вдосконалення d188
Фінансові аспекти розвитку страхового ринку України d187
Аналіз системи визначення рівня оплати праці службовців закордонних дипломатичних установd186
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємстваd185
Аналіз та оцінка фінансового стану комерційного банкуd184
Фінансовий аналіз діяльності страхових компанійd183
Аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємств d182
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможностіd181
Аналіз і оцінка фінансового стану підприємствd180
Аналіз та оцінка майна бюджетних установd179
Контроль та аудит матеріальних активів в підприємстві приватної власності d178
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиd177
Контроль і ревізія фінансового стану закладів освітиd176
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яd175
Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd174
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиd173
Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d172
Контроль та аудит грошових потоків у закритих акціонерних товариствахd171
Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництваd170
Аналіз стану контрольно-ревізійної роботи та шляхи її удосконалення d169
Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємствd168
Контроль та ревізія фінансового стану бюджетних установ d167
Контроль і ревізія розрахунків з органами державного соціального страхування в органах виконавчої владиd166
Контроль і ревізія витрат на утримання органів державного управління d164
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах культури d163
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціальних коштів в установах охорони здоров'яd162
Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств d161
Контроль і ревізія формування та використання запасів у ветеринарних лікарнях d160
Контроль та ревізія розрахунків з бюджетом підприємств торгівлі d159
Контроль та ревізія капіталу акціонерних товариств d158
Контроль та ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d157
Контроль та ревізія ефективності використання активів підприємств громадського харчуванняd156
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в підприємствах сфери матеріального виробництваd155
Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої владиd153
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами бюджетних установ d152
Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств d151
Контроль і ревізія видатків на поточний та капітальний ремонт в закладах освітиd149
Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствах d148
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd147
Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємствd146
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах культуриd145
Контроль та ревізія фінансування і кошторисних видатків закладів освіти d144
Контроль та ревізія матеріальних оборотних активів підприємств d143
Контроль і ревізія операцій з товарними запасами на підприємствах сфери товарного обігуd142
Контроль і ревізія розрахунків по податкам і обов'язковим платежам до бюджету в промислових підприємствахd141
Контроль та ревізія касових і розрахункових операцій у науково-дослідних установах d139
Контроль і ревізія фінансового стану установ охорони здоров'яd138
Контроль та ревізія руху статутного капіталу підприємствd137
Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівліd136
Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності органів виконавчої влади d135
Контроль та ревізія руху матеріальних ресурсів будівельних підприємствd134
Контроль та ревізія товарних операцій підприємств торгівлі d133
Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах охорони здоров'яd131
Контроль та ревізія стану кредиторської заборгованості закладів освіти d130
Контроль і ревізія касових та розрахункових операцій в підприємствах товарного обігуd129
Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в акціонерних товариствах d128
Контроль та ревізія валютних операцій акціонерних товариств d127
Контроль і ревізія виробничої діяльності підприємств агропромислового комплексу d126
Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиd125
Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігуd124
Контроль і ревізія витрат на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd123
Контроль та ревізія адміністративно-управлінських витрат промислових підприємств d122
Контроль та ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd121
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах освітиd120
Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої владиd119
Контроль і ревізія операцій з кредитами у національній і іноземній валюті в акціонерних товариствахd118
Контроль і ревізія розрахунків в органах державного управлінняd117
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в установах охорони здоров'яd116
Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігуd115
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціальних коштів в установах охорони здоров'яd113
Контроль та ревізія дебіторської заборгованості підприємств торгівліd112
Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариствd111
Контроль і ревізія видатків на утримання органів виконавчої владиd110
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами промислових підприємствd109
Контроль депозитних та кредитних операцій комерційного банкуd107
Контроль та ревізія операційних витрат та собівартості реалізованої продукції підприємств промисловостіd106
Контроль і ревізія використання спеціальних коштів в установах освітиd105
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в закладах освітиd104
Контроль і ревізія валютних операцій в фінансово-кредитних установахd103
Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd102
Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установd101
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків органів Державного казначейства Україниd100
Контроль і ревізія видатків на оплату праці в закладах культуриd099
Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd098
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівліd096
Контроль і ревізія видатків житлово-комунальних господарствd095
Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами в органах виконавчої владиd094
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах Державного казначейства Україниd093
Контроль і ревізія касових операцій та операцій на рахунках в банку в установах соціального захисту населенняd092
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в органах виконавчої владиd091
