Курсова робота з бухгалтерського обліку, економічного аналізу купити або замовити

В нашій базі є готові курсові роботи з економічних дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Контроль і ревізія", "Аналіз господарської діяльності", "Аудит", "Фінанси", "Економіка підприємства", "Туристичний бізнес", "Маркетинг", "Менеджмент", "Банківської справи", "Готельного господарства", "Менеджменту ресторанного господарства" та інших економічних предметів.

Приклад курсової роботи з обліку, аналізу, аудиту та інших предметів з економіки

Всі наші готові курсові роботи були успішно захищені в провідних ВУЗах Києва і України з високими оцінками. Готові курсові роботи можна використовувати як приклад або зразок для написання своєї роботи або дослідження. На готову курсовову роботу не надається гарантія її захисту.

Тема курсової роботи

Код
Методика аудиту розрахунків з покупцями і замовникамиsam691
Методика аудиту дебіторської заборгованостіsam690
Аналіз товарообігу торговельного підприємстваsam689
Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam688
Аудит системи внутрішнього контролю на підприємствіsam687
Організація і методика аудиту інвестиційної діяльності підприємстваsam686
Аудит операцій з грошовими коштами на рахунку в банкуsam685
Методика аудиту власного капіталу підприємстваsam684
Методика аудиту витрат підприємстваsam683
Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємстваsam682
Аудит зобов'язань підприємстваfr180
Аудит кредиторської заборгованостіfr179
Аудит системи внутрішнього контролюfr178
Аналіз оборотних активів підприємстваfr177
Аналіз рентабельності підприємстваfr176
Статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності Україниsam681
Аналіз зовнішньої торгівлі товарамиsam680
Облік витрат на виробництво продукціїsam679
Облік оплати праці підприємстваsam678
Облік розрахунків із заробітної плати та соціального страхуванняsam677
Аудит нематеріальних активів підприємстваfr175
Аудит достовірності фінансової звітності господарського товаристваsam676
Аудит фінансового стану акціонерного товаристваsam675
Аудит достовірності публічної фінансової звітності виробничого підприємстваsam674
Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних системsam673
Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних системsam672
Облік і аналіз лізингових операцій в комерційних банкахsam671
Сутність зайнятості та ринку праці в Україніsam670
Власність: сутність структура економічний змістsam669
Облік операцій з векселями комерційного банкуsam668
Сутність економічних благ і товаруsam667
Аналіз фінансового стану комерційного банкуfr174
Аудит стану внутрішнього контролю підприємстваsam666
Аудит матеріальних цінностейfr173
Аналіз фінансового стану ПрАТ "Оболонь"fr172
Фінансовий аналіз власного капіталу підприємстваfr151
Облік фінансових інвестицій підприємстваrt141
Контроль виконання кошторису бюджетних установrt116
Аудит заробітної плати в бюджетних установахrt115
Аудит матеріальних необоротних активівrt106
Внутрішній контроль стану дебіторської заборгованості підприємстваrt105
Контроль товарних операцій на підприємствах торгівліrt103
Аудит витрат на оплату праці підприємствrt101
Аудит оборотних активів підприємстваrt099
Аналіз розрахунків підприємстваrt057
Аналіз прибутковості підприємстваrt056
Оцінка фінансового стану підприємстваrt055
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваrt054
Аналіз використання прибутку підприємстваrt053
Управління основними засобами на підприємствахrt052
Контроль необоротних активів державних підприємствrt028
Аналіз матеріальних активів підприємстваrt027
Контроль виробничих витрат та калькулювання собівартості продукціїrt026
Аудит фінансової стійкості підприємстваrt025
Контроль фінансового стану підприємстваrt024
Аналіз оборотного капіталу підприємстваrt022
Аудит дебіторської заборгованості підприємствrt020
Аналіз ефективності грошових потоківrt019
Аналіз чистого прибутку підприємстваrt018
Контроль фінансових ресурсів підприємствrt017
Комп'ютеризація аналізу необоротних активів підприємстваrt015
Аналіз економічного потенціалу підприємстваrt014
Аналіз формування і використання чистого прибутку підприємстваrt010
Аналіз фінансового стану підприємства та прогноз його діяльностіrt009
Аналіз оборотних активівrt008
Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використанняrt007
Аналіз фінансової стійкості підприємстваrt005
Аналіз виготовлення продукції виробничих підприємствrt004
Аналіз кредитних операцій в комерційному банкуrt003
Аналіз доходів комерційного банкуrt002
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємстваrt001
Аудит розрахунків з оплати праціfr170
Аналіз платоспроможності підприємстваfr169
Аналіз оборотних активів виробничого підприємстваsam665
Аналіз прибутковості та рентабельності підприємстваsam664
Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємстваsam663
Економічний аналіз ділової активностіsam662
Фінансовий аналіз власного капіталу підприємстваsam661
Облік кредиторської заборгованостіsam660
Облік витрат на збутsam659
Облік оборотних активів підприємстваsam658
Облік необоротних активів підприємствsam657
Облік вибуття запасівsam656
Аудит фінансової звітностіfr167
Аудит наявності та руху готової продукціїsam655
Аудит операцій, пов’язаних з випуском продукції та її збутомsam654
Аудит розрахунків з покупцями і замовникамиsam653
Аудит нематеріальних активів на підприємствіsam652
Аудит доходів від звичайної діяльностіsam651
Облік власного капіталу підприємстваfr166
Метод бухгалтерського обліку та застосування його елементівsam650
Облік готової продукції підприємстваsam649
Бухгалтерський облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на підприємствах енергетикиsam648
Бухгалтерський облік в управлінні розрахунків з постачальниками і підрядниками та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізаціїsam647
Управління доходами підприємства торгівліsam646
Аудит грошових коштівfr165
Аудит виробничих запасівfr164
Аудит цінних паперівfr163
Аналіз витрат на оплату праціfr162
Аналіз ефективності господарської діяльності підприємстваfr161
Аудит товарно-матеріальних цінностейfr160
Аудит розрахунків з дебіторамиfr159
Аудит виробничих витрат і собівартостіfr158
Аудит розрахунків підприємстваfr157
Аудит матеріальних оборотних активівfr156
Аудит витрат у операційній діяльності підприємстваfr155
Аудит податків і обов'язкових платежівfr154
Аудит операцій з грошовими коштамиfr153
Аудит операцій з необоротними активами підприємстваfr152
Аналіз основних засобів підприємствfr150
Аналіз дебіторської заборгованості підприємстваfr149
Аналіз кредиторської заборгованості підприємстваfr148
Облік товарних запасів підприємства торгівліfr147
Контроль і ревізія основних засобів підприємстваfr146
Аналіз товарних запасів підприємства торгівліfr144
Аналіз стану розрахунків підприємстваsam645
Аналіз формування фінансових результатів підприємстваsam644
Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсахsam643
Методика аналізу нематеріальних активівsam642
Аналіз власного та запозиченого капіталуsam641
Аналіз грошового обороту підприємстваsam640
Аналіз майнового стану підприємстваsam639
Аналіз статутного капіталу комерційного банкуsam638
Дослідження конкурентоспроможності підприємства та розробка заходів щодо її підвищення в короткостроковому періодіsam637
Аналіз ділової активності підприємстваsam636
Аналіз і оцінка фінансової діяльності підприємстваsam635
Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємстваsam634
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних системsam633
Аудит формування та розподілу чистого прибутку підприємстваsam632
Аудит капіталу підприємства та ефективності його використанняsam631
Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємстваsam630
Аудит капіталу підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam629
Аудит кредиторської заборгованості підприємства торгівліsam628
Аудит системи управління виробничого підприємстваsam627
Аудит лізингових операційsam626
Аналіз грошових розрахунківsam625
Аудит формування та ефективності використання прибутку підприємстваsam624
Аудит заборгованості акціонерного товаристваsam623
Аудит операційної діяльності виробничого підприємстваsam622
Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологійsam621
Аналіз капітальних вкладень підприємстваsam620
Аудит достовірності фінансової звітності виробничого підприємстваsam619
Аудит організації бухгалтерського обліку підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam618
Аудит доходів підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam617
Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологійsam616
Аналіз грошового оборотуsam615
Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства при застосуванні інформаційних технологійsam614
Аудит розрахунків підприємства з бюджетомsam613
Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використанняsam612
Аудит фінансової діяльності акціонерного товаристваsam611
Аудит витрат підприємствsam610
Фінансове планування на підприємствіsam609
Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсівsam608
Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносинsam607
Аудит достовірності публічної фінансової звітності емітентів власників цінних паперівsam606
Операційний аудит капіталу підприємстваsam605
Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємстваsam604
Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємстваsam603
Управління капіталом підприємстваsam602
Система показників рентабельності підприємства та шляхи її підвищенняsam601
Аналітична оцінка зобов’язань підприємстваsam600
Організація і методика аудиту розрахунків з персоналомsam599
Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємстваsam598
Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних системsam597
Облік фінансових результатів підприємства в умовах автоматизованої обробки інформаціїsam596
Аналіз фінансового стану підприємствsam595
Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємстваsam594
Аудит основних засобів в системі управління технічним розвитком підприємстваsam593
Аудит операційних витрат підприємстваsam592
Аудит інвестиційної діяльності акціонерного товаристваsam591
Аудит запасів виробничих підприємствsam590
Комплексний аналіз діяльності підприємстваsam589
Підвищення рівня прибутковості підприємстваsam588
Ринок робочої сили в Україніsam587
Фінансова звітність як джерело інформації для управління підприємствомsam586
Бухгалтерський облік операцій підприємства на поточному рахунку в банкуsam585
Облік витрат виробництваsam584
Облік заробітної платиsam583
Теоретичні засади та практика фінансового обліку операцій на поточному рахунку в національній валютіsam582
Облік формування та використання прибуткуsam581
Фінансова звітність підприємства: види, форми, принципи підготовкиsam580
Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітностіsam579
Облік основних засобів на підприємствіsam578
Теоретичні засади та практика фінансового обліку зобов’язань за виплатами працівникамsam577
Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукціїsam576
Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження та вибуття інших необоротних активівsam575
Аналіз і оцінка фінансового стану банкуsam574
Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установиsam573
Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємстваsam572
Аналіз ефективності використання трудових ресурсівsam571
Аналіз матеріальних ресурсів підприємстваsam570
Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологійsam569
Аналіз видатків на медикаменти і харчування бюджетної установиsam568
Економічний аналіз матеріальних активівsam567
Підвищення конкурентноспроможності підприємстваsam566
Аналіз грошових потоків по видам діяльностіsam565
Аудит грошових коштів підприємствsam564
Аналіз експортних операцій підприємствsam563
Аудит фінансових результатів діяльності підприємстваsam562
Аудит власного капіталуsam561
Аудит доходів підприємстваsam560
Аудит операційної діяльності підприємстваsam559
