Дипломна робота з обліку, аналізу, контролю, фінансів і економіки підприємства

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Зразок дипломної роботи з фінансів, обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат на утримання контрольно-ревізійних органівd261
Дипломна робота Контроль і ревізія капіталу підприємстваd260
Дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'яd259
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компаніїd258
Дипломна робота Контроль і ревізія кредиторської заборгованості підприємстваd257
Дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установd256
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетної установиd255
Дипломна робота Облік, аналіз та контроль виробничих запасів підприємства d254
Дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств d253
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтями d252
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану бюджетної установиd251
Дипломна робота Контроль ефективності використання майна бюджетної установи d250
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи d249
Дипломна робота Контроль і ревізія товарних операцій торговельного підприємства d248
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів та фінансування в установах охорони здоров'яd247
Дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністюd246
Дипломна робота Аудит операційної діяльності підприємства торгівлі d245
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарними ресурсами підприємств торгівліd244
Дипломна робота Контроль і ревізія використання виробничих матеріальних запасів d243
Дипломна робота Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів у системі управління установою охорони здоров'яd242
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємств торгівліd241
Дипломна робота Контроль та ревізія видатків по захищеним статтям кошторису d240
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з матеріальними цінностями бюджетної установи d239
Дипломна робота Облік, аналіз і контроль реалізації товарівd238
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиd237
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах охорони здоров'яd236
Дипломна робота Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d235
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ d234
Дипломна робота Контроль і ревізія операційних витрат і собівартості реалізованої продукції d233
Дипломна робота Удосконалення фінансового контролю і аналізу використання праці та її оплати d232
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти економічного аналізу і контролю використання трудових ресурсів та фонду оплати праціd231
Дипломна робота Аналіз і контроль фінансових результатів підприємств торгівліd230
Дипломна робота Контроль і аудит операційних витрат підприємства d229
Дипломна робота Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємстваd228
Дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установd227
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установd226
Дипломна робота Контроль необоротних активівd225
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установахd224
Дипломна робота Ревізія і контроль доходів і видатків на науково-дослідну роботуd223
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на утримання контрольно-ревізійних органівd222
Дипломна робота Удосконалення фінансового контролю та аналізу використання матеріальних ресурсівd221
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з коштами бюджетної установи d220
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю виконання кошторису доходів і видатків у закладах освітиd219
Дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю органів виконавчої владиd218
Дипломна робота Організація та методика аналізу та контролю кредитів комерційного банкуd217
Дипломна робота Контроль і ревізія товарних операцій торговельних підприємствd216
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю дебіторської заборгованості підприємствd215
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти контролю і аналізу фінансового стану установ охорони здоров'яd214
Дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освітиd213
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів торговельного підприємстваd212
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду в установах охорони здоров'яd211
Дипломна робота Аналіз і контроль виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яd210
Дипломна робота Фінансовий аналіз і контроль у пенсійному фондіd209
Дипломна робота Фінансовий аналіз і контроль діяльності установ державного казначейства d208
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю фінансового стану підприємства d207
Дипломна робота Контроль і ревізія касових операцій в торгівельних підприємствах d206
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансування і кошторисних видатків у закладах освіти d205
Дипломна робота Контроль і ревізія касових операцій фінансово-кредитних установd204
Дипломна робота Видатки на утримання органів виконавчої владиd203
Дипломна робота Організаційні та методологічні основи оцінки та аналізу фінансового стану підприємства d202
Дипломна робота Касові операції та операції на рахунках банкуd201
Дипломна робота Теоретичні та методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю необоротних активів установ охорони здоров'яd200
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю операцій з товарними ресурсамиd198
Дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освітиd197
Дипломна робота Аналіз та оцінка діяльності бюджетних установd196
Дипломна робота Аналіз і контроль розміщення капіталу та ефективності і інтенсивності його використання в акціонерних товариствахd195
Дипломна робота Аналіз та діагностика ризику банкрутства суб'єктів господарюванняd194
Дипломна робота Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваd193
Дипломна робота Аналіз та оцінка зобов'язаньd190
Дипломна робота Фінансовий аналіз боргових зобов'язань державиd189
Дипломна робота Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та напрямки його вдосконалення d188
Дипломна робота Фінансові аспекти розвитку страхового ринку України d187
Дипломна робота Аналіз системи визначення рівня оплати праці службовців закордонних дипломатичних установd186
Дипломна робота Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємстваd185
Дипломна робота Аналіз та оцінка фінансового стану комерційного банкуd184
Дипломна робота Фінансовий аналіз діяльності страхових компанійd183
Дипломна робота Аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємств d182
Дипломна робота Аналіз фінансової стійкості та платоспроможностіd181
Дипломна робота Аналіз і оцінка фінансового стану підприємствd180
Дипломна робота Аналіз та оцінка майна бюджетних установd179
Дипломна робота Контроль та аудит матеріальних активів в підприємстві приватної власності d178
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиd177
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану закладів освітиd176
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яd175
Дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd174
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиd173
Дипломна робота Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d172
Дипломна робота Контроль та аудит грошових потоків у закритих акціонерних товариствахd171
Дипломна робота Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництваd170
Дипломна робота Аналіз стану контрольно-ревізійної роботи та шляхи її удосконалення d169
Дипломна робота Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємствd168
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансового стану бюджетних установ d167
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків з органами державного соціального страхування в органах виконавчої владиd166
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат на утримання органів державного управління d164
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах культури d163
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціальних коштів в установах охорони здоров'яd162
Дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств d161
Дипломна робота Контроль і ревізія формування та використання запасів у ветеринарних лікарнях d160
Дипломна робота Контроль та ревізія розрахунків з бюджетом підприємств торгівлі d159
Дипломна робота Контроль та ревізія капіталу акціонерних товариств d158
Дипломна робота Контроль та ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ d157
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1