Дипломна робота з аналізу, контролю, аудиту і ревізії

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Зразок магістерської роботи з аудиту, контролю, обліку, аналізу та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, стійкості, рентабельності)d737
Дипломна робота Управління фінансами акціонерних товариствd736
Дипломна робота Теоретико-методологічні основи аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd735
Дипломна робота Капітал підприємства та методика управління нимd733
Дипломна робота Методика і організація обліку, аналізу і контролю зобов'язань підприємствd732
Дипломна робота Управління фінансовим станом підприємстваd731
Дипломна робота Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ)d730
Дипломна робота Управління фінансами акціонерних комерційних банківd729
Дипломна робота Організація і методика обліку, контролю та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальникамиd728
Дипломна робота Удосконалення обліку, аудиту та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальниками підприємства торгівліd727
Дипломна робота Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальникамиd726
Дипломна робота Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівліd725
Дипломна робота Організація та методика контролю розрахункових операцій підприємствd724
Дипломна робота Організація та методика контролю фінансової стійкості та платоспроможності підприємства сфери торгівліd723
Дипломна робота Облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використанняd722
Дипломна робота Управління ризиками в банкуd721
Дипломна робота Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємствd720
Дипломна робота Управління рекламною діяльність торговельного підприємстваd719
Дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльностіd718
Дипломна робота Управління маркетинговими процесами туристичної фірмиd717
Дипломна робота Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу та контролю економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd716
Дипломна робота Економічний механізм управління рестораномd715
Дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці та аналіз їх ефективності у менеджменті персоналу підприємстваd714
Дипломна робота Методика і організація внутрішнього аудиту підприємствd713
Дипломна робота Методика і організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємств ресторанного господарстваd711
Дипломна робота Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємстваd710
Дипломна робота Управління інвестиційною діяльністю підприємстваd709
Дипломна робота Управління якістю обслуговування клієнтів компаніїd708
Дипломна робота Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринкуd707
Дипломна робота Пряме оподаткування фізичних осіб та напрями удосконаленняd706
Дипломна робота Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праціd705
Дипломна робота Методика і організація обліку і контролю запасів і аналіз ефективності їх використання в підприємствах торгівліd704
Дипломна робота Методика і організація обліку запасів та контроль за їх використанням в виробничих підприємствахd703
Дипломна робота Бухгалтерський облік та звітність в Державному казначействі України та напрями їх удосконаленняd702
Дипломна робота Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємстваd701
Дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємстваd697
Дипломна робота Контроль і аналіз фінансування діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби Україниd696
Дипломна робота Облік і звітність доходів та видатків місцевих бюджетівd694
Дипломна робота Стратегічний потенціал готелю «Козацький»d693
Дипломна робота Вдосконалення системи контролю на підприємствіd692
Дипломна робота Організація і методика аналізу і контролю розрахунків із заробітної плати в бюджетних установахd691
Дипломна робота Аналіз і аудит фінансового стану підприємстваd689
Дипломна робота Організація і методика фінансового аналізу і аудиту розрахункових операцій підприємствd688
Дипломна робота Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємстваd687
Дипломна робота Управління формуванням позикового капіталу підприємстваd686
Дипломна робота Управління формуванням та використанням власних фінансових ресурсів підприємстваd685
Дипломна робота Управління структурою капіталу підприємстваd684
Дипломна робота Оптимізація грошових потоків підприємстваd683
Дипломна робота Формування стратегії розвитку підприємстваd682
Дипломна робота Облік, аналіз, аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства торгівліd680
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємстваd679
Дипломна робота Оцінка банкрутства підприємства, облік і аудит його ліквідаціїd678
Дипломна робота Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутстваd677
Дипломна робота Організація і методика аудиту дебіторської заборгованостіd676
Дипломна робота Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємстваd675
Дипломна робота Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту власного капіталу торговельного підприємстваd674
Дипломна робота Організаційно-методологічні основи аналізу і контролю фінансового стану бюджетної установиd672
Дипломна робота Управління власним капіталом підприємстваd671
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти обліку, аналізу і контролю доходів та витрат бюджетних установd670
Дипломна робота Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуттяd669
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів підприємствd667
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємствd666
Дипломна робота Теоретичні і методологічні засади фінансового аналізу та контролю ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваd665
Дипломна робота Облік нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використанняd664
Дипломна робота Облік і аудит амортизації інших необоротних матеріальних активівd663
Дипломна робота Організаційно-методологічні засади аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd662
Дипломна робота Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємствd661
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу та контролю короткострокових зобов'язань підприємстваd660
Дипломна робота Управління капіталом комерційного банку та його оптимізаціяd659
Дипломна робота Управління фінансовими результатами підприємстваd658
Дипломна робота Управління прибутком підприємстваd657
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd656
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установd655
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль соціального страхування бюджетних установd654
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль розрахунків з фондами соціального страхування бюджетних установd653
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль поточної дебіторської заборгованості бюджетних установd652
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установd651
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установd650
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль матеріальних запасів бюджетних установd649
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установd648
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль короткострокових зобов'язань бюджетних установd647
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль запасів бюджетних установd646
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємствd645
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит соціального страхування підприємствd644
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємствd643
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами підприємствd636
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит оборотного капіталу підприємствd635
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємствd634
Дипломна робота Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки його можливості банкрутстваd626
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу та контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці будівельних підприємствd625
Дипломна робота Управління формуванням та розподілом прибутку підприємстваd624
Дипломна робота Дослідження ринкового ціноутворення на послуги підприємств готельного господарстваd623
Дипломна робота Удосконалення стратегії управління готельного комплексуd622
Дипломна робота Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі виробів з пластичних мас в Україніd621
Дипломна робота Дослідження основних аспектів розвитку персоналу та організації праці на підприємстві готельного господарстваd620
Дипломна робота Експертиза косметичних товарів при перетинанні кордонуd619
Дипломна робота Товарознавча характеристика асортименту, якості і організація збуту пакування із картону для харчових продуктівd618
Дипломна робота Управління якістю послуг підприємств готельного господарстваd617
Дипломна робота Менеджмент персоналу та вдосконалення організації праці в готельному комплексі «Прем'єр Палац» м. Київd616
Дипломна робота Формування асортименту та забезпечення конкурентності м'яких меблівd615
Дипломна робота Управління якістю в сфері готельного господарстваd614
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1