Аналіз рентабельності на підприємствіsam558
Аналіз виконання кошторису бюджетної установиsam557
Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формуванняsam556
Аналіз грошових потоків фінансової діяльності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam555
Аналіз джерел утворення і напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємстваsam554
Аналіз власного капіталу акціонерного товаристваsam553
Аудит операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam552
Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологійsam551
Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємстваsam550
Аудит ефективності використання трудових ресурсівsam549
Методика аудиту фінансової звітності підприємстваsam548
Організація і методика аудиту власного капіталу підприємстваsam547
Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівліsam546
Теоретичні засади та практика обліку адміністративних витрат підприємстваsam545
Теоретичні засади та практика формування облікової політики підприємстваsam544
Теоретичні засади та практика фінансового обліку витрат на продуктsam543
Облік виробничих запасів підприємства в умовах новітніх технологійsam542
Облік надходження та використання малоцінних і швидкозношуваних предметів МШПsam541
Теоретичні засади та практика фінансового обліку касових операційsam540
Облік доходів підприємства за видами діяльностіsam539
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку - призначення, підходи, проблемиsam538
Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівліsam537
Облік сільськогосподарської продукції підприємстваsam536
Теоретичні засади та практика фінансового обліку зобов'язань підприємстваsam535
Методика обліку надходження і вибуття основних засобівsam534
Система калькулювання собівартості продукції підприємстваsam533
Позамовний метод калькулювання собівартості продукції підприємстваsam532
Методи калькулювання собівартості продукції підприємстваsam531
Облік результатів інвентаризації активів підприємстваsam530
Облік адміністративних витрат підприємстваsam529
Методи розподілу комплексних витрат підприємстваsam528
Облік витрат підприємства за статтями калькуляціїsam527
Облік випуску продукції та визначення її собівартостіsam526
Облік витрат на збут продукції підприємстваsam525
Облік витрат пов'язаних з реалізацією продукціїsam524
Облік формування фінансових результатів підприємстваsam523
Аналіз прибутку і рентабельності банкуsam522
Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установиsam521
Аналіз операційної діяльності підприємства торгівліsam520
Аналіз матеріальних витрат підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam519
Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємстваsam518
Аналіз доходу від реалізації продукції та товарів підприємстваsam517
Облік податку на прибуток підприємстваsam516
Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємстві оптової торгівліsam515
Облік грошових коштів на рахунку в банкуsam514
Облік товарів на підприємствах торгівліsam513
Облік фінансових результатів підприємстваsam512
Теоретичні засади та практика фінансового обліку фінансових результатівsam511
Аналіз монетарних активів підприємстваsam510
Теоретичні засади та практика фінансового обліку незавершеного виробництваsam509
Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу нематеріальних активівsam508
Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активівsam507
Облік результатів інвентаризації основних засобів на підприємствіsam506
Теоретичні засади та практика фінансового обліку операційної орендиsam505
Аналіз руху та використання матеріальних ресурсів бюджетної установиsam504
Аналіз джерел фінансування підприємства та оптимізація капіталуsam503
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam502
Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємстваsam501
Аналіз виробничих витрат в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємства виробничої сфериsam500
Аналіз ефективності використання активів підприємстваsam499
Облік інших витрат операційної діяльності підприємстваsam498
Облік валютних операцій підприємстваsam497
Аналіз формування і розподілу чистого прибутку підприємстваsam496
Аналіз руху та ефективності використання оборотних активів підприємстваsam495
Аналіз капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam494
Аналіз матеріальних активів підприємстваsam493
Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємстваsam492
Аудит руху та ефективності використання основних засобів підприємстваsam491
Аудит обліку кредитів і позикsam490
Аудит стану забалансового обліку підприємстваsam489
Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установиsam488
Аудит безготівкових розрахунківsam487
Облік з розрахунків з оплати праці підприємстваsam486
Облік розрахунків з підзвітними особами підприємстваsam485
Облік основних засобів підприємств в умовах новітніх технологійsam484
Облік резерву сумнівних боргів підприємстваsam483
Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами підприємстваsam482
Облік надходження і вибуття нематеріальних активів підприємстваsam481
Облік поточної дебіторської заборгованостіsam480
Облік формування і змін статутного капіталу в умовах новітніх технологійsam479
Облік нематеріальних активів в умовах новітніх технологійsam478
Складання звіту про рух грошових коштів та його удосконаленняsam477
Аналіз та планування формування прибутку підприємстваsam476
Планування інвестиційної діяльності підприємстваsam475
Облік капітальних інвестиційsam474
Облік операцій на інших рахунках у банку та інших коштівsam473
Облік результатів інвентаризації зобов'язаньsam472
Облік довгострокових фінансових інвестиційsam471
Облік браку та напівфабрикатів підприємстваsam470
Облік амортизації необоротних активівsam469
Оцінка фінансового стануsam468
Аналіз товарообороту підприємстваsam467
Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів підприємстваsam466
Аналіз капіталу підприємствsam465
Аналіз звіту про фінансові результати підприємстваsam464
Фінансовий аналіз грошових потоків підприємстваsam463
Аналіз активів підприємстваsam462
Аналіз адміністративних витрат підприємстваsam461
Методика фінансового бухгалтерського обліку власного капіталуsam460
Удосконалення системи прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб в Україніsam459
Облік основних статей та аналіз показників фінансової звітностіsam458
Удосконалення методики складання фінансової звітностіsam457
Стан ринку робочої сили в Україніsam456
Методика складання проміжної фінансової звітності та аналіз її показниківsam455
Управління формуванням і розподілом прибутків підприємствsam454
Система бухгалтерського обліку підприємстваsam453
Організація і методика бухгалтерського фінансового обліку на підприємствіsam452
Роль податку на прибуток підприємств у фіскальній політиці державиsam451
Теоретичні засади та практика обліку фінансових доходів та витратsam450
Бухгалтерський облік поточних фінансових інвестиційsam449
Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівліsam448
Методика фінансового обліку дебіторської заборгованостіsam447
Теоретичні засади та практика фінансового обліку власного капіталуsam446
Облік і аналіз затрат підприємстваsam445
Облік і аналіз валютних операцій підприємстваsam444
Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільностіsam443
Аудит фінансової стійкості і платоспроможності акціонерних товариств в умовах комп'ютерних інформаційних системsam442
Аудит фінансового стану комерційного банку в умовах застосування інформаційних системsam441
Методика аудиту фінансової діяльності в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam440
Аудит фінансової діяльності підприємстваsam439
Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних системsam438
Аудит системи управління підприємством в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam437
Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam436
Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam435
Внутрішній аудит основних засобівsam434
Аудит процесу інвентаризації на підприємствах в умовах застосування новітніх інформаційних технологійsam433
Аудит інвестиційної діяльності підприємстваsam432
Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних системsam431
Аудит економічного потенціалу підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam430
Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних системsam429
Організація і методика аудиту системи внутрішнього контролю підприємстваsam428
Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam427
Аналіз формування фінансових результатів комерційного банкуsam426
Аналіз товарних запасів підприємстваsam425
Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищенняsam424
Розвиток методів діагностики і аналізу платоспроможності комерційного банкуsam423
Аналіз ліквідності комерційного банку та її оптимізаціяsam422
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринкуsam421
Аналіз капіталу комерційного банку та джерел його формуванняsam420
Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологійsam419
Аналіз власного капіталу підприємстваsam418
Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam417
Інтер'єр підприємств готельного господарстваkurs134
Удосконалення обліку основних засобів підприємствkurs133
Удосконалення системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом по податку на прибутокkurs132
Аналіз операційних витрат промислового підприємстваkurs131
Аналіз операційної діяльності підприємстваkurs130
Фінансове планування на підприємствах в умовах ринкуkurs129
Сучасний стан та особливості розміщення автотранспорту Україниkurs128
Принципи МЕВ: сутність та проблеми реалізаціїkurs127
Збутова діяльність підприємстваkurs126
Країни з перехідною економікою і транснаціональні корпорації: аспекти взаємодіїkurs125
Дослідження товарного ринкуkurs124
Особисті немайнові праваkurs123
Комунікаційні процеси в підприємстві та шляхи їх удосконаленняkurs122
Механізм ринкового ціноутворення на послуги підприємств готельного господарстваkurs121
Оптимізація формування та використання оборотних активів підприємстваkurs120
Розвиток страхування в Україніkurs119
Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структуриkurs118
Світовий досвід розвитку малого підприємництваkurs117
Власні фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використанняkurs116
Управління витратами торговельних підприємствkurs115
Контроль виконання кошторису закладів охорони здоров'яkurs114
Лісовиробничий комплекс Україниkurs113
Прийняття управлінських рішень в підприємствах ресторанного бізнесуkurs112
Облік операцій при припиненні діяльності підприємстваkurs111
Сутність кредиту і кредитних відносин в період трансформації економіки Україниkurs110
Закупівельна діяльність виробничого підприємства та шляхи його удосконаленняkurs109
Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємстваkurs108
Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства торгівліkurs107
Зайнятість і проблеми безробіття в Україніkurs106
Розміщення продуктивних сил Черкаської областіkurs105
Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами органу виконавчої владиkurs104
Контроль і ревізія цільового використання бюджетних коштів в установах охорони здоров'яkurs103
Аналіз руху і використання матеріальних ресурсів підприємстваkurs102
Аналіз видатків на медикаменти і харчування в закладах охорони здоров'яkurs101
Еволюція теорії міжнародної торгівліkurs100
Організація і методика обліку фінансових результатів підприємстваsam416
Види економічної діяльностіsam415
Управління прибутками підприємствsam414
Комерційний ризик підприємства та методи управління нимsam413
Облік і контроль фінансової звітності підприємстваsam412
Облік надходження та вибуття основних засобів згідно П(С)БО та Податкового кодексуsam411
Облік витрат виробництва та калькуляція собівартості продукціїsam410
Облік і аудит валютних операцій підприємстваsam409
Організація і методика аудиту фінансової діяльності підприємстваsam408
Аудит наявності і руху товарів на підприємствах торгівліsam407
