Дипломна робота з аудиту, обліку, аналізу і товарознавства

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Зразок магістерської роботи з економіки, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Теоретичні та практичні основи аналізу і аудиту дебіторської заборгованостіd367
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами бюджетної установиd366
Дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використанняd365
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємствd364
Дипломна робота Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користуванняd363
Дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів підприємств споживчої коопераціїd362
Дипломна робота Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудитуd361
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємстваd360
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису загального фонду бюджетної установиd359
Дипломна робота Контроль і ревізія праці та її оплати в закладах освітиd358
Дипломна робота Контроль і ревізія поточних зобов'язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу та своєчасність їх погашенняd356
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємствd355
Дипломна робота Формування асортиментної політики роздрібного торговельного підприємстваd354
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу та аудиту операційної діяльності підприємства торгівліd353
Дипломна робота Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності в Україніd352
Дипломна робота Методика і організація фінансового аналізу та аудиту розрахунків з дебіторамиd351
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансування і кошторисних видатків закладів освіти d350
Дипломна робота Інформатизація органів державної влади та управління d349
Дипломна робота Удосконалення обліку та контролю товарних ресурсів і аналіз ефективності їх використання в системі управління підприємствами торгівліd347
Дипломна робота Закупівельна діяльність підприємства та шляхи її удосконалення d346
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу власного капіталуd345
Дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'яd344
Дипломна робота Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів d343
Дипломна робота Облік, контроль та аналіз товарних запасів підприємства d342
Дипломна робота Фінансовий менеджмент в страхових компаніях d341
Дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування d340
Дипломна робота Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємстваd339
Дипломна робота Теоретичні та методичні основи аналізу і контролю фінансових результатів діяльності торговельних підприємствd338
Дипломна робота Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємстваd337
Дипломна робота Удосконалення обліку та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі d336
Дипломна робота Проект комплексного закладу ресторанного господарства в Оболонському районі м. Києва d335
Дипломна робота Облік, аналіз і зовнішній аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток d334
Дипломна робота Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренціїd333
Дипломна робота Маркетингові дослідження проблем розвитку роздрібної торговельної мережі d331
Дипломна робота Контроль та ревізія розрахункових операцій у госпрозрахункових установах d330
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємств d329
Дипломна робота Управління обіговими активами торговельного підприємства d328
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і внутрішнього контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств d327
Дипломна робота Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ d326
Дипломна робота Облік та контроль проектно-дослідних підприємств d325
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництваd324
Дипломна робота Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками d323
Дипломна робота Мотиваційний механізм управління готелем d321
Дипломна робота Розвиток спільних підприємств в економіці України d320
Дипломна робота Управління прибутком від операційної діяльності підприємстваd319
Дипломна робота Розвиток персоналу як напрям підвищення ефективності діяльності державних службовців d318
Дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку d317
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в закладах освіти d316
Дипломна робота Методи і форми управління персоналом в підприємствах готельного господарства d315
Дипломна робота Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельних підприємствd314
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі d313
Дипломна робота Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яd312
Дипломна робота Управління податками платежів у підприємстві ресторанного господарства d311
Дипломна робота Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства d310
Дипломна робота Управління комерційним ризиком торговельного підприємства d309
Дипломна робота Аналіз і оцінка виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установd308
Дипломна робота Дослідження збутової діяльності торговельно-виробничого підприємства d307
Дипломна робота Прогнозування обсягу товарообороту торговельних підприємств d306
Дипломна робота Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин d305
Дипломна робота Контроль та ревізія дебіторської заборгованості в будівельних підприємствахd304
Дипломна робота Удосконалення управління торгово-виробничою діяльністю у рестораніd303
Дипломна робота Управління витратами торговельного підприємстваd302
Дипломна робота Облік готівкових і безготівкових операційd301
Дипломна робота Формування стратегії підприємства готельного господарстваd300
Дипломна робота Контроль фінансового стану підприємстваd299
Дипломна робота Проект комплексного закладу ресторанного господарства у Харківському районі, м. Київd298
Дипломна робота Облік, аналіз та контроль зобов'язаньd297
Дипломна робота Контроль та ревізія витрат у підприємствах громадського харчуванняd296
Дипломна робота Оподаткування діяльності підприємств та його вдосконаленняd295
Дипломна робота Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємстваd294
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в закладах освітиd293
Дипломна робота Удосконалення комплексу маркетингу діяльності туристичного підприємстваd292
Дипломна робота Теоретичні і методологічні засади аналізу і контролю виконання кошторису бюджетних установ d291
Дипломна робота Удосконалення матеріального стимулювання працівників та підвищення ефективності праці в рестораніd290
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетних установd289
Дипломна робота Аудит фінансового стану сільськогосподарських підприємствd288
Дипломна робота Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків науково-дослідних бюджетних установd287
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахункових операцій підприємстваd286
Дипломна робота Контроль і ревізія грошових потоків підприємств торгівліd285
Дипломна робота Контроль і ревізія грошових коштів в державних підприємствах d284
Дипломна робота Контроль руху грошових потоків підприємстваd283
Дипломна робота Контроль і ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd282
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану підприємствd281
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами на промислових підприємствахd280
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків в акціонерних товариствах d279
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїd278
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансування та цільового використання бюджетних коштівd276
Дипломна робота Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіd275
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d274
Дипломна робота Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствd273
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису загального фонду бюджетної установи d272
Дипломна робота Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості d271
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів торговельних підприємствd270
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з запасами підприємств торгівліd269
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіd268
Дипломна робота Контроль ефективності використання майна бюджетної установиd267
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності приватного підприємстваd266
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит витрат підприємств ресторанного господарстваd265
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємствd264
Дипломна робота Контроль і ревізія поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняd263
Дипломна робота Контроль і ревізія товарних операцій підприємств торгівліd262
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1