Дипломна робота з економіки підприємства, фінансового менеджменту, обліку, аналізу і аудиту

В нашій базі є готові дипломні роботи з економічних спеціальностей: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.


Приклад магістерської роботи з обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові дипломні роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові дипломні роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження.

Тема дипломної магістерської роботи

Код
Дипломна робота Контроль та ревізія ефективності використання активів підприємств громадського харчуванняd156
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в підприємствах сфери матеріального виробництваd155
Дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої владиd153
Дипломна робота Контроль та ревізія операцій з необоротними активами бюджетних установ d152
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств d151
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на поточний та капітальний ремонт в закладах освітиd149
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з цінними паперами в акціонерних товариствах d148
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd147
Дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємствd146
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах культуриd145
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансування і кошторисних видатків закладів освіти d144
Дипломна робота Контроль та ревізія матеріальних оборотних активів підприємств d143
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарними запасами на підприємствах сфери товарного обігуd142
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків по податкам і обов'язковим платежам до бюджету в промислових підприємствахd141
Дипломна робота Контроль та ревізія касових і розрахункових операцій у науково-дослідних установах d139
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану установ охорони здоров'яd138
Дипломна робота Контроль та ревізія руху статутного капіталу підприємствd137
Дипломна робота Контроль та ревізія використання власного капіталу підприємств торгівліd136
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності органів виконавчої влади d135
Дипломна робота Контроль та ревізія руху матеріальних ресурсів будівельних підприємствd134
Дипломна робота Контроль та ревізія товарних операцій підприємств торгівлі d133
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахункових операцій в установах охорони здоров'яd131
Дипломна робота Контроль та ревізія стану кредиторської заборгованості закладів освіти d130
Дипломна робота Контроль і ревізія касових та розрахункових операцій в підприємствах товарного обігуd129
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з матеріальними активами в акціонерних товариствах d128
Дипломна робота Контроль та ревізія валютних операцій акціонерних товариств d127
Дипломна робота Контроль і ревізія виробничої діяльності підприємств агропромислового комплексу d126
Дипломна робота Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиd125
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігуd124
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd123
Дипломна робота Контроль та ревізія адміністративно-управлінських витрат промислових підприємств d122
Дипломна робота Контроль та ревізія операційної діяльності підприємств торгівліd121
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в закладах освітиd120
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої владиd119
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з кредитами у національній і іноземній валюті в акціонерних товариствахd118
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків в органах державного управлінняd117
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на оплату праці в установах охорони здоров'яd116
Дипломна робота Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігуd115
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків спеціальних коштів в установах охорони здоров'яd113
Дипломна робота Контроль та ревізія дебіторської заборгованості підприємств торгівліd112
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій по формуванню власного капіталу та виплаті дивідендів акціонерних товариствd111
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на утримання органів виконавчої владиd110
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами промислових підприємствd109
Дипломна робота Контроль депозитних та кредитних операцій комерційного банкуd107
Дипломна робота Контроль та ревізія операційних витрат та собівартості реалізованої продукції підприємств промисловостіd106
Дипломна робота Контроль і ревізія використання спеціальних коштів в установах освітиd105
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості в закладах освітиd104
Дипломна робота Контроль і ревізія валютних операцій в фінансово-кредитних установахd103
Дипломна робота Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствd102
Дипломна робота Контроль та ревізія грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установd101
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків органів Державного казначейства Україниd100
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків на оплату праці в закладах культуриd099
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd098
Дипломна робота Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівліd096
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків житлово-комунальних господарствd095
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами в органах виконавчої владиd094
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах Державного казначейства Україниd093
Дипломна робота Контроль і ревізія касових операцій та операцій на рахунках в банку в установах соціального захисту населенняd092
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в органах виконавчої владиd091
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах соціального захисту населенняd090
Дипломна робота Контроль та ревізія фінансового стану підприємстваd089
Дипломна робота Контроль і ревізія касових операцій та операцій на поточних рахунках в установах виконавчої владиd088
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освітиd087
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнувань і кошторисних видатків в установах охорони здоров'яd086
Дипломна робота Контроль та ревізія операцій з цінними паперамиd085
Дипломна робота Контроль та ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів охорони здоров'яd084
Дипломна робота Удосконалення обліку і контролю операцій з коштами в закладах освітиd083
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунки з персоналом бюджетної установиd082
Дипломна робота Удосконалення обліку і контролю реалізації продукції та розрахунки по ній в акціонерних товариствахd081
Дипломна робота Вдосконалення обліку та контролю виробничих запасів підприємствd080
Дипломна робота Теорія і практика використання систем автоматизованої обробки обліково-економічної інформації в управлінні господарською діяльністю підприємствd079
Дипломна робота Контроль і ревізія використання коштів на харчування та лікування в установах охорони здоров'яd078
Дипломна робота Контроль і ревізія витрат паливно-енергетичних ресурсів і стану розрахунків по них в підприємствах торгівліd077
Дипломна робота Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів та їх використання в установах охорони здоров'яd076
Дипломна робота Контроль і ревізія діяльності селищних радd075
Дипломна робота Організація та планування контрольно-ревізійної роботиd074
Дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції проектної організаціїd073
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з матеріальними оборотними активамиd072
Дипломна робота Контроль і ревізія руху товарівd071
Дипломна робота Контроль і ревізія матеріальних активів в органах виконавчої владиd070
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнування кошторисних видатків органів управлінняd069
Дипломна робота Контроль і ревізія бюджетних та позабюджетних коштів в закладах освітиd068
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнувань та видатків на утримання загальноосвітніх шкілd067
Дипломна робота Контроль і ревізія операцій з необоротними активами в установах охорони здоров'яd066
Дипломна робота Контроль і ревізія зобов'язань підприємств торгівліd065
Дипломна робота Контроль і ревізія видатків по заробітній платі та розрахунків з персоналом в бюджетних установахd064
Дипломна робота Контроль і ревізія надходження і використання коштів в установах Пенсійного фондуd063
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансової діяльності акціонерних товариствd062
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств торгівліd061
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладу охорони здоров'яd060
Дипломна робота Контроль і ревізія власного капіталу в акціонерних товариствахd059
Дипломна робота Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в установах охорони здоров'яd058
Дипломна робота Контроль і ревізія використання бюджетних та позабюджетних коштів в установах охорони здоров'яd057
Дипломна робота Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використанняd056
Дипломна робота Контроль і ревізія доходів та цільових надходженьd055
Дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків з підприємствами паливно-енергетичного комплексуd054
Дипломна робота Контроль і ревізія асигнувань та кошторисних видатків органів виконавчої владиd053
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансових результатів та оподаткування прибутку виробничих підприємствd052
Дипломна робота Контроль і ревізія руху матеріальних цінностейd051
Дипломна робота Контроль і ревізія фінансового стану спільних підприємствd050
Дипломна робота Контроль і ревізія дебіторської і кредиторської заборгованостіd049
Список №8 Список №7 Список №6 Список №5 Список №4 Список №3 Список №2 Список №1