Аудит основної (операційної) діяльності підприємстваsam406
Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємстваsam405
Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використанняsam404
Методика аналізу оборотних активів підприємстваsam403
Аналіз і контроль товарних операцій підприємстваsam402
Аналіз і планування витрат підприємстваsam401
Аналіз фінансового стану комерційного банкуsam400
Управління діяльністю готелюsam399
Управління і оцінка персоналу підприємстваsam398
Облік розрахунків з бюджетом в системі управління фінансами підприємстваsam397
Система обліку та аналіз лізингових операцій в комерційних банкахsam396
Формування системи професійного розвитку персоналу на підприємствіsam395
Розробка системи обліку операцій банку з векселямиsam394
Управління персоналом підприємстваsam393
Сутність та розвиток ринку робочої сили Україниsam392
Облік і аудит фінансової звітності підприємстваsam391
Організація обліку праці та її оплати на підприємствіsam390
Організація обліку амортизації та зносу інших необоротних матеріальних активівsam389
Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішеньsam388
Облік доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємстваsam387
Економічна характеристика інфляції та її наслідківsam386
Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства готельного господарстваsam385
Методика аудиту фінансової діяльності підприємстваsam384
Аудит результатів фінансової діяльності підприємстваsam383
Аудит товарів підприємства торгівліsam382
Аудит розрахункових операцій підприємстваsam381
Аудит первинного обліку підприємстваsam380
Методика аудиту основних засобів підприємства торгівліsam379
Аудит результатів основної діяльності підприємстваsam378
Методика аудиту операційної діяльності підприємства торгівліsam377
Аудит організації бухгалтерського обліку та облікової політики підприємстваsam376
Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємстваsam375
Аудит капіталу підприємства та його оптимізаціяsam374
Методика аудиту капіталу підприємстваsam373
Методика аудиту зобов'язань підприємстваsam372
Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловостіsam371
Аудит дотримання законодавчих та нормативних актів підприємствомsam370
Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємстваsam369
Аудит операцій з грошовими коштами підприємстваsam368
Аудит системи внутрішнього контролю підприємстваsam367
Оцінка ресурсного потенціалу підприємства та аналіз ефективності його використанняsam366
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємстваsam365
Формування та розподіл прибутку на підприємствіsam364
Оцінка і аналіз ефективності діяльності підприємстваsam363
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетних установkr736
Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установkr735
Контроль і ревізія майна бюджетних установkr734
Контроль і ревізія немонетарних активів бюджетних установkr733
Контроль і ревізія діяльності закладів освітиkr732
Контроль і ревізія грошових потоків бюджетної установиkr731
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетної установи охорони здоров'яkr730
Контроль і ревізія необоротних активів бюджетних установkr729
Контроль і ревізія грошових коштів бюджетних установkr728
Контроль і ревізія оборотних активів бюджетних установkr727
Контроль і ревізія поточних зобов'язань бюджетних установkr726
Контроль і ревізія дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установkr725
Контроль і ревізія заробітної плати бюджетних установkr724
Контроль і ревізія безготівкових розрахунків бюджетних установkr723
Контроль і ревізія касових операцій бюджетних установkr722
Контроль і ревізія операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установkr721
Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку бюджетних установkr720
Контроль і ревізія доходів і видатків бюджетних установkr719
Контроль і ревізія матеріальних цінностей бюджетних установkr718
Контроль і ревізія фінансування і видатків бюджетних установkr717
Контроль і ревізія використання спеціальних коштів бюджетної установиkr716
Контроль і ревізія короткострокових зобов'язань бюджетних установkr715
Контроль і ревізія короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установkr714
Контроль і ревізія матеріальних запасів бюджетних установkr713
Контроль і ревізія монетарних активів бюджетних установkr712
Контроль і ревізія поточної дебіторської заборгованості бюджетних установkr711
Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості бюджетних установkr710
Бухгалтерський облік фінансової звітності бюджетних установkr709
Бухгалтерський облік майна бюджетних установkr708
Бухгалтерський облік виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установиkr707
Бухгалтерський облік немонетарних активів бюджетних установkr706
Бухгалтерський облік грошових потоків бюджетної установиkr705
Бухгалтерський облік необоротних активів бюджетних установkr704
Бухгалтерський облік грошових коштів бюджетних установkr703
Бухгалтерський облік оборотних активів бюджетних установkr702
Бухгалтерський облік поточних зобов'язань бюджетних установkr701
Бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установkr700
Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків бюджетних установkr699
Бухгалтерський облік касових операцій бюджетних установkr698
Бухгалтерський облік операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установkr697
Бухгалтерський облік доходів і видатків бюджетних установkr696
Бухгалтерський облік фінансування і видатків бюджетних установkr695
Бухгалтерський облік використання спеціальних коштів бюджетної установиkr694
Бухгалтерський облік власних надходжень бюджетних установkr693
Бухгалтерський облік короткострокових зобов'язань бюджетних установkr692
Бухгалтерський облік короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установkr691
Бухгалтерський облік матеріальних запасів бюджетних установkr690
Бухгалтерський облік монетарних активів бюджетних установkr689
Бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості бюджетних установkr688
Бухгалтерський облік формування та використання прибутку підприємстваkr687
Бухгалтерський облік капіталу підприємствkr686
Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості підприємствkr685
Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками підприємствkr684
Бухгалтерський облік розрахунків з податку на прибуток підприємствkr683
Бухгалтерський облік прибутку підприємствkr682
Бухгалтерський облік чистого прибутку підприємствkr681
Бухгалтерський облік джерел фінансування підприємстваkr680
Бухгалтерський облік оборотних активів підприємстваkr679
Бухгалтерський облік оборотного капіталу підприємствkr678
Бухгалтерський облік амортизації інших необоротних матеріальних активівkr677
Бухгалтерський облік ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваkr676
Бухгалтерський облік дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств торгівліkr675
Бухгалтерський облік витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваkr674
Бухгалтерський облік доходів від операційної діяльностіkr673
Бухгалтерський облік заробітної плати виробничих підприємствkr672
Бухгалтерський облік оборотних активів виробничих підприємствkr671
Бухгалтерський облік основних засобів виробничих підприємствkr670
Бухгалтерський облік необоротних активів виробничих підприємствkr669
Бухгалтерський облік активів підприємств та ефективності їх використанняkr668
Бухгалтерський облік поточних зобов'язань підприємстваkr667
Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків підприємствkr666
Бухгалтерський облік касових операцій підприємствkr665
Бухгалтерський облік операцій на розрахунковому рахунку підприємствkr664
Бухгалтерський облік власного капіталу підприємствkr663
Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами підприємствkr662
Бухгалтерський облік майна підприємствkr661
Бухгалтерський облік монетарних активів підприємствkr660
Бухгалтерський облік фінансових результатів підприємстваkr659
Бухгалтерський облік розрахунків з кредиторами підприємствkr658
Бухгалтерський облік реалізації товарів торговельних підприємствkr657
Бухгалтерський облік малоцінних та швидкозношуваних предметівkr656
Бухгалтерський облік амортизації і зносу необоротних активів підприємствkr655
Бухгалтерський облік амортизації і зносу основних засобів підприємствkr654
Бухгалтерський облік короткострокових зобов'язань підприємствkr653
Бухгалтерський облік короткострокової дебіторської заборгованості підприємствkr652
Бухгалтерський облік матеріальних запасів підприємствkr651
Бухгалтерський облік немонетарних активів підприємствkr650
Бухгалтерський облік операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперамиkr649
Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою підприємствkr648
Бухгалтерський облік оренди підприємствkr647
Бухгалтерський облік основної діяльності підприємствkr646
Бухгалтерський облік позикового капіталу підприємствkr645
Бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості підприємствkr644
Бухгалтерський облік прибутку і рентабельності підприємствkr643
Бухгалтерський облік розрахунків з фондами соціального страхування підприємствkr642
Бухгалтерський облік соціального страхування підприємствkr641
Облік доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємствkr640
Бухгалтерський облік витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємстваkr639
Економічний аналіз ефективності використання дебіторської заборгованостіkr638
Економічний аналіз запасів бюджетної установиkr637
Економічний аналіз діяльності підприємства комунального господарстваkr636
Економічний аналіз ризиків комерційного банкуkr635
Аналіз ризику банкрутства підприємстваkr634
Економічний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівліkr633
Економічний аналіз діяльності закладів освітиkr632
Економічний аналіз витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваkr631
Економічний аналіз грошових потоків бюджетної установиkr630
Економічний аналіз доходів від операційної діяльностіkr629
Економічний аналіз заробітної плати виробничих підприємстваkr628
Економічний аналіз оборотних активів виробничих підприємстваkr627
Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємстваkr626
Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємстваkr625
Економічний аналіз доходів і видатків установ охорони здоров'яkr624
Економічний аналіз матеріальних активів установ ветеринарної медициниkr623
Економічний аналіз необоротних активів бюджетних установkr622
Економічний аналіз необоротних активів виробничих підприємстваkr621
Економічний аналіз грошових коштів бюджетних установkr620
Економічний аналіз активів підприємства та ефективності їх використанняkr619
Економічний аналіз оборотних активів бюджетних установkr618
Фінансовий аналіз поточних зобов'язань підприємстваkr617
Економічний аналіз поточних зобов'язань бюджетних установkr616
Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установkr615
Економічний аналіз заробітної плати бюджетних установkr614
Економічний аналіз виконання кошторису бюджетних установkr613
Аналіз безготівкових розрахунків підприємстваkr612
Економічний аналіз безготівкових розрахунків бюджетних установkr611
Економічний аналіз касових операцій підприємстваkr610
Економічний аналіз касових операцій бюджетних установkr609
Економічний аналіз операцій на розрахунковому рахунку підприємстваkr608
Економічний аналіз операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установkr607
Економічний аналіз операцій на поточному рахунку підприємстваkr606
Економічний аналіз операцій на поточному рахунку бюджетних установkr605
Економічний аналіз власного капіталу підприємстваkr604
Економічний аналіз доходів і видатків бюджетних установkr603
Економічний аналіз матеріальних цінностей бюджетних установkr602
Економічний аналіз операцій з цінними паперами підприємстваkr601
Економічний аналіз адміністративно-управлінських витрат підприємстваkr600
Економічний аналіз фінансування видатків бюджетних установkr599
Економічний аналіз майна підприємстваkr598
