Дипломна робота з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і ревізії

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Зразок дипломної роботи з фінансового менеджменту, економіки підприємництва, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємствd613
Дипломна робота Аудит дебіторської заборгованості підприємстваd612
Дипломна робота Теоретичні засади аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd611
Дипломна робота Організація і методологія контролю розрахунків автотранспортного підприємства з бюджетомd610
Дипломна робота Формування системи професійного розвитку персоналу організаціїd609
Дипломна робота Оподаткування діяльності підприємствd608
Дипломна робота Оподаткування підприємств громадського харчуванняd607
Дипломна робота Формування асортименту та забезпечення конкурентності шкіряного взуттяd606
Дипломна робота Дослідження якості та конкурентоспроможності печива вітчизняного виробництваd605
Дипломна робота Формування асортименту та забезпечення конкурентності лляних тканин для столової білизниd604
Дипломна робота Планування прибутку підприємстваd603
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)d602
Дипломна робота Організація обліку, контроль та аналіз в управлінні безготівковими розрахунками на підприємствіd601
Дипломна робота Організація і методика обліку і аудиту розрахунків з постачальникамиd598
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу та аудиту результатів операційної діяльності підприємстваd596
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємстваd594
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит кредитних операцій комерційних банківd593
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит доходів і витрат комерційних банківd592
Дипломна робота Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установd591
Дипломна робота Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використанняd590
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів торговельного підприємстваd588
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємствd587
Дипломна робота Контроль фінансового стану будівельного підприємстваd586
Дипломна робота Контроль оборотних активів підприємстваd585
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю короткострокових зобов'язань підприємств (установ)d584
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльностіd583
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємстваd582
Дипломна робота Організація та методика аналізу джерел фінансування підприємстваd581
Дипломна робота Аналіз і облік платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійd580
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль власних надходжень бюджетних установd579
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль використання спеціальних коштів бюджетної установиd578
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиd577
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємствd576
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит майна підприємствd575
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль майна бюджетних установd574
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль фінансування і видатків бюджетних установd573
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит адміністративно-управлінських витрат підприємств d572
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємствd569
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль матеріальних цінностей бюджетних установd567
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль доходів і видатків бюджетних установd566
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит прибутку підприємствd565
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль власного капіталу підприємствd564
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль операцій на поточному рахунку бюджетних установd562
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль операцій по розрахунковому рахунку бюджетних установd560
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль касових операцій бюджетних установd558
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит касових операцій підприємствd557
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків бюджетних установd556
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль виконання кошторису бюджетних установd554
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль заробітної плати бюджетних установd553
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит розрахунків з податку на прибуток підприємствd552
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль кредиторської заборгованості підприємствd547
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установd546
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствd545
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль поточних зобов'язань бюджетних установd544
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установd540
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит матеріальних активів бюджетної установиd537
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль грошових потоків бюджетних установd535
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль грошових коштів бюджетних установd533
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль необоротних активів виробничих підприємствd531
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит необоротних активів виробничих підприємствd530
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль необоротних активів бюджетних установd529
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит необоротних активів бюджетних установd528
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установd527
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємствd526
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль нематеріальних активівd525
Дипломна робота Бухгалтерський облік та контроль в системі управління матеріальними активами установ ветеринарної медициниd524
Дипломна робота Аналіз і контроль в системі управління грошовими потоками підприємств матеріального виробництваd523
Дипломна робота Контроль та ревізія орендних операцій підприємств промисловостіd522
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів і видатків установ охорони здоров'яd521
Дипломна робота Методологія і організація аналізу і аудиту фінансового стану підприємстваd520
Дипломна робота Облік, аналіз та контроль податку на прибуток підприємствd519
Дипломна робота Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємствd518
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємствd517
Дипломна робота Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установd515
Дипломна робота Теоретично-методологічні основи аналізу і контролю грошових потоків підприємства торгівліd511
Дипломна робота Теоретично-методичні основи обліку та контролю грошових коштів підприємствd510
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових потоків бюджетної установиd509
Дипломна робота Методологія та організація фінансового аналізу і контролю витрат підприємстваd507
Дипломна робота Теоретичні і методичні основи аналізу і контролю діяльності закладів освітиd506
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd505
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd504
Дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємстваd503
Дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd502
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль дебіторської та кредиторської заборгованостейd501
Дипломна робота Аудит дебіторської заборгованості підприємствd500
Дипломна робота Методологія та організація фінансового аналізу і контролю кредиторської заборгованості бюджетних установd499
Дипломна робота Організація і методика аналізу та аудиту ризиків комерційного банкуd498
Дипломна робота Контроль діяльності підприємств комунального господарстваd496
Дипломна робота Контроль виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиd495
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль товарних операцій підприємств торгівліd494
Дипломна робота Формуванням товарних запасів торговельного підприємстваd493
Дипломна робота Фінансово-економічна взаємодія страхових компаній та банківських установd492
Дипломна робота Формування асортименту та виявлення споживчих переваг щодо якості непродовольчих товарівd491
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів страхової компаніїd490
Дипломна робота Удосконалення торговельно-виробничої діяльності підприємства громадського харчування ТОВ “Віктор Лтд” м. Києваd489
Дипломна робота Управління ризиком незбалансованої ліквідності банкуd488
Дипломна робота Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконаленняd487
Дипломна робота Фінансовий контроль в системі управління бюджетними коштамиd486
Дипломна робота Фінансове планування на торговельному підприємствіd485
Дипломна робота Аналіз і контроль фінансового стану бюджетних установd484
Дипломна робота Управління розвитком підприємстваd483
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1