Дипломна робота з контролю і ревізії

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад магістерської роботи з обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Організація і методика обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd874
Дипломна робота Організація і методика складання фінансової звітності в бюджетних установахd873
Дипломна робота Особливості формування витрат підприємства та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємстваd872
Дипломна робота Прогнозування рейтингу комерційного банкуd871
Дипломна робота Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі товарами в Україніd870
Дипломна робота Вдосконалення механізму управління валютними ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльностіd869
Дипломна робота Використання логістичних підходів в оптимізації транспортного забезпечення експортної діяльності підприємстваd868
Дипломна робота Вдосконалення корпоративної фінансової стратегії експортноорієнтованих підприємствd867
Дипломна робота Організація обліку і контролю дебіторської заборгованостіd866
Дипломна робота Управління індивідуальним кредитним ризиком в банкуd865
Дипломна робота Облік і аудит розрахунків з персоналом підприємстваd864
Дипломна робота Теоретичні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту грошових коштів підприємстваd863
Дипломна робота Розвиток та особливості обліку злиття та поглинання банків в Україніd862
Дипломна робота Облік, аналіз розрахунків з покупцями та теоретичні основи їх аудитуd861
Дипломна робота Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємстваd860
Дипломна робота Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємстваd859
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості підприємствd858
Дипломна робота Особливості обліку та оподаткування заробітної платиd857
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль фінансових результатів підприємствd856
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль реалізації товарів підприємства торгівліd855
Дипломна робота Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ)d854
Дипломна робота Облік та аналіз наявності і руху готової продукції на складах та в бухгалтеріїd853
Дипломна робота Управління грошовими потоками підприємстваd852
Дипломна робота Оподаткування сільськогосподарських підприємствd851
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками підприємстваd850
Дипломна робота Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналізd849
Дипломна робота Організація і методика обліку і аналізу розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими платежами підприємстваd848
Дипломна робота Облік і аудит операцій з основними засобами підприємстваd847
Дипломна робота Облік і податковий аудит витрат виробничого підприємстваd846
Дипломна робота Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та їх ефективністьd845
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобівd844
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків за соціальним страхуванням підприємстваd843
Дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз операційної діяльності підприємстваd842
Дипломна робота Облік, аудит і аналіз кредиторської заборгованості на підприємствіd841
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємстваd840
Дипломна робота Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядникамиd837
Дипломна робота Облік та аудит розрахунків з оплати праціd836
Дипломна робота Ефективність діяльності підприємства та її підвищенняd835
Дипломна робота Організація і методика фінансового моніторингуd834
Дипломна робота Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовахd830
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці підприємстваd828
Дипломна робота Моніторинг фінансового стану підприємстваd827
Дипломна робота Система внутрішнього фінансового контролю на підприємствіd826
Дипломна робота Внутрішній аудит бухгалтерського обліку бюджетної установи: організація і методикаd825
Дипломна робота Зовнішнє середовище міжнародного маркетингу та його вплив на ефективність діяльності підприємстваd823
Дипломна робота Організація і методика надання аудиторських послугd822
Дипломна робота Облік і аудит лізингових операцій комерційного банкуd819
Дипломна робота Управління залученими депозитними ресурсами банкуd817
Дипломна робота Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показниківd816
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd814
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштівd813
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталуd812
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованостіd811
Дипломна робота Управління інвестиційною привабливістю підприємстваd810
Дипломна робота Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активівd809
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходівd808
Дипломна робота Методика та організація внутрішнього аудиту в банкахd797
Дипломна робота Діагностика фінансового стану підприємстваd796
Дипломна робота Управління вартістю підприємства торгівліd795
Дипломна робота Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послугd792
Дипломна робота Облік, контроль та аналіз формування та використання власного капіталу в акціонерному товариствіd791
Дипломна робота Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установахd785
Дипломна робота Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методикаd784
Дипломна робота Управління і планування прибутку підприємстваd783
Дипломна робота Управління дебіторською заборгованістю підприємстваd782
Дипломна робота Аудит фінансового стану бюджетної установиd779
Дипломна робота Аудит виконання соціальних бюджетних програмd778
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль грошових коштів підприємствd777
Дипломна робота Формування фінансової стратегії на торговельному підприємствіd775
Дипломна робота Оцінка вартості торговельного підприємстваd774
Дипломна робота Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємством роздрібної торгівліd773
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль фінансової діяльності суб'єктів господарюванняd771
Дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту лізингових операційd770
Дипломна робота Облік і контроль операційної діяльності сільськогосподарських підприємствd767
Дипломна робота Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємстваd766
Дипломна робота Аналіз і оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємствd765
Дипломна робота Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємстваd764
Дипломна робота Фінансовий аналіз стану та ефективності використання оборотних активівd763
Дипломна робота Фінансовий аналіз активів підприємства, їх складу і структуриd762
Дипломна робота Управління власними фінансовими ресурсамиd761
Дипломна робота Формування і використання капіталу підприємств – аналіз стану і шляхи поліпшенняd760
Дипломна робота Система прибуткового оподаткування юридичних і фізичних осіб та її оптимізаціяd759
Дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарівd758
Дипломна робота Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологійd757
Дипломна робота Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальникамиd756
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль підприємств роздрібної торгівліd755
Дипломна робота Організація і методика обліку, контролю й аналізу операцій на поточних рахунках у банкуd753
Дипломна робота Облік, аудит і аналіз спожитих протягом звітного періоду затратd752
Дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємстваd751
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств роздрібної торгівліd750
Дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльностіd749
Дипломна робота Облік і аудит операцій на рахунках підприємств в банківських установахd748
Дипломна робота Теоретичні основи обліку і аудиту видатків на оплату праці бюджетних установd747
Дипломна робота Облік праці та аналіз її продуктивності в підприємствіd746
Дипломна робота Облік, контроль та фінансовий аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємстваd745
Дипломна робота Державний фінансовий аудит – інструмент ефективного управління державними фінансамиd744
Дипломна робота Аудиторський ризик при наданні впевненості, теорія і методологіяd743
Дипломна робота Фінансовий аналіз і контроль ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємстваd742
Дипломна робота Аналіз і контроль грошових коштів підприємстваd741
Дипломна робота Економічний аналіз і контроль виробничої діяльності промислових підприємствd740
Дипломна робота Теоретико-методологічні засади контролю і аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємстваd739
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1