Економічний аналіз монетарних активів підприємстваkr597
Економічний аналіз використання спеціальних коштів бюджетної установиkr596
Економічний аналіз власних надходжень бюджетних установkr595
Економічний аналіз бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємстваkr594
Аналіз фінансових результатів підприємстваkr593
Економічний аналіз розрахунків з кредиторами підприємстваkr592
Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівліkr591
Аналіз необоротних матеріальних активів підприємстваkr590
Економічний аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметівkr589
Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємствомkr588
Аналіз амортизації і зносу необоротних активів підприємстваkr587
Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємстваkr586
Економічний аналіз короткострокових зобов'язань підприємстваkr585
Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості підприємстваkr584
Фінансовий аналіз матеріальних запасів підприємстваkr583
Економічний аналіз немонетарних активів підприємстваkr582
Економічний аналіз операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперамиkr581
Економічний аналіз операцій з іноземною валютою підприємстваkr580
Економічний аналіз оренди підприємстваkr579
Економічний аналіз основної діяльності підприємстваkr578
Економічний аналіз позикового капіталу підприємстваkr577
Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємстваkr576
Економічний аналіз прибутку і рентабельності підприємстваkr575
Економічний аналіз розрахунків з фондами соціального страхування підприємстваkr574
Економічний аналіз соціального страхування підприємстваkr573
Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установkr572
Економічний аналіз короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установkr571
Економічний аналіз матеріальних запасів бюджетних установkr570
Економічний аналіз монетарних активів бюджетних установkr569
Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості бюджетних установkr568
Економічний аналіз нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використанняkr567
Економічний аналіз доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємстваkr566
Економічний аналіз фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутстваkr565
Економічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємстваkr564
Аудит економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваkr563
Аудит формування та використання прибутку підприємстваkr562
Аудит фінансового стану підприємстваkr561
Аудит виробничих запасів підприємстваkr560
Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємстваkr559
Аудит кредиторської заборгованості підприємстваkr558
Методика аудиту розрахункових операцій підприємстваkr557
Аудит оплати праці і розрахунків з персоналомkr556
Аудит розрахунків з податку на прибуток підприємстваkr555
Аудит прибутку підприємстваkr554
Аудит чистого прибутку підприємстваkr553
Аудит валютних операцій підприємстваkr552
Аудит платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємстваkr551
Аудит джерел фінансування підприємстваkr550
Аудит оборотних активівkr549
Аудит оборотного капіталу підприємстваkr548
Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активівkr547
Аудит ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємстваkr546
Аудит ефективності використання дебіторської заборгованостіkr545
Аудит ризиків комерційного банкуkr544
Аудит ризику банкрутства суб'єктів господарюванняkr543
Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства торгівліkr542
Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємстваkr541
Аудит доходів від операційної діяльності підприємстваkr540
Аудит заробітної плати виробничого підприємстваkr539
Аудит оборотних активів виробничих підприємствkr538
Аудит основних засобів виробничих підприємствkr537
Аудит основних засобів підприємстваkr536
Аудит необоротних активів виробничих підприємствkr535
Аудит активів підприємства та ефективності їх використанняkr534
Аудит поточних зобов'язань підприємстваkr533
Аудит безготівкових розрахунків підприємстваkr532
Аудит касових операцій підприємстваkr531
Аудит операцій на розрахунковому рахунку підприємстваkr530
Аудит операцій на поточному рахунку підприємстваkr529
Аудит операцій з цінними паперами підприємстваkr528
Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємстваkr527
Аудит майна підприємстваkr526
Аудит монетарних активів підприємстваkr525
Аудит бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємстваkr524
Аудит розрахунків з кредиторами підприємстваkr523
Аудит реалізації товарів підприємства торгівліkr522
Аудит необоротних матеріальних активів підприємстваkr521
Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметівkr520
Аудит надходження товарів в системі управління торговельним підприємствомkr519
Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємстваkr518
Аудит амортизації і зносу основних засобів підприємстваkr517
Аудит короткострокових зобов'язань підприємстваkr516
Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємстваkr515
Аудит матеріальних запасів підприємстваkr514
Аудит немонетарних активів підприємстваkr513
Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперамиkr512
Аудит операцій з іноземною валютою підприємстваkr511
Аудит оренди підприємстваkr510
Аудит основної діяльності підприємстваkr509
Аудит позикового капіталу підприємстваkr508
Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємстваkr507
Аудит прибутку і рентабельності підприємстваkr506
Аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємстваkr505
Аудит соціального страхування підприємстваkr504
Аудит доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємстваkr503
Аудит фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутстваkr502
Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємстваkr501
Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери Україниsam362
Сучасний стан і розвиток тваринництва в Україніsam361
Легка промисловість України: сучасний стан та перспективи розвиткуsam360
Дослідження стану кредитування в Україніsam359
Стан та особливості інфляції в Україніsam358
Сучасні проблеми, тенденції та аналіз безробіття населення в Україніsam357
Стан та розвиток банківської системи України в умовах кризиsam356
Ринок робочої сили та розвиток безробіття в Україніsam355
Облікова політика та етапи її формуванняsam354
Бухгалтерський облік податку на прибуток підприємстваsam353
Облік необоротних матеріальних активівsam352
Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності підприємстваsam351
Організація і методика бухгалтерського обліку на підприємствіsam350
Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємстваsam349
Методика аналізу фінансової звітності та ефективності господарювання підприємстваsam348
Аналіз показників фінансової звітності підприємстваsam347
Аналіз ефективності використання та стану оборотних активівsam346
Методика аналізу і оцінки показників звіту про фінансові результатиsam345
Складання фінансової звітності і аналіз її показниківsam344
Аналіз позикового капіталу підприємстваsam343
Організація і методика грошових розрахунків підприємствsam342
Облік, аналіз та аудит нематеріальних активівsam341
Аналіз і оцінка діяльності підприємстваsam340
Підвищення рівня розвитку персоналу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємстваsam339
Організація і методика аудитуsam338
Бухгалтерський облік цінних паперів підприємстваsam337
Облік фінансових витрат на підприємствіsam336
Облік операцій на поточному рахунку в банкуsam335
Облік зобов'язань підприємстваsam334
Аудит товарних запасів підприємстваsam333
Аудит розрахунків з постачальниками підприємстваsam332
Аудит операційної діяльності підприємства курсова роботаsam331
Аудит необоротних активів підприємстваsam330
Аудит матеріальних оборотних активів підприємстваsam329
Аудит матеріальних ресурсів підприємстваsam328
Аудит матеріальних витрат підприємстваsam327
Аудит виконання кошторису бюджетної установиsam326
Аудит капіталу підприємстваsam325
Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах Україниsam324
Аудит власного капіталу підприємства курсова роботаsam323
Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємстваsam322
Аналіз фінансових результатів торгівельного підприємстваsam321
Аналіз фінансового потенціалу підприємстваsam320
Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівліsam319
Аналіз розрахунків з постачальниками підприємстваsam318
Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобівsam317
Аналіз і оцінка кредитного обслуговування підприємства установами банківsam316
Оцінка джерел фінансування підприємстваsam315
Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємстваkr500
Аудит нематеріальних активів підприємстваkr499
Аудит ліквідації та банкрутства підприємстваkr498
Бухгалтерський облік фінансових результатів страхової компаніїkr497
Облік товарних операцій торговельних підприємствkr496
Бухгалтерський облік фінансових результатів операційної діяльності підприємстваkr495
Бухгалтерський облік виробництва готової продукції (робіт, послуг)kr494
Бухгалтерський облік витрат на продукт та собівартості виробництва продукціїkr493
Облік нематеріальних активів підприємствkr492
Бухгалтерський облік ліквідації та банкрутства підприємстваkr491
Бухгалтерський облік основних засобів та їх ефективного використанняkr490
Облік оплати праці і розрахунків по ній з персоналомkr489
Аналіз фінансових результатів страхової компаніїkr488
Аналіз операцій з товарами торговельних підприємстваkr487
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства нафтогазового комплексу Україниkr486
Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємстваkr485
Аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг) підприємстваkr484
Аналіз витрат на продукт та собівартості виробництва продукціїkr483
Аналіз нематеріальних активів підприємстваkr482
Аналіз основних засобів та їх ефективного використанняkr481
Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналомkr480
Контроль діяльності підприємства житлово-комунального господарстваkr479
Контроль кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиkr478
Контроль товарних ресурсів підприємств торгівліkr477
Контроль і ревізія фінансових результатів підприємстваkr476
Контроль дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу Україниkr475
Контроль виробництва готової продукції (робіт, послуг)kr474
Контроль витрат на продукт та собівартості виробництва продукціїkr473
Контроль основних засобів та їх ефективного використанняkr472
Контроль оплати праці персоналу підприємстваkr471
Фінансовий облік товарних операцій на підприємствах торгівліkr470
Бухгалтерський облік витрат та формування собівартості продукції підприємстваkr469
Облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівліkr468
Бухгалтерський облік матеріальних ресурсів на підприємствіkr467
Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівліkr466
Бухгалтерський облік ефективності використання прибутку підприємстваkr465
Бухгалтерський облік розрахунків з постачальникамиkr464
Бухгалтерський облік основних засобів бюджетних установkr463
Бухгалтерський облік необоротних активів торговельних підприємствkr462
Бухгалтерський облік матеріальних оборотних активів підприємстваkr461
Облік медикаментів і лікарських засобів в бюджетних установахkr460
Бухгалтерський облік виконання кошторису бюджетної установиkr459
Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості бюджетної установиkr458
Бухгалтерський облік статутного та додаткового капіталуkr457
Бухгалтерський облік затрат виробництва і реалізації продукції підприємств ресторанного господарстваkr456
Бухгалтерський облік запасів бюджетної установиkr455
Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості підприємстваkr454
Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості підприємств торгівліkr453
Бухгалтерський облік грошових потоків підприємстваkr452
Бухгалтерський облік витрат торговельного підприємстваkr451
Бухгалтерський облік витрат операційної діяльності підприємства торгівліkr450