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах соціального захисту населенняd090
Контроль та ревізія фінансового стану підприємстваd089
Контроль і ревізія касових операцій та операцій на поточних рахунках в установах виконавчої владиd088
Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd087
Контроль і ревізія асигнувань і кошторисних видатків в установах охорони здоров'яd086
Контроль та ревізія операцій з цінними паперамиd085
Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів охорони здоров'яd084
Удосконалення обліку і контролю операцій з коштами в закладах освітиd083
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установиd082
Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствахd081
Вдосконалення обліку та контролю виробничих запасів підприємствd080
Теорія і практика використання систем автоматизованої обробки обліково-економічної інформації в управлінні господарською діяльністю підприємствd079
Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd078
Контроль і ревізія витрат паливно-енергетичних ресурсів і стану розрахунків по них в підприємствах торгівліd077
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'яd076
Контроль і ревізія діяльності селищних радd075
Організація та планування контрольно-ревізійної роботиd074
Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції проектної організаціїd073
Контроль і ревізія операцій з матеріальними оборотними активамиd072
Контроль і ревізія руху товарівd071
Контроль і ревізія матеріальних активів в органах виконавчої владиd070
Контроль і ревізія асигнування кошторисних видатків органів управлінняd069
Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освітиd068
Контроль і ревізія асигнувань та видатків на утримання загальноосвітніх шкілd067
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd066
Контроль і ревізія зобов'язань підприємств торгівліd065
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd064
Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фондуd063
Контроль і ревізія фінансової діяльності акціонерних товариствd062
Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств торгівліd061
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладу охорони здоров'яd060
Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствахd059
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах охорони здоров'яd058
Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd057
Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використанняd056
Контроль і ревізія доходів та цільових надходженьd055
Контроль і ревізія розрахунків з підприємствами паливно-енергетичного комплексуd054
Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків органів виконавчої владиd053
Контроль і ревізія фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємствd052
Контроль і ревізія руху матеріальних цінностейd051
Контроль і ревізія фінансового стану спільних підприємствd050
Контроль і ревізія дебіторської і кредиторської заборгованостіd049
Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємстваd048
Контроль і ревізія фінансового стану комерційного банкуd047
Контроль і ревізія видатків казначействаd046
Контроль і ревізія капіталу та ефективності його використання в акціонерних товариствахd045
Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в підприємствах торгівліd044
Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівліd043
Контроль і ревізія фонду заробітної плати та стану розрахунків з персоналом в підприємствах торгівліd042
Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежамd041
Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствахd040
Контроль і ревізія витрат підприємств житлово-комунального господарстваd039
Контроль і ревізія виконання кошторису в органах виконавчої владиd038
Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd037
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd036
Контроль і ревізія видатків на утримання приміщень в бюджетних установахd035
Контроль і ревізія фінансових результатів підприємств торгівліd034
Контроль і ревізія експортно-імпортних та валютних операційd033
Контроль і ревізія витрат підприємств агропромислового комплексуd032
Контроль і ревізія операцій з оборотними матеріальними активами в установах охорони здоров'яd031
Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексуd030
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd029
Контроль і ревізія фінансового стану торговельних підприємствd028
Контроль і ревізія власного та позикового капіталуd027
Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності акціонерних товариствd026
Контроль і ревізія фінансового стану підприємств громадського харчуванняd025
Організація та планування контрольно-ревізійної роботи і методика прийняття рішень за її результатамиd024
Контроль і ревізія кредитно-інвестиційного портфелю комерційного банкуd023
Контроль і ревізія активів, капіталу та зобов'язань банківських установd022
Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd021
Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої владиd020
Контроль і ревізія відрахувань на соціальні заходи і стану розрахунків по нихd019
Контроль і ревізія розрахунків по обов'язкових платежах з бюджетомd018
Контроль і ревізія, їх стан та розвиток в ринковій економіціd017
Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків установ соціального захистуd016
Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності установ житлово-комунального господарстваd015
Контроль і ревізія фінансової діяльності підприємств з іноземним капіталомd014
Контроль і ревізія руху грошових коштів і стану розрахунківd013
Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків на утримання закладів освітиd012
Контроль і ревізія асигнувань видатків установ охорони здоров'яd011
Контроль і ревізія валових доходів та валових витрат підприємств торгівліd010
Контроль і ревізія грошових коштів та стану розрахунків в закладах культуриd009
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах культуриd008
Контроль і ревізія стану обліку та розрахунків з бюджетомd007
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованостіd006
Контроль і ревізія операцій з основними засобами та нематеріальними активами в підприємствах промисловостіd005
Контроль і ревізія операцій з цінними паперамиd004
Контроль і ревізія товарних операцій підприємств роздрібної торгівліd003
Контроль і ревізія результатів приватизації майна підприємств торгівліd002
Контроль і ревізія витрат підприємств громадського харчуванняd001
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1