Облік, аналіз і аудит дипломна робота


Зразок магістерської роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю

В нашій базі є готові дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і аудиту прибутку, фінансових результатів операційної діяльності, доходів, витрат і собівартості готової продукції, необоротних активів, основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, оборотних активів, товарів, дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті, власного капіталу, статутного, зареєстрованого, додаткового, резервного капіталу, поточних зобов’язань, кредиторської заборгованості, готівкових і безготівкових розрахунків з дебіторами, кредиторами, постачальниками, підрядчиками, покупцями і замовниками, експортних і імпортних операцій, касових операцій.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємстваd839
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операційних витрат підприємстваd838
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з дебіторами підприємстваd833
Дипломна робота Облік, аудит і аналіз матеріальних витрат підприємстваd832
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з власним капіталом підприємстваd831
Дипломна робота Організаційно-методичні засади обліку, аналізу і аудиту заробітної плати підприємстваd829
Дипломна робота Облік і аудит фінансових активів підприємстваd824
Дипломна робота Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємстваd821
Дипломна робота Облік і аудит фінансових витрат підприємстваd820
Дипломна робота Облікова політика та її формування на підприємствіd818
Дипломна робота Організація і методика обліку і аудиту операційних витрат підприємстваd815
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витратd807
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит малоцінних необоротних матеріальних активівd806
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів підприємствd805
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит готівкових і безготівкових розрахунківd804
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядникамиd803
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів і розрахунків підприємстваd802
Дипломна робота Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємствd801
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту кредиторської заборгованості підприємстваd800
Дипломна робота Ідентифікація, облік та аудит нематеріальних активівd799
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестиційd798
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємстваd794
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит лізингових операцій підприємстваd793
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємствіd790
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит заробітної плати та розрахунків з персоналом підприємстваd789
Дипломна робота Методика і організація обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості в системі управління підприємствомd788
Дипломна робота Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємствомd787
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит виплат працівникам та утримань з них на підприємствіd786
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємстваd781
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежахd780
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукціїd776
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит фінансових результатів від операційної діяльності підприємстваd772
Дипломна робота Облік, зовнішній аудит та аналіз витрат на збут у системі управління підприємствомd769
Дипломна робота Облік і аудит власного капіталу підприємстваd768
Дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємстваd754
Дипломна робота Організація і методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності суб'єкта господарюванняd738
Дипломна робота Організація і методика аудиту і аналізу фінансового стану підприємстваd734
Дипломна робота Облік фінансових результатів діяльності, аналіз і аудит прибутку підприємстваd712
Дипломна робота Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарівd700
Дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємствd699
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліd698
Дипломна робота Облік, фінансовий аналіз і аудит ефективності використання капіталу підприємстваd695
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємстваd690
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємстваd681
Дипломна робота Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємствd673
Дипломна робота Облік, зовнішній аудит та економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd668
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємствd642
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит поточної дебіторської заборгованості підприємствd641
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит позикового капіталу підприємствd640
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит основної діяльності підприємстваd639
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит оренди підприємствd638
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з іноземною валютою підприємствd637
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит матеріальних запасів підприємствd633
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємствd632
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит короткострокових зобов'язань підприємствd631
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит запасів підприємствd630
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит джерел фінансування підприємствd629
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємствd628
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємствd627
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит необоротних матеріальних активів підприємствd600
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівліd599
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з кредиторами підприємствd597
Дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності підприємствd595
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємстваd589
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємствd571
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит валютних операцій підприємствd570
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами підприємствd568
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємствd563
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій на поточному рахунку підприємствd561
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит операцій по розрахунковому рахунку підприємствd559
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит безготівкових розрахунків підприємствd555
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит оплати праці і розрахунків з персоналомd551
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит розрахунків з постачальниками підприємствd550
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахункових операцій підприємствd549
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит кредиторської заборгованості підприємствd548
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань підприємстваd543
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит зобов'язань підприємстваd542
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит капіталу підприємствd541
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємствd539
Дипломна робота Облік, аудит та аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваd538
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використанняd536
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів бюджетних установd534
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит виробничих запасів підприємствd532
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємствd516
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит заробітної плати виробничих підприємствd514
Дипломна робота Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльностіd513
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів на підприємствіd512
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваd508
Дипломна робота Організація і методологія аналізу і аудиту економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваd497
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємстваd481
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит затрат виробництва і реалізації продукції підприємств ресторанного господарстваd466
Дипломна робота Облік і аудит стану та ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємстваd464
Дипломна робота Облік, аудит та аналіз витрат торговельного підприємстваd459
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі d403
Дипломна робота Організація та методика обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів і фонду оплати праціd401
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівліd398
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості на підприємствахd389
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат від операційної діяльності підприємств торгівліd384
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з покупцями і замовникамиd381
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівd380
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємстваd378
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит грошових потоків підприємств торгівліd371
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит експортно-імпортних операцій підприємстваd368
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит витрат операційної діяльності підприємстваd357
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємстваd348
Дипломна робота Облік та аудит доходів і витрат діяльності комерційних банківd332
Дипломна робота Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)d322
Дипломна робота Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів d277
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу та діагностики ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd199
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит заробітної плати підприємстваd192
Дипломна робота Облік, аналіз та аудит витрат на оплату праці d191
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1

Також в нашій базі є такі готові дипломи з обліку, аналізу, аудиту, контролю, які можна подивитись на сторінці дипломних робіт:
Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту
Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту операцій на рахунку у банку
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів операційної діяльності підприємства
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці та аналіз їх ефективності у менеджменті персоналу підприємства
Теоретично-методологічні основи аналізу і контролю грошових потоків підприємства торгівлі
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'я
Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємства
Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції
Теоретичні і методологічні основи обліку, аналізу та контролю економічного потенціалу та фінансового стану підприємства
Теоретичні і методологічні аспекти аналізу та аудиту операційної діяльності підприємства торгівлі
Теоретико-методологічні основи аналізу і аудиту фінансового стану підприємства
Організація та методика оцінки і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власності
Організація та методика обліку, аналізу і аудиту грошових коштів торговельного підприємства
Організація і методика обліку, контролю та аналізу надходження товарів та розрахунків з постачальниками
Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємства
Організаційно-методологічні аспекти бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств
Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств
Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансової стійкості і платоспроможності підприємств
Облік, контроль та аналіз матеріальних оборотних активів підприємства
Облік, контроль та аналіз грошових потоків підприємства
Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг
Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використання
Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємством роздрібної торгівлі
Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками
Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльності
Облік, аудит та аналіз операцій з необоротними активами торговельних підприємств
Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналом
Облік, аналіз та аудит розрахунків з податку на прибуток підприємств
Облік, аналіз і контроль формування й використання запасів торгівельного підприємства
Облік, аналіз і контроль необоротних активів виробничих підприємств
Облік, аналіз і контроль витрат операційної діяльності підприємства торгівлі
Облік, аналіз і контроль валютних операцій підприємств
Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємств
Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ
Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологій
Облік і аналіз переоцінки і зменшення корисності необоротних активів та ефективності їх використання
Методологія та організація фінансового аналізу і контролю витрат підприємства
Методологія і організація аналізу і аудиту фінансового стану підприємства
Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальниками
Методика і організація обліку, аналізу і контролю зобов'язань підприємств
Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці
Методика і організація обліку і контролю запасів і аналіз ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
Аналіз і контроль розміщення капіталу та ефективності і інтенсивності його використання в акціонерних товариствах