Бухгалтерський облік валютних операцій підприємствkr449
Бухгалтерський облік активів підприємств та ефективність їх використанняkr448
Бухгалтерський облік лікарських засобів в установах охорони здоров'яkr447
Бухгалтерський облік експортних операційkr446
Бухгалтерський облік оплати праці на підприємствахkr445
Бухгалтерський облік трудових ресурсів і фонду оплати праціkr444
Бухгалтерський облік витрат підприємства за економічними елементамиkr443
Бухгалтерський облік товарів на підприємствах оптової торгівліkr442
Бухгалтерський облік статутного капіталу на підприємствахkr441
Бухгалтерський облік орендних операцій на підприємствахkr440
Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємствах різних форм власностіkr439
Бухгалтерський облік заробітної плати підприємствkr438
Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості на підприємствахkr437
Бухгалтерський облік грошових коштів підприємствkr436
Облік доходів та видатків бюджетних установkr435
Бухгалтерський облік матеріальних активів бюджетної установиkr434
Бухгалтерський облік витрат від операційної діяльності підприємств торгівліkr433
Бухгалтерський облік фінансування та цільового використання бюджетних коштівkr432
Бухгалтерський облік видатків в закладах освітиkr431
Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовникамиkr430
Бухгалтерський облік грошових коштів підприємства та їх еквівалентівkr429
Бухгалтерський облік збереження та використання капіталу акціонерних товариствkr428
Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності підприємстваkr427
Бухгалтерський облік формування і використання запасів бюджетних установkr426
Бухгалтерський облік розрахункових операцій підприємствkr425
Бухгалтерський облік формування й використання запасів торгівельного підприємстваkr424
Бухгалтерський облік оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиkr423
Бухгалтерський облік грошових потоків підприємств торгівліkr422
Бухгалтерський облік товарних операцій підприємств торгівліkr421
Бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств торгівліkr420
Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємстваkr419
Аудит розрахунків з постачальникамиkr418
Аудит необоротних активів торговельних підприємствkr417
Аудит статутного та додаткового капіталуkr416
Аудит затрат виробництва і реалізації продукції підприємства ресторанного господарстваkr415
Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологійkr414
Аудит витрат торговельного підприємстваkr413
Аудит оплати праці на підприємствахkr412
Аудит трудових ресурсів і фонду оплати праціkr411
Аудит витрат підприємства за економічними елементамиkr410
Аудит товарів на підприємствах оптової торгівліkr409
Аудит статутного капіталу на підприємствахkr408
Аудит основного капіталу підприємстваkr407
Аудит орендних операцій на підприємствахkr406
Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власностіkr405
Аудит заробітної плати підприємстваkr404
Аудит дебіторської заборгованості на підприємствахkr403
Аудит доходів та видатків бюджетних установkr402
Аудит витрат від операційної діяльності підприємства торгівліkr401
Аудит розрахунків підприємства з покупцями і замовникамиkr400
Аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівkr399
Аудит фінансового результату діяльності підприємстваkr398
Аудит грошових потоків підприємства торгівліkr397
Аналіз фінансового стану бюджетних установkr396
Аналіз товарних операцій підприємства торгівліkr395
Аналіз витрат та формування собівартості продукції підприємстваkr394
Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівліkr393
Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівліkr392
Аналіз ефективності використання прибутку підприємстваkr391
Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємстваkr390
Аналіз основних засобів бюджетних установkr389
Аналіз необоротних активів торговельних підприємствkr388
Аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваkr387
Аналіз медикаментів і лікарських засобів в бюджетних установахkr386
Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах використання новітніх інформаційних технологійkr385
Аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установиkr384
Аналіз статутного та додаткового капіталу підприємстваkr383
Аналіз затрат виробництва і реалізації продукції підприємства ресторанного господарстваkr382
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства торгівліkr381
Аналіз грошових потоків підприємстваkr380
Аналіз витрат торговельного підприємстваkr379
Аналіз витрат операційної діяльності підприємства торгівліkr378
Аналіз валютних операцій підприємстваkr377
Аналіз активів підприємства та ефективність їх використанняkr376
Аналіз лікарських засобів в установах охорони здоров'яkr375
Аналіз експортних операцій підприємстваkr374
Аналіз оплати праці на підприємствахkr373
Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праціkr372
Аналіз витрат підприємства за економічними елементамиkr371
Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівліkr370
Аналіз статутного капіталу на підприємствахkr369
Аналіз основного капіталу підприємстваkr368
Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємстваkr367
Аналіз орендних операцій на підприємствахkr366
Аналіз необоротних активів на підприємствах різних форм власностіkr365
Аналіз конкурентоспроможності підприємстваkr364
Аналіз заробітної плати підприємстваkr363
Аналіз дебіторських заборгованостей підприємствkr362
Аналіз грошових коштів підприємстваkr361
Аналіз доходів та видатків бюджетних установkr360
Аналіз матеріальних активів бюджетної установиkr359
Аналіз витрат від операційної діяльності підприємства торгівліkr358
Аналіз фінансування та цільового використання бюджетних коштівkr357
Аналіз видатків в закладах освітиkr356
Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками підприємстваkr355
Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів на підприємствіkr354
Аналіз збереження та використання капіталу акціонерних товариствkr353
Аналіз і оцінка фінансових результатів від діяльності підприємстваkr352
Аналіз формування і використання запасів бюджетних установkr351
Аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняkr350
Аналіз формування й використання запасів торгівельного підприємстваkr349
Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиkr348
Аналіз грошових потоків підприємства торгівліkr347
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівліkr346
Контроль фінансового стану бюджетних установkr345
Контроль товарних запасів торговельних підприємствkr344
Контроль ефективності використання прибутку підприємстваkr343
Контроль матеріальних оборотних активів підприємстваkr342
Контроль медикаментів і лікарських засобів в бюджетних установахkr341
Контроль кредиторської заборгованості бюджетної установиkr340
Контроль запасів бюджетної установиkr339
Контроль дебіторської заборгованості підприємств торгівліkr338
Контроль витрат операційної діяльності підприємства торгівліkr337
Контроль валютних операцій підприємствkr336
Контроль активів підприємств та ефективність їх використанняkr335
Контроль лікарських засобів в установах охорони здоров'яkr334
Контроль власних надходжень бюджетних установkr333
Контроль матеріальних активів бюджетної установиkr332
Контроль і ревізія фінансування та використання бюджетних коштівkr331
Контроль видатків в закладах освітиkr330
Контроль збереження та використання капіталу акціонерних товариствkr329
Контроль формування і використання запасів бюджетних установkr328
Контроль поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашенняkr327
Контроль розрахункових операцій підприємствkr326
Контроль виконання спеціального фонду кошторису бюджетних установkr325
Контроль формування й використання запасів торгівельного підприємстваkr324
Контроль видатків на оплату праці та розрахунків з персоналом бюджетної установиkr323
Контроль товарних запасів підприємств торгівліkr322
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств торгівліkr321
Аналіз необоротних активів бюджетної установиkr320
Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використанняkr319
Фінансовий аналіз грошових коштів підприємств різних форм власностіkr318
Фінансовий аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установkr317
Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установkr316
Аналіз поточних зобов'язань та їх погашення на підприємствах готельно-ресторанного господарстваkr315
Фінансовий аналіз розрахункових операцій підприємстваkr314
Аналіз достатності грошових потоків торговельних підприємстваkr313
Аналіз грошових коштів та ефективності їх використання в підприємствахkr312
Аналіз грошових потоків та удосконалення їх використанняkr311
Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємстваkr310
Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівліkr309
Аналіз необоротних активів виробничих підприємствkr308
Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствахkr307
Фінансовий аналіз діяльності виробничих підприємства та собівартості виробленої продукціїkr306
Фінансовий аналіз фінансування та використання коштів з бюджетуkr305
Фінансовий аналіз формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіkr304
Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетних установkr303
Економічний аналіз формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствkr302
Аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установkr301
Фінансовий аналіз собівартості продукції виробничих підприємстваkr300
Фінансовий аналіз операцій з запасами торговельних підприємстваkr299
Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) виробничого підприємстваkr298
Фінансовий аналіз використання майна бюджетної установиkr297
Економічний аналіз діяльності малого підприємстваkr296
Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємстваkr295
Економічний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашенняkr294
Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівліkr293
Аналіз витрат на утримання органів державної фінансової інспекціїkr292
Аналіз капіталу підприємства та ефективності його використанняkr291
Аналіз ефективності використання оборотних активів закладів охорони здоров'яkr290
Економічний аналіз та ревізія фінансових результатів страхової компаніїkr289
Фінансовий аналіз кредиторської заборгованості та ефективності її погашенняkr288
Аналіз стану бухобліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установkr287
Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості в бюджетних установахkr286
Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємстваkr285
Економічний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиkr284
Аналіз фінансового стану бюджетної установи та його прогнозkr283
Економічний аналіз ефективності використання майна бюджетної установиkr282
Фінансовий аналіз грошових коштів бюджетної установиkr281
Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємстваkr280
Фінансовий аналіз доходів та фінансування з бюджету установ охорони здоров'яkr279
Фінансовий аналіз матеріальних оборотних активів підприємстваkr278
Аналіз формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністюkr277
Економічний аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства торгівліkr276
Економічний аналіз реалізації товарівkr275
Економічний аналіз немонетарних активів бюджетних установkr274
Економічний аналіз використання праці та її оплатиkr273
Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праціkr272
Економічний аналіз фінансових результатів підприємства торгівліkr271
Економічний аналіз інтенсивності та ефективності використання капіталу підприємстваkr270
Економічний аналіз використання матеріальних ресурсівkr269
Економічний аналіз виконання кошторису доходів і видатків у закладах освітиkr268
Економічний аналіз діяльності органів виконавчої владиkr267
Економічний аналіз кредитів комерційного банкуkr266
Економічний аналіз дебіторської заборгованості підприємстваkr265
Економічний аналіз фінансового стану установ охорони здоров'яkr264
Аналіз виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яkr263
Економічний аналіз діяльності установ пенсійного фондуkr262
Економічний аналіз діяльності установ Державного казначействаkr261
Аналіз і оцінка фінансового стану підприємстваkr260
Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловостіkr259
Економічний аналіз необоротних активів установ охорони здоров'яkr258
Аналіз можливого банкрутства підприємстваkr257
Економічний аналіз операцій з товарними ресурсамиkr256
Економічний аналіз діяльності бюджетних установkr255
Аналіз розміщення капіталу та ефективності і інтенсивності його використання в акціонерних товариствахkr254
Економічний аналіз ризику банкрутства суб'єктів господарюванняkr253
Аналіз фінансового результату діяльності підприємстваkr252
Економічний аналіз заробітної платиkr251
Економічний аналіз зобов'язань торговельних підприємстваkr250
Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємствkr249
Економічний аналіз фінансового стану комерційного банкуkr248
Економічний аналіз діяльності страхових компанійkr247
Економічний аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємстваkr246
Економічний аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємстваkr245
Аналіз фінансового стану торговельного підприємстваkr244
Економічний аналіз майна бюджетних установkr243
Економічний аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариствkr242
Контроль операцій з товарними ресурсами підприємств торгівліkr241
Контроль використання виробничих матеріальних запасівkr240
Контроль використання та списання лікарських засобів у системі управління установою охорони здоров'яkr239
Контроль витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства торгівліkr238
Контроль та ревізія видатків по захищеним статтям кошторисуkr237
Контроль операцій з матеріальними цінностями органів виконавчої владиkr236
Контроль реалізації товарів підприємств торгівліkr235
Контроль кошторису доходів і видатків на утримання органів виконавчої владиkr234
Контроль розрахункових операцій в закладах охорони здоров'яkr233
Контроль оплати праці та розрахунків з персоналом закладів освітиkr232
Контроль операційних витрат і собівартості реалізованої продукціїkr231
Контроль фінансових результатів підприємств торгівліkr230
Контроль операційних витрат підприємства торгівліkr229
Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установkr228
Контроль необоротних активів органів виконавчої владиkr227
Контроль доходів і видатків спеціального фонду в бюджетних установахkr226
Контроль доходів і видатків на науково-дослідну роботуkr225
Контроль видатків на утримання контрольно-ревізійних органівkr224
Контроль операцій з коштами закладів освітиkr223
Контроль товарів підприємств торгівліkr222
Контроль стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в бюджетних установахkr221
Контроль фінансових результатів торговельного підприємстваkr220
Контроль виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду в установах охорони здоров'яkr219
Контроль кошторису доходів і видатків в бюджетних установахkr218
Контроль діяльності установ пенсійного фондуkr217
Контроль діяльності установ Державного казначействаkr216
Контроль касових операцій в торгівельних підприємствахkr215
Контроль фінансування і кошторисних видатків бюджетний установkr214
Контроль касових операцій фінансово-кредитних установkr213
Контроль стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освітиkr212
Контроль матеріальних активів в підприємстві приватної власностіkr211
Контроль виконання кошторису доходів і видатків на утримання закладів освітиkr210
Контроль фінансового стану закладів освітиkr209
Контроль виконання кошторису доходів і видатків в закладах охорони здоров'яkr208
Контроль виконання кошторису доходів і видатків на утримання органів владиkr207
Контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установkr206
Контроль грошових потоків в акціонерних товариствахkr205
Аналіз операцій з необоротними активами бюджетної установиkr204
Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використанняkr203
Аналіз грошових коштів та їх руху на підприємствахkr202
Економічний аналіз виконання кошторису загального фонду бюджетних установkr201
Аналіз праці та її оплати в бюджетних установахkr200
Економічний аналіз поточних зобов'язань підприємства готельно-ресторанного бізнесуkr199
Економічний аналіз розрахункових операцій підприємстваkr198
Аналіз ефективності грошових потоків підприємства торгівліkr197
Фінансовий аналіз грошових коштів на підприємствахkr196
Аналіз руху грошових потоків підприємстваkr195
Аналіз операційної діяльності торговельних підприємстваkr194
Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологійkr193
Аналіз операцій з необоротними активами на промислових підприємствахkr192
Аналіз розрахунків на підприємствахkr191
Аналіз діяльності підприємства промисловості та собівартості продукціїkr190
Аналіз фінансування та цільового використання коштів в бюджетних установахkr189
Економічний аналіз витрат і формування собівартості продукції харчової промисловостіkr188
Аналіз грошових коштів бюджетної установиkr187
Аналіз формування і використання прибутку підприємстваkr186
Фінансовий аналіз кошторису загального фонду бюджетної установиkr185
Аналіз собівартості підприємства промисловостіkr184
Аналіз операцій з запасами підприємства торгівліkr183
Економічний аналіз витрат і собівартості продукції підприємства промисловостіkr182
Фінансовий аналіз ефективності використання майна бюджетної установиkr181
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостіkr180
Аналіз поточних зобов'язань підприємстваkr179
Аналіз ефективності товарних операцій підприємства торгівліkr178
Економічний аналіз витрат на утримання контрольно-ревізійних органівkr177
Фінансовий аналіз капіталу підприємстваkr176
Аналіз оборотних активів установ охорони здоров'яkr175
Аналіз фінансових результатів підприємства страхового ринкуkr174
Оцінка кредиторських зобов'язань підприємств - курсова роботаkr173
Аналіз дебіторської заборгованості бюджетних установkr172
Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використанняkr171
Фінансовий аналіз виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиkr170
Оцінка фінансового стану бюджетної установиkr169
Аналіз майна бюджетної установиkr168
Фінансовий аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установиkr167
Аналіз товарних операцій торговельного підприємстваkr166
Аналіз доходів та фінансування бюджетних установkr165
Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних активів підприємстваkr164
Аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВkr163
Аудит розрахунків за страхуваннямkr162
Аудит товарних запасів в підприємствах торгівліkr161
Аудит операцій на рахунку у банкуkr160
Аудит операційної діяльності підприємства торгівліkr159
Аудит розрахунків з дебіторами підприємстваkr158
Методика аудиту нематеріальних активівkr157
Аудит основних засобів торговельного підприємстваkr156
Аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибутокkr155
Аудит звітності бюджетних установkr154
Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємстваkr153
Аудит фінансового стану сільськогосподарських підприємстваkr152
Економічний аналіз експортно-імпортних операцій підприємстваkr151
Економічний аналіз дебіторської заборгованостіkr150
Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємстваkr149
Економічний аналіз основних засобів підприємстваkr148
Економічний аналіз фінансової звітності підприємстваkr147
Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваkr146
Економічний аналіз витрат операційної діяльності підприємстваkr145
Фінансовий аналіз фінансового стану підприємстваkr144
Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарівkr143
Економічний аналіз витрат підприємства ресторанного господарстваkr142
Аналіз виробничих запасів підприємстваkr141
Бухгалтерський облік статутного капіталу підприємствkr140
Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВkr139
Бухгалтерський облік розрахунків за страхуваннямkr138
Фінансовий облік оплати праці і розрахунків з персоналом підприємстваkr137
Бухгалтерський облік оплати праці і розрахунків з персоналомkr136
Бухгалтерський облік товарних запасів в підприємствах торгівліkr135
Бухгалтерський облік операцій на рахунку у банкуkr134
Бухгалтерський облік нематеріальних активівkr133
Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використанняkr132
Фінансовий облік реалізації товарівkr131
Фінансовий облік товарних запасів підприємстваkr130
Бухгалтерський облік прибутку та його оподаткуванняkr129
Бухгалтерський облік основних засобів торговельного підприємстваkr128
Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівліkr127
Бухгалтерський облік розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибутокkr126
Бухгалтерський облік доходів і витрат діяльності комерційних банківkr125
Бухгалтерський облік діяльності проектно-дослідних підприємствkr124
Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальникамиkr123
Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринкуkr122
Бухгалтерський облік готівкових і безготівкових операційkr121
Контроль оплати праці і розрахунків за неї з персоналом підприємстваkr120
Контроль оплати праці і розрахунків з персоналомkr119
Контроль фінансування і кошторисних видатків закладів освітиkr118
Контроль оборотних активів в закладах охорони здоров'яkr117
Контроль товарних запасів підприємстваkr116
Контроль розрахункових операцій у госпрозрахункових установахkr115
Контроль матеріальних оборотних активів підприємствkr114
Контроль діяльності проектно-дослідних підприємствkr113
Контроль матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництваkr112
Контроль надходження товарів та розрахунків з постачальникамиkr111
Контроль операцій з матеріальними активами в закладах освітиkr110
Контроль операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівліkr109
Контроль використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров'яkr108
Контроль дебіторської заборгованості в будівельних підприємствахkr107
Контроль і ревізія фінансового стану підприємстваkr106
Контроль витрат у підприємствах громадського харчуванняkr105
Контроль операцій з необоротними активами в закладах освітиkr104
Контроль виконання кошторису бюджетних установkr103
Контроль виконання кошторису доходів і видатків науково-дослідних бюджетних установkr102
Аудит експортно-імпортних операцій підприємстваkr101
Аудит дебіторської заборгованостіkr100
Аудит фінансової звітності підприємстваkr099
Аудит витрат операційної діяльності підприємстваkr098
Аудит затрат виробництва та реалізації товарівkr097
Аудит витрат підприємства ресторанного господарстваkr096
Бухгалтерський облік експортно-імпортних операцій підприємстваkr095
Бухгалтерський облік основних засобівkr094
Бухгалтерський облік основних засобів підприємстваkr093
Бухгалтерський облік операційної діяльності підприємстваkr092
Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарівkr091
Бухгалтерський облік витрат підприємств ресторанного господарстваkr090
Бухгалтерський облік виробничих запасів підприємстваkr089
Економічний аналіз операцій з необоротними активами бюджетної установиkr088
Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використанняkr087
Економічний аналіз грошових коштів підприємства споживчої коопераціїkr086
Аналіз кошторису загального фонду бюджетної установиkr085
Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освітиkr084
Аналіз поточних зобов'язань підприємства та своєчасності їх погашення на підприємствахkr083
Аналіз розрахункових операцій підприємстваkr082
Економічний аналіз грошових потоків торговельного підприємстваkr081
Економічний аналіз грошових коштів в державних підприємствахkr080
Економічний аналіз грошових потоків підприємстваkr079
Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівліkr078
Економічний аналіз фінансового стану підприємстваkr077
Економічний аналіз операцій з необоротними активами на промислових підприємствахkr076
Аналіз розрахунків в господарських товариствахkr075
Економічний аналіз діяльності підприємства виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїkr074
Економічний аналіз фінансування та цільового використання бюджетних коштівkr073
Аналіз витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіkr072
Аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установиkr071
Аналіз формування і використання прибутків підприємствkr070
Економічний аналіз кошторису загального фонду бюджетної установиkr069
Економічний аналіз виробничої собівартості підприємства промисловостіkr068
Економічний аналіз операцій з запасами підприємства торгівліkr067
Економічний аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіkr066
Аналіз ефективності використання майна бюджетної установиkr065
Економічний аналіз діяльності приватного підприємстваkr064
Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємстваkr063
Економічний аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняkr062
Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівліkr061
Аналіз витрат на утримання органів виконавчої владиkr060
Економічний аналіз капіталу підприємстваkr059
Економічний аналіз оборотних активів закладів охорони здоров'яkr058
Економічний аналіз фінансових результатів страхової компаніїkr057
Економічний аналіз кредиторської заборгованості підприємстваkr056
Економічний аналіз стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установkr055
Економічний аналіз дебіторської заборгованості бюджетної установиkr054
Економічний аналіз виробничих запасів підприємстваkr053
Аналіз оборотних активів підприємства промисловостіkr052
Аналіз виконання кошторису бюджетних установ за захищеними статтямиkr051
Економічний аналіз фінансового стану бюджетної установиkr050
Економічний аналіз використання майна бюджетної установиkr049
Економічний аналіз операцій з грошовими коштами бюджетної установиkr048
Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємстваkr047
Економічний аналіз доходів та фінансування в установах охорони здоров'яkr046
Економічний аналіз матеріальних оборотних активів торговельних підприємстваkr045
Контроль операцій з необоротними активами бюджетної установиkr044
Контроль основних засобів підприємства та ефективності їх використанняkr043
Контроль грошових коштів підприємств споживчої коопераціїkr042
Контроль загального фонду кошторису бюджетної установиkr041
Контроль праці та її оплати в бюджетних установахkr040
Контроль поточних зобов'язань підприємств готельно-ресторанного бізнесу та своєчасність їх погашенняkr039
Контроль розрахункових операцій підприємстваkr038
Контроль грошових потоків підприємств торгівліkr037
Контроль грошових коштів в державних підприємствахkr036
Контроль грошових потоків підприємстваkr035
Контроль операційної діяльності підприємств торгівліkr034
Контроль фінансового становища підприємстваkr033
Контроль операцій з необоротними активами на підприємствахkr032
Контроль розрахунків в акціонерних товариствахkr031
Контроль діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукціїkr030
Контроль фінансування та цільового використання бюджетних коштівkr029
Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловостіkr028
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетних установkr027
Контроль формування і використання чистого прибутку акціонерних товариствkr026
Контроль виконання кошторису загального фонду бюджетної установиkr025
Контроль виробничої собівартості підприємств промисловостіkr024
Контроль операцій з запасами підприємств торгівліkr023
Контроль витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловостіkr022
Контроль ефективності використання майна бюджетної установиkr021
Контроль діяльності приватного підприємстваkr020
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємствkr019
Контроль поточних зобов'язань та своєчасності їх погашенняkr018
Контроль товарних операцій підприємств торгівліkr017
Контроль витрат на утримання контрольно-ревізійних органівkr016
Контроль капіталу підприємстваkr015
Контроль і ревізія оборотних активів установ охорони здоров'яkr014
Контроль фінансових результатів страхової компаніїkr013
Контроль кредиторської заборгованості підприємстваkr012
Контроль стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установkr011
Контроль дебіторської заборгованості бюджетної установиkr010
Контроль виробничих запасів підприємстваkr009
Контроль оборотних активів промислових підприємствkr008
Контроль виконання кошторису бюджетної установи за захищеними статтямиkr007
Контроль і ревізія фінансового стану бюджетної установиkr006
Контроль використання майна бюджетної установиkr005
Контроль операцій з грошовими коштами бюджетної установиkr004
Контроль товарних операцій торговельного підприємстваkr003
Контроль доходів та фінансування в установах охорони здоров'яkr002
Контроль матеріальних оборотних активів торговельних підприємствkr001
Товарознавча оцінка асортименту, оцінка якості, виявлення споживчих переваг пилососівsam314
Бізнес-план створення нового готелю в туристсько-рекреаційному регіоні м. Феодосія АР Кримsam313
Розміщення продуктивних сил Київської областіsam312
Управління ресурсами туристичного підприємстваsam311
Бухгалтерський фінансовий облік імпортних операційsam310
Облік фінансових результатів діяльності підприємстваsam309
Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесуsam308
Фінансовий облік готової продукції та її реалізації на виробничих підприємствахsam307
Облікова політика підприємстваsam306
Бухгалтерський фінансовий облік операційної (основної) діяльності підприємстваsam305
Бухгалтерський облік продажу товарів у кредитsam304
Облік імпортних операцій підприємстваsam303
Фінансовий облік власного капіталуsam302
Облік витрат на виробництво на підприємствіsam301
Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємстваsam300
Аналіз фінансових результатів підприємства готельного господарстваsam299
Аналіз операційної діяльності транспортного підприємстваsam298
Аналіз операційної діяльності підприємства готельного господарстваsam297
Аналіз ефективності використання оборотних активів туристської фірми в сучасних умовах господарюванняsam296
Аналіз основної діяльності бюджетної установиsam295
Аналіз затрат виробництва і прибутку підприємстваsam294
Аналіз необоротних активів підприємства в умовах використання новітніх комп'ютерних технологійsam293
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємствsam292
Аналіз грошових потоків підприємства виробничих галузей національної економіки в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam291
Аудит зобов'язань підприємстваsam290
Аналіз і оцінка чистого прибуткуsam289
Гроші як основоположна економічна категорія розвинених товарних відносинsam288
Ринок робочої сили та особливості його розвитку в Україніsam287
Аудит дебіторської заборгованості підприємстваsam286
Аналіз фінансового становища підприємстваsam285
Розміщення продуктивних сил Великої Британіїsam284
Аналіз платоспроможності і можливого банкрутства підприємстваsam283
Фінансовий аналіз прибутку від операційної діяльностіsam282
Контроль операцій з матеріальними активами бюджетних установsam281
Аналіз зобов'язань підприємства перед кредиторамиsam280
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами підприємств виробництваsam279
Контроль кредиторської заборгованості в підприємствах виробничої сфериsam278
Контроль економічного потенціалу і фінансового стану підприємстваsam277
Контроль необоротних активів бюджетної установиsam276
Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівліsam275
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam274
Оцінка фінансового стану туристичного підприємстваsam273
Аналіз фінансового стану підприємства готельного бізнесу і виявлення резервів підвищення ефективності господарюванняsam272
Аналіз фінансових результатів в системі управління підприємствомsam271
Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використанняsam270
Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівліsam269
Аналіз доходів і видатків спеціального фонду бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam268
Аналіз розрахунків з бюджетом в сучасних умовах господарюванняsam267
Аналіз розрахунків підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam266
Аналіз ефективності використання власних основних засобів на підприємстві готельного бізнесу в умовах нової облікової політикиsam265
Аналіз рентабельності й оптимізації прибутку підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam264
Аналіз використання робочого часу і продуктивності праціsam263
Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємстваsam262
Аналіз оборотних активів в системі управління підприємствомsam261
Аналіз наявності, руху та ефективності використання необоротних активівsam260
Економічний аналіз в системі управління капіталом підприємстваsam259
Аналіз матеріальних активів підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam258
Оцінка довгострокових та поточних зобов'язань підприємства готельного бізнесуsam257
Аналіз майнового потенціалу в системі управління підприємствомsam256
Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam255
Аналіз капіталу в системі управління підприємствомsam254
Аналіз довгострокових і поточних зобов'язань підприємстваsam253
Аналіз економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam252
Аналіз грошових потоків підприємства готельного господарства в умовах ринкових відносинsam251
Аналіз витрат підприємства готельного господарстваsam250
Аналіз витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляціїsam249
Аналіз видатків бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam248
Економічний аналіз в інформаційній системі управління активами підприємстваsam247
Оцінка ефективності використання активів підприємства готельного господарства в умовах інфляціїsam246
Прийняття управлінських рішень в ресторані “Олімп”, м. Київsam234
Управління рухом коштів по доходах Державного бюджетуsam233
Агропромисловий комплекс Україниsam232
Технології управління на підприємствах готельного господарстваsam231
Удосконалення обліку основних засобів на основі комп'ютеризаціїsam230
Бухгалтерський облік основних засобів торговельних підприємствsam229
Бюджетний процес в Україніsam228
Звітність про доходи і видатки бюджетівsam227
Економічний зміст, причини та економічні наслідки інфляціїsam226
Ринок цінних паперів та його вплив на стабільність грошово-кредитного ринкуsam225
М'ясна промисловість Україниsam224
Звітність про виконання бюджетів та її вдосконаленняsam223
Облік продажу товарів у кредитsam222
Контроль операцій з необоротними активами підприємстваsam221
Контроль запасів підприємств роздрібної торгівліsam220
Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємствіsam219
Бухгалтерський облік операцій з вибуття основних засобів підприємствsam218
Бухгалтерський облік основних засобів підприємствsam217
Бухгалтерський облік імпортних операцій підприємствsam216
Бухгалтерський облік експортних операцій підприємствsam215
Бухгалтерський облік амортизації основних засобів підприємствsam214
Облік товарних запасів підприємств торгівліsam213
Контроль виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції підприємств промисловостіsam212
Контроль і ревізія збереження і використання майна на підприємствах комунальної форми власностіsam211
Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використанняsam210
Банківська система Україниsam209
Аналіз грошових потоків підприємства капітального будівництваsam208
Аналіз формування та розподілу чистого прибутку підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam207
Аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використанняsam206
Аналіз грошових потоків підприємства в умовах застосування новітніх інформаційних технологійsam205
Аналіз зобов'язань підприємства на основі використання сучасних інформаційних технологійsam204
Аналіз джерел фінансування підприємстваsam203
Аналіз достатності, ліквідності та ефективності грошових потоків підприємства в умовах ринкової економікиsam202
Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємства промисловостіsam201
Аналіз активів підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологійsam200
Проект комплексного закладу ресторанного господарства в Оболонському районі м.Києваsam199
Роль підприємств ресторанного господарства в індустрії туризмуsam198
Вивчення механізму формування сучасної кадрової стратегії готельного підприємства та її місце і вплив на систему підвищення ефективності функціонування підприємстваsam197
Виявлення споживчих переваг щодо технічних параметрів двокамерних холодильників „Indesit”sam196
Оцінка асортименту та технічних параметрів холодильників Indezitsam195
Аналіз медіапланування і реклами торговельного підприємстваsam194
Товарознавча характеристика керамічних художніх виробів вітчизняного та зарубіжного виробництваsam193
Формування асортиментної політики підприємстваsam192
Особливості формування асортименту керамічного посуду в ринкових умовахsam191
Вивчення процесу управління підрозділом торговельного підприємстваsam190
Вплив рекламної діяльності підприємства на активізацію продажу товарівsam189
Вибір та обгрунтування номенклатури показників якості м'яких меблівsam188
Порядок митного контролю та митного оформлення тафтингового покриття при переміщенні через митний кордон Україниsam187
Організаційна структура підприємстваsam186
Дослідження якості чаю, що проходить митне оформлення на Київській регіональний митниціsam185
Фізичні та хімічні властивості м'яса і м'ясних продуктів та методи їх дослідженняsam184
Дослідження збутової діяльності на ринку текстильних товарівsam183
Дослідження споживчих властивостей іграшок в процесі виробництваsam182
Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та конкурентоспроможності відеокамер іноземного виробництваsam181
Вивчення особливостей проведення експертизи та ідентифікації полімерних матеріалівsam180
Основні способи зберігання картоплі та дослідження зміни показників її якостіsam179
Організація технічного контролю сировини та технологічних процесів у виробництві корпусних меблівsam178
Товарознавча оцінка якості фарбувальних засобів для волосся та їх особливостіsam177
Моделювання та конструювання виробничого взуття, в технологічних процесах його виготовлення на взуттєвій фабриці “Київ"sam176
Товарознавчі аспекти дослідження ринку силікатної цегли в Україніsam175
Формування асортименту та забезпечення конкурентності меблевих товарівsam174
Товарознавча оцінка асортименту, оцінка якості, виявлення споживчих переваг меблевих товарівsam173
Товарознавча оцінка асортименту, оцінка якості, виявлення споживчих переваг лакофарбових товарівsam172
Функція мотивації у менеджменті підприємстваsam171
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємстваsam170
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит необоротних активів підприємстваsam169
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит дебіторської і кредиторської заборгованостіsam168
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентівsam167
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементамиsam166
Аналіз фінансових ресурсів підприємстваsam165
Аналіз фінансового стану підприємстваsam164
Аналіз операційних витрат підприємстваsam163
Аналіз матеріальних витрат підприємстваsam162
Методика складання фінансової звітності підприємствsam161
Контроль грошових коштів і розрахунків в бюджетних установахsam160
Фінансова звітність як джерело економічної інформаціїsam159
Бухгалтерський облік реалізації робіт, послугsam158
Бухгалтерський облік оборотних активівsam157
Методика бухгалтерського обліку діяльності підприємствsam156
Контроль розрахунків з нарахування та сплати податку на прибутокsam155
Контроль операцій з необоротними активами підприємств виробничої сфериsam154
Контроль грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установsam153
Фінансовий аналіз короткострокової заборгованостіsam152
Методика аналізу фінансового стану бюджетних установsam151
Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозуванняsam150
Аналіз фінансової діяльності підприємстваsam149
Аналіз формування та використання прибутку підприємстваsam148
Аналіз платоспроможності підприємстваsam147
Аналіз оборотних активів торговельних підприємстваsam146
Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності на підприємствахsam145
Аналіз грошових потоків торговельних підприємств в умовах комп'ютерних технологійsam144
Аналіз оборотних активів підприємстваsam143
Аналіз необоротних активів підприємстваsam142
Аналіз обсягу діяльності закладів охорони здоров'яsam141
Аналіз грошових потоків торговельних підприємствsam140
Аналіз операцій з грошовими коштами торговельних підприємствsam139
Аналіз і оцінка фінансового стану бюджетної установиsam138
Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємстваsam137
Управління обсягом та асортиментною структурою товарооборотуsam136
Облік витрат торговельного підприємстваsam135
Облік товарних запасівtovar
Аналіз прибутку від операційної діяльності підприємстваkurs99
Аналіз рентабельності підприємства торгівліkurs98
Аналіз та аудит витрат підприємства торгівліkurs97
Аудит та аналіз ефективності господарської діяльності підприємства торгівліkurs96
Аналіз зобов'язань підприємстваkurs95
Фінансовий аналіз зобов'язань підприємстваkurs94
Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємстваkurs93
Контроль і ревізія операцій з необоротними активами торговельних підприємствkurs92
Облік оплати праці в системі управління персоналомkurs91
Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогнозkurs90
Аудит витрат на оплату праціkurs89
Аналіз капіталу підприємства та його оптимізаціяkurs88
Аудит запасів підприємстваkurs87
Аудит власного капіталу та його використанняkurs86
Аналіз ефективності використання грошових потоків підприємстваkurs85
Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівліkurs84
Аналіз та аудит реалізації товарів підприємства торгівліkurs83
Аналіз необоротних активів в системі управління технічним розвитком підприємства харчової промисловостіkurs82
Аналіз ефективності використання необоротних активів підприємстваkurs81
Фінансовий аналіз необоротних активів підприємстваkurs80
Аналіз основних засобів підприємстваkurs79
Страховий ринок України та проблеми його удосконаленняkurs78
Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємстваkurs77
Контроль і ревізія використання лікарських засобів в установах охорони здоров'яkurs76
Бухгалтерський облік фінансових результатів операційної діяльності підприємствkurs75
Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використанняkurs74
Аналіз та аудит кредитоспроможності підприємстваkurs73
Аналіз витрат підприємстваkurs72
Аналіз та аудит валових витратkurs71
Аналіз грошових потоків підприємства та їх достатностіkurs70
Бухгалтерський фінансовий облікkurs69
Облік виготовлення продукції власного виробництва в системі управління підприємствомkurs68
Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємствkurs67
Суть, причини та соціально-економічні наслідки інфляціїkurs65
Механізм управління персоналом на підприємствіkurs62
Механізм формування та резерви зниження собівартості продукції та послуг підприємств ресторанного господарстваkurs63
Ефективне управління оптовими продажами торговельного підприємстваkurs66
Удосконалення управління обслуговування споживачів ресторану “Ханой”kurs64
Кадрова політика підприємстваkurs60
Збутова діяльність виробничого підприємстваkurs61
Безробіття: причини, форми і методи подоланняkurs59
Управління комерційним ризиком підприємств торгівліkurs58
Комунікаційні процеси в підприємстві та шляхи їх удосконалення (на прикладі ДП „Туристичне агентство „КИЙ АВІА”, м. Київ)kurs57
Аналіз складу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структуриkurs56
Контроль і ревізія кредиторської заборгованості бюджетної установиkurs9
Контроль і ревізія операційної діяльності торговельного підприємстваkurs58
Контроль витрат і собівартості продукції промислових підприємствkurs7
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків в органах державної владиkurs6
Шляхи підвищення використання основних засобів підприємстваkurs55
Аналіз використання основного капіталу підприємстваkurs54
Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установkurs53
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетних установkurs52
Контроль та ревізія операцій з необоротними активами на підприємствахkurs51
Контроль фінансового стану підприємств сфери АПКkurs50
Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємствіkurs5
Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності підприємстваkurs49
Контроль і ревізія достовірності обліку і фінансової звітності підприємствkurs48
Контроль товарних ресурсів торговельних підприємствkurs47
Контроль і ревізія операцій із товарно-матеріальними цінностями установ охорони здоров'яkurs46
Аналіз кошторису доходів і видатків в контрольно-ревізійних органахkurs45
Аналіз капіталу та його оптимізація на підприємствахkurs44
Аналіз кошторису доходів і видатків в дошкільних закладахkurs43
Аналіз майна в дошкільних закладахkurs42
Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освітиkurs41
Аналіз кошторису доходів і видатків місцевих органів виконавчої владиkurs40
Аналіз і оцінка стану кредиторської заборгованості підприємства торгівліkurs39
Аналіз фінансових результатів підприємстваkurs38
Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних закладахkurs37
Аналіз фінансового стану закладу освітиkurs36
Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствахkurs35
Аналіз товарообороту підприємства торгівліkurs34
Аудит витрат на оплату праці підприємстваkurs33
Аналіз розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежамkurs32
Контроль і ревізії стану дебіторської заборгованостіkurs31
Аналіз розміщення і використання оборотного капіталу підприємстваkurs30
Аналіз рентабельності і оптимізації прибутку підприємстваkurs3
Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловостіkurs29
Аналіз оборотного капіталуkurs28
Аналіз трудових ресурсів підприємстваkurs27
Контроль і ревізія видатків на харчування хворих закладів охорониkurs26
Аудит достовірності фінансової звітності підприємстваkurs25
Аналіз товарно-сировинних ресурсів підприємства ресторанного господарстваkurs24
Аналіз продукції власного виробництва і купівельних товарів підприємства ресторанного господарстваkurs23
Аналіз реалізації продукції власного виробництва та купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарстваkurs22
Аналіз виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції у підприємствахkurs21
Аналіз матеріальних витрат промислових підприємстваkurs20
Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах освітиkurs2
Контроль і ревізія матеріальних оборотних активів підприємства ЗАТ ”Укрдорсервіс”kurs19
Контроль витрат у операційній діяльності підприємствkurs17
Контроль і ревізія касових операцій і операцій на поточних рахунках в установах охорони здоров'яkurs16
Контроль і ревізія операцій з необоротними активамиkurs15
Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установиkurs14
Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетних установkurs13
Контроль і ревізія виконання кошторису доходів і видатків загального фонду бюджетної установиkurs12
Контроль і ревізія товарних операцій підприємстваkurs11
Фінансовий аналіз фінансового стану бюджетних установkurs1
Аналіз та аудит фінансової стабільності та платоспроможності підприємстваpas
Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установахosnov
Аналіз та аудит фінансово-економічного потенціалу підприємства торгівлі та ефективності його використанняlena
Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використанняkur1
Аналіз та аудит ефективності господарської діяльності підприємства торгівліkrab
Облік операцій в іноземній валютіanka
Аналіз економічного зростання підприємстваsam34
Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємстваsam33
Контроль витрат на маркетинг і збут продукції підприємствsam32
Фінансовий аналіз чистого прибутку підприємстваsam31
Аудит обов'язкових платежів в бюджетsam30
Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів підприємствmarina